Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion

2 Deltagere i forsøgene LandboNord Forsøgsvirksomheden Ytteborg Jysk Landbrugsrådgivning Agrosearch Sydøst KMC AKV-Langholt Danespo Unipatatas Århus Universitet, DJF –Forskningscenter Flakkebjerg –Forskningscenter Foulum, Jyndevad forsøgsstation

3 Hvad kommer jeg ind på? 1.Placeret af N-gødning? 2.Prestige FS 370 til forebyggelse af virus? 3.Betydning af virus i brugsavlen?

4 Tre forsøg i 2004

5 Tre forsøg 2006

6 To forsøg 2007

7 Fire forsøg 2008

8 2008

9 Nettoudbytte Fire forsøg i 2008

10 Konklusion Placering giver et sikkert merudbytte i 2 ud af 4 år. Hvor der er sikkert merudbytte giver en placering et nettoudbytte på kr. 2.000 – 3.000 pr. ha. I andre forsøg med placering af NPK og flydende ammoniak er det svært at vise et sikkert merudbytte for placering.

11

12 Hypotese Hegn Mark med læggekartofler

13 Hypotese Hegn Mark med læggekartofler

14 Hypotese Hegn Mark med læggekartofler

15 Indsamling af 110 knolde 20 marker 75 meter Hegn 15 meter Mark med læggekartofler

16

17

18

19

20

21

22 Konklusion Undersøgelsen kan ikke besvare spørgsmålet om Prestige FS 370 kan hindre en spredning af virus i læggekartofler ved et lavt smittetryk. MEN Undersøgelsen indikerer, at Prestige FS 370 har en effekt på spredning af virus ved et usædvanligt højt smittetryk.

23 Hvad betyder virus Y for udbyttet? Type af virusUdbyttetab Y0Y0 50 - 70 % YNYN 15 - 30 % Y NTN 15 – 30 % Y WILGA 15 % ? YCYC ?

24 Hvornår skal man udskifte sit eget læggemateriale? ParametreVærdier Udbyttetab,%50 Udbytte i spisekartofler, hkg375 Udbytte i stivelseskartofler, hkg500 Pris spisekartofler medio 2009, kr./hkg125 Pris spisekartofler primo 2009, kr./hkg80 Pris stivelse, kr./hkg54 Affald (kvægfoder), kr./hkg12 Pris for læggekartofler, spise, kr./hkg300 Pris læggekartofler, stivelse, kr./hkg190 Mængde læggekartofler, spise, hkg/ha35 Mængde læggekartofler, stivelse, hkg/ha24

25 Nettoudbytte ved udskiftning

26

27

28 Hvornår skal man udskifte sit eget læggemateriale? ParametreVærdier Udbyttetab,%25 Udbytte i spisekartofler, hkg375 Udbytte i stivelseskartofler, hkg500 Pris spisekartofler medio 2009, kr./hkg125 Pris spisekartofler primo 2009, kr./hkg80 Pris stivelse, kr./hkg54 Affald (kvægfoder), kr./hkg12 Pris for læggekartofler, spise, kr./hkg300 Pris læggekartofler, stivelse, kr./hkg190 Mængde læggekartofler, spise, hkg/ha35 Mængde læggekartofler, stivelse, hkg/ha24

29 25 % udbyttetab

30 Hvornår skal man udskifte sit eget læggemateriale? ParametreVærdier Udbyttetab,%50 Udbytte i spisekartofler, hkg375 Udbytte i stivelseskartofler, hkg500 Pris spisekartofler medio 2009, kr./hkg125 Pris spisekartofler primo 2009, kr./hkg80 Pris stivelse, kr./hkg54 Affald, kr./hkg12 Pris for læggekartofler, spise, kr./hkg200 Pris læggekartofler, stivelse, kr./hkg190 Mængde læggekartofler, spise, hkg/ha35 Mængde læggekartofler, stivelse, hkg/ha24

31 Spisekartofler: Kr. 200 pr. hkg læggekartofler

32 Hvornår skal man udskifte sit eget læggemateriale? ParametreVærdier Udbyttetab,%50 Udbytte i spisekartofler, hkg375 Udbytte i stivelseskartofler, hkg500 Pris spisekartofler medio 2009, kr./hkg125 Pris spisekartofler primo 2009, kr./hkg80 Pris stivelse, kr./hkg54 Affald, kr./hkg12 Pris for læggekartofler, spise, kr./hkg200 Pris læggekartofler, stivelse, kr./hkg190 Mængde læggekartofler, spise, hkg/ha29 Mængde læggekartofler, stivelse, hkg/ha24

33 Spisekartofler: Kr. 200 pr. hkg, 29 hkg læggemateriale

34 Konklusion Spørgsmål om udskiftning afhænger primært af: –Infektionsgrad af eget og indkøbt læggemateriale –Mulighed for at få den ønskede sort af god kvalitet –Type af virus: Y 0, Y N, Y wilga,Y C og Y NTN –Sorternes udbyttetab på grund af virus (ukendt!) –Pris på indkøbt læggemateriale –Mængden af læggemateriale, knolde pr. ha –Smitterisiko for omliggende marker !!

35 Konklusion Stort behov for at undersøge: –Hvilke typer af virus Y har vi i DK –Hvad betyder de nye typer af virus Y for udbyttet

36


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google