Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye tider, ny kultur- og fritidspolitik Årsmøde i Biblioteksforeningen i region Syddanmark 25. februar 2008 Oplæg af Klaus Majgaard, administrerende direktør.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye tider, ny kultur- og fritidspolitik Årsmøde i Biblioteksforeningen i region Syddanmark 25. februar 2008 Oplæg af Klaus Majgaard, administrerende direktør."— Præsentationens transcript:

1 Nye tider, ny kultur- og fritidspolitik Årsmøde i Biblioteksforeningen i region Syddanmark 25. februar 2008 Oplæg af Klaus Majgaard, administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune samt næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen

2 Indhold Brydningsfelter på kulturområdet Biblioteket, –Informationsdistributør eller dannelsesvejleder? –Bibliotekets roller Vitalisering af folkeoplysningen Dynamo i byudviklingen

3 Brydningsfelter på kulturområdet VidensamfundKulturfællesskab Forenings- Danmark Nye deltagelses- former Kulturens egenværdi Kultur som økonomisk dynamo SelvdannelseAlmendannelse

4 Brydningsfelter på kulturområdet Dannelses- og demokratiseringsaspektet bør være kernen i en kommunal kultur- og fritidspolitik Der skal skabes rum for nye deltagelses- og organisationsformer på det kulturelle område Der skal skabes nye netværk mellem kommunerne og de frivillige kræfter i lokalsamfundet Biblioteker og folkeoplysning er hovedaktører, når der skal findes nye veje

5 Biblioteket – Informationsdistributør eller dannelsesvejleder Informations- distributør ”Det rette materiale til den rette tid” Effektivitet Fokus på medier og teknologi Instrumentelt aspekt Dannelses- vejleder Søgefællesskab Det gode liv Fokus på dialogen Eksistentielt aspekt Udelukker naturligvis ikke hinanden - Spiller sammen! Farligt med ensidig udvikling

6 Bibliotekets roller Det integrerede bibliotek Fokus på dannelse og læring 0-100 år Aktivt center i lokalsamfundet – understøtter skolen som kulturcenter Fælles udvikling på tværs Fælles bibliotekaruddannelse? Idébutikken Biblioteket som ”kamæleon” – tager farve af omgivelser (idrætshallen, indkøbscentret, museet, medborgerhuset) Fremtidens ”højskoler” og folkeoplysningscentre? Biblioteket som fundament for demokrati og lige muligheder Aktiv læsestrategi som demokratisk løftestang

7 Vitalisering af folkeoplysningen Brug for samarbejde mellem folkeoplysningens aktører: museer, biblioteker, arkiver, uddannelsesinstitutioner, oplysningsforbund og foreninger Brug for at imødekommende nye deltagelses- og organisationsformer: selvorganiserede og adhoc-prægede grupper Brug for nytænkning af Folkeoplysningsudvalgenes opgaver og organisering – og eventuelle samspil med løst tilknyttede adhoc-rådgivningsorganer Brug for mod til også at søge samarbejde med private aktører Brug for nye netværks- og partnerskabsmodeller

8 Dynamo i byudvikling Kulturpolitisk planlægning Kulturplanlægning Den kreative by Tilgange? Brug for helhedsorienteret planlægning: Leg, dannelse, læring, oplysning og demokrati er kernebegreber i vækststrategi, lokalsamfundsudvikling og byrumsplaner Kultur som sektor Kultur som ressourcer, livsform og værdifællesskab Kultur som oplevelse og kreative centre


Download ppt "Nye tider, ny kultur- og fritidspolitik Årsmøde i Biblioteksforeningen i region Syddanmark 25. februar 2008 Oplæg af Klaus Majgaard, administrerende direktør."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google