Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Alkemøde 11.5.07 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer hos: +65 årige brugere af antipsykotika på plejehjem og i hjemmeplejen I Allerød, Hillerød.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Alkemøde 11.5.07 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer hos: +65 årige brugere af antipsykotika på plejehjem og i hjemmeplejen I Allerød, Hillerød."— Præsentationens transcript:

1 Alkemøde 11.5.07 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer hos: +65 årige brugere af antipsykotika på plejehjem og i hjemmeplejen I Allerød, Hillerød og Slangerup kommuner 1. december 2005 - 31. december 2006 Dorte Glintborg og Birgit Bonnichsen

2 Alkemøde 11.5.07 28% på plejehjem får antipsykotisk medicin

3 Alkemøde 11.5.07 Mål * 1. Kortlægning af art og antal af lægemiddelrelaterede problemer 2. Forslag til, hvordan problemerne kan identificeres, løses og forebygges. 3. Foreslå modeller for samarbejdsrelationer og –aktiviteter mellem fx egen læge, plejepersonale og apotek/farmaceut * Ifølge projektoplæg á 14.05.05 Fokus på forandring frem for videnskab

4 Alkemøde 11.5.07 Problemstillinger Er der rationel indikation for ordination af antipsykotika? Årsager og barrierer for mulige løsningsforslag: I hvilken grad det lykkes at seponere den antipsykotiske medicin?

5 Alkemøde 11.5.07 Seponering i placebokontrollerede RCT Bedring i kognitiv funktion* Ingen forværring af adfærdsforstyrrelser # Reduktion af adfærd forstyrrelser og fysisk aggression* Reduktion i psykiatriske symptomer ¤ * Van Reekum 2002 # Bridges-Parlet 1997 + Mallya 1990 ¤ Thapa 1994

6 Alkemøde 11.5.07 Forbrug af antipsykotika

7 Alkemøde 11.5.07 Patienter: 55 16 fra hjemmepleje Fra plejehjem 39 Seponering foreslået 31 Accept af forslag 18 Gennemført 13 3 ingen tilbagemelding 3 vil først se patienten Afvist 7 Ikke gennemført 5

8 Alkemøde 11.5.07 Hos 70% er gerontopsykiater involveret

9 Alkemøde 11.5.07 Eksempel på seponering- plejenotater 27.01: Egen læge reducerer antipsykotikum i 14 dage (½ dosis) 07.02: Meget dørsøgende. Lykkedes at gå ud. Meget opkørt for tiden. 12.02: Lige ved at tro, at det var godt med dosisred, men i dag igen flere lag tøj på. Er i tvivl om hvad de skal sige til lægen. 14.02: Blevet mere aktiv læser, vasker sig, tager tøj af og på. Vil af og til ikke have hjælp 19.02.06: Ikke sovet meget om dagen, men været sur og afvisende. 20.02.06: Talt med lægen angående tilstanden, og antipsykotikum genoptages.

10 Alkemøde 11.5.07 ½-1 år Medicingennemgang Opsøgende hjemmebesøg Særlige problemer Adfærdsforstyrrelser Hos demente Dosispakning Medicinstatus Efter indlæggelse

11 Alkemøde 11.5.07 Budskaber adfærdsforstyrrelser kan/ skal ikke behandles med antipsykotisk medicin behandling af psykotiske symptomer hos demente skal afvejes mod de alvorlige bivirkninger. Er borgeren forpint? psykotiske symptomer kan skyldes delir pga. en somatisk årsag, som ikke skal behandles med antipsykotisk medicin.

12 Alkemøde 11.5.07 Årsager Når gerontopsykiater afslutter patienten overgår ansvar for opfølgning og evt. seponering til egen læge Mangelfuld somatisk udredning af årsagen til adfærdsforstyrrelser og psykotiske symptomer For 31% tidsmæssige sammenfald med UVI, dehydrering, infektioner, maveproblemer mv.


Download ppt "Alkemøde 11.5.07 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer hos: +65 årige brugere af antipsykotika på plejehjem og i hjemmeplejen I Allerød, Hillerød."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google