Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synlig læring , fællesskaber og trivsel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synlig læring , fællesskaber og trivsel"— Præsentationens transcript:

1 Synlig læring , fællesskaber og trivsel
Egholmskolen Synlig læring , fællesskaber og trivsel Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

2 Aftenens program De seneste forskningsresultater: John Hattie
Synlig læring Fællesskaber og trivsel Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

3 mest muligt, ikke nødvendigvis det samme!
Visionen er at alle skal lære mest muligt, ikke nødvendigvis det samme! Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

4 John Hattie`s Forskningsresultater baseret på studier på
over skoler Og 83 millioner elever Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

5 Alt har en virkning, men noget virker bedre end andet
Lærer-elev-relationer (høj) Læringsstile (lav) Mulighed for formativ evaluering for lærerne Gå et år om Hjemmemiljø (middel) Direkte instruktion Reduktion af klassestørrelsen Selvevaluering Kammeraters indflydelse Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

6 Hattie påpeger at der er:
Ingen opskrift Ingen ny undervisningsmetode Ingen fiks og færdig udvej Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

7 Know thy impact ”Min rolle som lærer er at evaluere den effekt, jeg har på mine elever.” Det er at ”kende sin virkning”, det er at forstå denne virkning, og det er at handle på den viden og forståelse.” Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

8 Størst virkning Forventninger til eleven Tydelige læringsmål Feedback
Selvevaluering/regulering Virkningsvurdering Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

9 Forventninger til eleven. Lærerne som positive forandringsagenter
”Der er mange forklaringer på, at børn ikke kan lære" Dysfunktioner Hjemmet Diagnoser Opmærksomhedsforstyrrelser Manglende støtte Læringsstile Hattie peger på, at den underliggende præmis for de fleste af disse påstande, er troen på, at vi som undervisere ikke kan forandre eleverne. Rosenthal-effekten. Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

10 Tydelige og synlige læringsmål
Hvor kører bussen hen? Og hvorfor? Og hvordan? Hvad er det jeg skal? Læringsmålene skal være tydelige, synlige og forståelige for eleverne Kriterier for målopfyldelse Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

11 Feedback Summativ feedback
Vurdering og kontrol af elevens resultater og præstationer Formativ feedback Processuel feedback med fokus på opgaven, ikke på den lærende. Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

12 Vurderingsformer Summativ Formativ Vurdering af læring
-gæsten der smager på suppen til slut Formativ -kokken der smager på suppen undervejs Vurdering af læring Vurdering for og som læring Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

13 Selvevaluering Formålet er at lære eleverne at lære.
Dvs. at kunne reflektere over (gå på metaplan) egen læreproces, vurdere og korrigere eget arbejde, indsats og læringsstrategi. Selvvurdering handler overordnet set om at kunne give sig selv feedback Behovsudskydelse og selvbeherskelse Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

14 At arbejde metakognitivt med børnenes bevidsthed om at:
Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

15 Læringsstrategier Definition Kan lidt Kan mere Kan det Ahaaaa
Spørgsmål En måde at undersøge ting på Jeg har ikke så mange spørgsmål Jeg kan stille ”overfladspørgsmål” Jeg kan stille forskellige spørgsmål – ”overflade”- og ”dybdespørgsmål” Jeg stiller hele tiden spørgsmål for en mere dybere og dybere forståelse. Reflektere Overvejer og ser tilbage på læringen, hvordan gik det og hvad er næste skridt Jeg er ikke sikker på, hvad reflektere er eller hvad det betyder Jeg kan reflektere over min læring med støtte eller eksempler – fx de første ord af et spørgsmål Jeg ved refleksion er en vigtig del af læringen. Jeg er bevidst om hvornår, hvad og hvordan jeg reflekterer Jeg forstår, at refleksion hjælper min læring. Jeg bruger det løbende i mange forskellige situationer Tænker At argumentere, overveje eller grunde over Jeg tænker ikke så meget under min læring Med støtte kan jeg bruge tænke-strategier eller planer til at hjælpe mig med læringen Jeg bruger forskellige tænkestrategier og planer til at gøre min tænkning og læring dybere Jeg kan udvælge de mest hensigtsmæssige tænke redskaber og strategier til at nå en ønsket beslutning, resultat eller løsning på en situation jeg står i Forbinder Forbinde forskellig viden til at skabe ny forståelse Jeg har svært ved forbinde viden Nogen gange kan jeg forbinde viden med hjælp og eksempler Jeg laver mange forbindelser mellem forskellig viden for at få nye ideer eller dybere forståelse Jeg er konstant på jagt efter og bruger viden til at forbinde det nye jeg har lært med et jeg allerede ved til at skabe nye forståelser Beslutsom Evnen til ikke at give op over for en svær opgave. Lysten og beslutsomheden til at udvikle sig og få succes. Hvis opgaven er for indviklet giver jeg op Jeg kan overtale mig selv til at holde ud når opgaven er indviklet og motivere mig selv til at blive ved Jeg har nogle strategier, der hjælper mig med at være beslutsom når opgaver er udfordrende Jeg vælger mellem forskellige strategier for at overvinde forhindringer. Jeg problemløser og selvudvikler mig som en lærende. Jeg har en beslutsomhed om at lære gennem opgaver og forpligter mig selv på at opnå de næste læringstrin. Selvbevidst Bevidst om dig selv som individ, din væren til, handlinger og tanker Jeg er ikke så bevidst om mine handlinger og tanker Jeg ved hvad mine styrker og næste skridt er Jeg ved, hvad der gør mig til noget særligt. Jeg tager aktivt handling for at øge mine styrker og arbejder frem mod opnåelsen af mine næste mål Jeg er bevidst om, hvad der tænder mig (styrker, svagheder, personlighed, tankegange) Jeg er bevidst om mine tanker og hvad jeg er nødt til at gøre for at udvikle mig som en lærende Forundres At blive forundret, lysten til at vide noget Jeg ved ikke hvad at undres betyder Jeg elsker at undre mig og fantasere Jeg kan tænke over ideer og forestille mig muligheder fra en eller to sider. Jeg kan skelne mellem forundringer jeg kan handle på,- og dem der er uopnåelige Jeg undrer mig, så jeg kan få nye ideer til hvordan ”det kunne være” fra forskellige perspektiver. Jeg kan arbejde med ideerne og skabe en original ide. Jeg kan skelne mellem forundringer jeg kan handle på og dem der er uopnåelige Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

16 Virkningsvurdering Teste for fokus på progressionen
Resultater bruges til fremadrettet at tilpasse undervisningen Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

17 Fællesskaber og trivsel
På et fundament af systemisk tænkning For at kunne anerkende må vi forstå , og vide noget om det vi skal anerkende Det handler om forståelse af den andens følelser og deraf handlinger, vi kan kun forstå den andens følelser bag en given handling, når vi ved noget om, hvad det er der ligger bag. Aner = at noget høre til… kende= vide noget om, vi må vide noget om det der hører til barnet… eller vi må kende det der hører til Vi leder ikke efter årsagen, men søger forståelsen. For at få denne forståelse må vi arbejde systemisk Derfor er den systemiske tænkning indgangen til anerkendelse Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

18 Inklusion - rummelighed
At rumme noget eller nogen i sin normalitet. Inklusion – en dialektisk proces Den ene rummer den anden, det normale rummer det specielle, den der rummer er mere ”rigtig” end den der rummes. De specielle brugere tillades, og må tilpasse sig. Inklusion er en dialektisk proces, hvor man respekterer og profiterer af forskelligheder, og tilpasser sig hinanden i en anerkendende tilgang. Den inkluderede elev oplever sig som en værdifuld og naturlig del af fællesskabet. Alle er specielle, men nogen kræver en mere omfattende indsats. Inklusion er altså, når man i fællesskab er åben overfor hinandens oplevelser af situationer og gennem forståelse for forskelligheder udvider fællesskabets normalitetsopfattelse og tilpasser sig hinanden. Denne inkluderende pædagogik skal praktiseres af læreren i hverdagen for at skabe inklusion i praksis. Når det er sagt så er bliver vi også nødt til at holde fast i at der er nogen der IKKE kan hverken rummes eller inkluderes. Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

19 Vi bevæger os i systemer
Klassen er et system, hjemmet er et system, fællesskabet er et system og skolen er et system. Vi bevæger os i systemer Indenfor den systemiske tanke anskues adfærdsproblemer ikke som problemer, der er iboende barnet. Problemet kan ikke ses isoleret fra den kontekst, barnet lever i, og adfærd er noget, der opstår og udspiller sig i relation til andre Vi kigger på det der sker i sammenhæng mellem systemet og den enkelte. Vi kigger på relationer, mønstre og sammenhænge i systemerne. Kommunikation og samvær etablerer de mønstre og den struktur som senere påvirker interaktionerne i det sociale fællesskab. Enkeltelever er altid i aktion med de systemer de er en del af. På virkninger fra det sociale system vi deltager i kan ikke undgås. Social påvirkning finder sted enten vi vil det eller ej. Derfor er det nemmere at ændre på systemerne end det er at ændre på en enkeltelev, når vi ændrer på systemerne VIL de som er der også ændre sig. Læreren er den vigtigste faktor i det sociale system og derfor skal vi være parat til at se på os selv og ændre os. Der er roller i et system, nogen har fået roller som de ikke ønsker, Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

20 Grundantagelser bag vores tænkning og handlinger
Lineær tænkning Univers Individet i fokus Årsag – virkning Fokus på fejl, mangler, det ikke-ønskværdige og det umulige Problem og løsningsorienteret Cirkulær tænkning. Multivers Individets relationer i fokus Adfærd og handlinger ses som gensidigt forbundet, så man ikke kan sige, hvilken en der er årsagen til den anden. Fokus på ressourcer og perspektiver, det ønskværdige og det mulige Skabe forståelse og sammenhæng Men fælles for anerkendelse er grundantagelser bag vores tænkning og handling, og dette gælder i øvrigt også for den systemiske tænkning Vi er vant til at tænke lineært. Den cirkulære tænkning lukker op, og skaber mulighed for perspektivskifte Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

21 Egholmskolen forældreaften d. 24. 09. 2014 Systemisk-consult
Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

22 Inklusion – og normalitetsbegrebet
Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

23 Sproget skaber virkeligheden
Den måde vi taler om tingene på konstruerer virkeligheden. Den dominerende historie Forventninger afgør hvordan vi møder andre. Sæt fokus på, og led efter de positive ændringer, italesæt dem De historier vi vælger at gøre tykke sammen, skaber vores virkelighed og holder andre fast i mønstre. Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

24 I hvilken kontekst giver det mening.
”Alle børn og unge – også de, der viser problemadfærd – er handlende og villende individer, der ønsker at skabe mening med deres egen tilværelse. Deres både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige opfattelser og handlinger skal forstås i lyset af dette.” Thomas Nordahl I hvilken kontekst giver det mening. Enhver handler for at bringe så meget mening ind i sit liv som muligt. Den enkelte handler ud fra de præmisser man har med sig. Og derfor gælder det om at finde ud af i hvilken kontekst det kan give mening at den enkelte handler som den enkelte gør, Denne forståelse er den der kan hjælpe os til at indsatser i forhold til barnet. Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

25 Oprethold- ende faktor Oprethold- ende faktor Oprethold- ende faktor
problemadfærd Oprethold- ende faktor Oprethold- ende faktor Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

26 Opretholdende faktorer
Elev-elev relationer Lærer-elev relationer Klassedynamikken Hjem – skole samarbejdet forældrefællesskabet Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

27 Forældrenes afgørende rolle
Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

28 Viktor Viktor kan finde på at reagere udadvendt Forældresnak i krogene
På få uger bliver der skabt en dominerende historie om Viktor Forældre flytter børn Viktor ekskluderet fra fællesskabet, frikvarterer og klassemøder Forældre skilt Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

29 Forældremøde Afdramatiser Gå på jagt efter gode historier
Møde Victor på en ny måde Tale positivt om skole, lærere og Victor…skab forståelse Åbenhed og gennemsigtighed Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

30 Efter 2 måneder Nyt forældremøde Ny stemning Ny dynamik
Ny klassedynamik Glade børn Glade lærere Glade forældre Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung

31 Opsamling Hvilke hovedtræk fik vi ud af debatten?
2 ting I tager med jer herfra? Egholmskolen forældreaften d Systemisk-consult.dk ved Tacha Elung


Download ppt "Synlig læring , fællesskaber og trivsel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google