Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Velkommen Kontaktforældremøde på Skelgårdsskolen 23 april 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Velkommen Kontaktforældremøde på Skelgårdsskolen 23 april 2008."— Præsentationens transcript:

1 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Velkommen Kontaktforældremøde på Skelgårdsskolen 23 april 2008

2 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Kontaktforældremøde 23. april 2008 19:00 - Meddelelser 19:00 - Meddelelser 19:15 - Madordning – Valgt koncept 19:15 - Madordning – Valgt koncept 19:25 - Trivsel 19:25 - Trivsel –Hvad er mobning –Hvad har skolen gjort på området –Definering af trivselsambassadører –Oplæg til antimobbepolitik –Gruppearbejde –Præsentation fra gruppearbejdet –Trivselsambassadør 20:55 - Eventuelt 20:55 - Eventuelt

3 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Skolen Meddelelser Meddelelser Spørgsmål Spørgsmål

4 Madordning - Valgt koncept 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

5 Madordning Resultat til nu >650 til dato >650 til dato 60 i gennemsnit 60 i gennemsnit 7% 7%

6 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Trivsel – Hvad er mobning? Helle Raabøl Hansen, cand. Jur. og mobbekonsulent, Danmark: ”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig”. Fra: Grundbog mod mobning, 2005 Helle Raabøl Hansen, cand. Jur. og mobbekonsulent, Danmark: ”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig”. Fra: Grundbog mod mobning, 2005 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

7 Trivsel – Hvad er mobning Konsekvenser for dem der mobbes Konsekvenser for dem der mobbes –Fx Angst, søvnløshed og manglende koncentration Konsekvenser for dem der mobber Konsekvenser for dem der mobber –Fx mister fornemmelsen for hvad der er socialt og menneskeligt acceptabelt 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

8 Trivsel – Hvad har skolen gjort Socialårsplan i den enkelte klasse AKT-lærere eller ralationskompetencelærere Kommunalkonsulent Trivselsuge 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

9 Trivsel – Trivselsambassadør? 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

10 Trivsel – Trivselsambassadør? 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Nøglepersoner i en strategi for at involvere skolens forældre mere aktivt i skolens trivsels- og antimobbestrategi. Nøglepersoner i en strategi for at involvere skolens forældre mere aktivt i skolens trivsels- og antimobbestrategi. Opgaven for trivselsambassadørerne er først og fremmest : Opgaven for trivselsambassadørerne er først og fremmest : at arrangere og medvirke ved aktiviteter der forebygger mobning og fremmer trivslen på skolen, på årgange, i de enkelte faser, på tværs af faserne og på hele skolen. Ligesom der kan arbejdes på tværs af kommunens skoler.

11 Trivsel – Trivselsambassadør? 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Der vælges to fra hver fase! Der vælges to fra hver fase! Skolebestyrelserne kommer på kursus i maj Skolebestyrelserne kommer på kursus i maj Trivselsambassadørerne kommer på kursus i efteråret Trivselsambassadørerne kommer på kursus i efteråret

12 Trivsel – Oplæg til antimobbepolitik Skal indeholde: Mål for mobbe politik Hvad er mobning Hvad gør vi på Skelgårdsskolen Hvad kan forældrene gøre Evaluering 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

13 Mål for mobbe politik Skelg å rdsskolen skal være en skole, hvor eleverne er trygge ved hinanden og ved de voksne, som arbejder p å skolen. Derfor er vores f æ lles opgave at skabe et optimalt milj ø, hvor ingen mobbes. Trivsel – Oplæg til antimobbepolitik

14 Hvad er mobning Direkte mobning kan være:   Fysisk vold, bl.a. skub, slag, spark m.m.   Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån   Ubehagelige og krænkende udsagn, f.eks. mundtligt, via sms, chat osv.   Ufrivillig social isolering og udelukkelse fra gruppen Indirekte mobning kan være:   Handlinger uden ord, bl.a. ved brug af grimasser og negativt kropssprog   Bevidst udelukkelse/afvisning kun for at irritere eller såre   Negativ omtale gentagende gange over en vis tid Trivsel – Oplæg til antimobbepolitik

15 Hvad kan vi gøre på Skelgårdsskolen Hvad skal der gøres i klassen: I begyndelsen af hvert skoleår justerer den enkelte klasse sine egne regler for at opnå god social trivsel og forståelse. Med passende mellemrum drøftes trivsel, ensomhed, sladre/ikke sladre o.s.v Drøfte ansvar/medansvar Hvad skal der gøres med den enkelte elev: Hvis vi har en formodning om mobberi, tager klasselæreren initiativ til en drøftelse med de implicerede parter (personlig samtale eller samtale med begge parter). Klassens øvrige lærere informeres. Hvis problemet ikke bliver løst ved klasselærerens samtaler, involveres forældrene og ledelsen. I særlige tilfælde kan andre parter inddrages i samtalerne, og vidtgående løsninger kan komme på tale. Trivsel – Oplæg til antimobbepolitik

16 Hvad kan forældrene gøre   Støtte op om afstandtagen fra mobning.   Være opmærksomme på børnenes signaler.   I tilfælde af mobning eller mistanke om mobning straks kontakte klasselærer, ledelsen eller andre forældre (afhængig af situationen ).   Er aktive deltagere i alle faglige og sociale arrangementer på skolen/klassen. Trivsel – Oplæg til antimobbepolitik

17 Succes eller fiasko vil fremgå af de store evalueringer, der foregår hvert andet år. Trivsel – Oplæg til antimobbepolitik

18 Trivsel – Gruppearbejde I opdeles i tre grupper I opdeles i tre grupper –Indskoling –Mellemtrin –Udskoling 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

19 Trivsel – Valg af trivselsambassadør 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

20 Eventuelt 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse

21 28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Tak for en god og hyggelig aften……


Download ppt "28-03-2015 Skelgårdsskolens skolebestyrelse Velkommen Kontaktforældremøde på Skelgårdsskolen 23 april 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google