Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Arbejdsret Retskilderne:  Offentligt skabt arbejdsret  Privat skabt arbejdsret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Arbejdsret Retskilderne:  Offentligt skabt arbejdsret  Privat skabt arbejdsret."— Præsentationens transcript:

1 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Arbejdsret Retskilderne:  Offentligt skabt arbejdsret  Privat skabt arbejdsret

2 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Offentligt skabt arbejdsret:  Grundlov  Love  Bekendtgørelser  Administrativ praksis  Domspraksis

3 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Privat skabt arbejdsret:  Hovedaftaler  Faglige kollektive overenskomster  Lokalaftaler  Kutymer  Individuelle aftaler  Voldgifts- og arbejdsretspraksis

4 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Interessekonflikter:  Oprettelse af overenskomst  Fornyelse af overenskomst -> Forligsinstitutionen

5 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Retskonflikter:  Brud på overenskomst -> Arbejdsretten  Fortolkning af overenskomst -> faglig voldgift

6 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Kollektiv arbejdsret:  Kollektive overenskomster  Lokalaftaler  Lovgivning (f.eks. Ferielov, arbejdsmiljølov)  Ledelsesret (hovedaftalens § 4)  Samarbejdsudvalg (hovedaftalens § 9)

7 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Fredspligt Kampskridt: Kampskridt:  Strejke Lock-out  Blokade Boykot  Fysisk blokade  Sympatikonflikter

8 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere  Strejke: arbejdstagerne forlader virksomheden  Blokade: arbejdstagerne undlader at tage arbejde i virksomheden  Lock-out: arbejdstagerne bliver sat ud af virksomheden  Boykot: virksomheden nægter at antage arbejdstagere

9 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Hovedaftalens vigtigste punkter:  Retten til at organisere sig  Præcise regler for varsling af konflikt  Arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet  Pligt til at indføre TR-regler i kollektive overenskomster  Hovedaftalens udløb eller hvordan den kan opsiges

10 Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Talsmandssystemet Baseret på kollektive eller på lokale aftaler udenfor Hovedaftalen Baseret på kollektive eller på lokale aftaler udenfor Hovedaftalen Varierer for aftaleområde til aftaleområde Varierer for aftaleområde til aftaleområde Ikke overordnet formaliseret Ikke overordnet formaliseret Nyder ikke samme beskyttelse som TR Nyder ikke samme beskyttelse som TR


Download ppt "Tillids- og TalsmandskursusSøfartens Ledere Arbejdsret Retskilderne:  Offentligt skabt arbejdsret  Privat skabt arbejdsret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google