Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 5 - 7

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 5 - 7"— Præsentationens transcript:

1 Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 5 - 7

2 Optimal levetid Den varighed, der giver den største positive kapitalværdi, kaldes investeringens optimale levetid. Engangsinvesteringer Identisk genanskaffelse Udskiftning med ny teknologi

3 Engangsinvesteringer
Beregning af kapitalværdier for hver mulig periode. Totalbetragtning Grænsebetragtning Grænsebetragtning især anvendelig ved restlevetid eller ændringer.

4 Identisk genanskaffelse
Maksimering af grænsenettobetaling Kun på den første, når identisk genanskaffelse

5 Udskiftning med ny teknologi
Så længe grænsenettobetalingen overstiger den gennemsnitlige nettobetaling på nyt anlæg skal vi beholde vores gamle anlæg. Hvordan påvirker det det gamle anlægs værdi, at der er kommet ny teknologi på markedet?

6 Omkostningsminimering
Hvis salg kan forudsættes at være konstant (driftsindbetalinger) Så ses der bort fra indtægtssiden. Omkostningsminimering – find billigste Samme beregning – bare vendt.

7 Investeringskalkulen efter skat
Indtægt  Debitorbeholdning  Indbetaling Udgift  Gæld  Udbetaling Indtægter er skattepligtige Omkostninger er fradragsberettigede Variable omkostninger Faste omkostninger Afskrivninger Renteudgifter

8 Afskrivning - skat Driftsmidler 25% af samlet saldo afskrives hvert år
Afskrivning er frivillig (kun ved overskud) Dette gælder ikke for regnskabsmæssige og driftsøkonomiske afskrivninger, der er udtryk for et forbrug af formuegodet. Skat og afskrivning beregnes i årets priser Beregninger i løbende priser

9 Skat – skat ikke? På kort sigt – se bort fra skat
Større investeringer: Skattevirkningen skal beskrives for at have et komplet billede af investeringens økonomiske konsekvenser Aldrig godkende noget kun ud fra skattevirkning!!!!!!!!! Hvis nutidsværdien uden skat er negativ, må skat aldrig bruges som til at skaffe en positiv npv.

10 Styring af investeringsbeslutninger
Hovedkrav: Investeringsanalysen skal føres så langt frem, at beslutningstagerne har tilstrækkelig information til at vurdere målopfyldelsesgraden for alle relevante beslutningskriterier. Alternativernes usikkerhed klarlægges Kontrol – hurtig og relevant Gerne baseret på tal fra ERP.

11 Model Se model på side 70 i bogen

12 Opgaver Opgave 9, 10, 15, 17


Download ppt "Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 5 - 7"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google