Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

organisatoriske kompetencer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "organisatoriske kompetencer"— Præsentationens transcript:

1 organisatoriske kompetencer
Udvikling af organisatoriske kompetencer - for at lykkes i fællesskab… Case: Det Kongelige Teater Gitte Mandrup HR-direktør Gitte Mandrup

2 En definition af empowerment
“Individuelle medarbejdere eller teams, som har ansvar, bemyndigelse og evne til at udføre opgaver indenfor aftalte mål og rammer, som har forpligtelse til at tage beslutninger, og som tager ejerskab for opnåelse af resultater” Gitte Mandrup

3 - mod øget selvledelse, ansvar og initiativ
Empowerment - mod øget selvledelse, ansvar og initiativ Medarbejderen Tager initiativ Opsøger information Bidrager med ideer Udfordrer rutiner Inviterer til diskussion Identificerer og løser problemer Tager ansvar for resultater Giver konstruktiv feedback Arbejder tvær-funktionelt Bygger på kollegaers indsats Er en teamplayer Lederen Er til rådighed for medarbejderne Giver information Opmuntrer til ideer og er lydhør Stiller udfordringer Stiller undersøgende spørgsmål Coacher Fokuserer på præstation Giver personlig feedback Udvikler nyttige netværk Giver anerkendelse Skaber team-orienteret miljø Gitte Mandrup

4 Hvad skal der til for at lykkes med empowerment?
Ledere må tro på deres medarbejdere. Lederne skal være villige til at afgive indflydelse for at få større indflydelse. Lederne skal være bevidst om deres betydning som rollemodeller. Lederne skal kunne coache for at frembringe det bedste i deres medarbejdere. Lederne skal kende retningen og leve værdierne. - og medarbejderne skal klædes på til at blive empowered… Gitte Mandrup

5 DKT-MUP DKT-LUP Vision Værdibaseret samarbejde
Resultater & præstationer Synlig ledelse Empowerment Medarbejdere & kunstnere DKT-MUP Ledere DKT-LUP Teaterchef Gitte Mandrup

6 Værdiprocessen med 700 medarbejdere Kernegruppe Kernegruppe
25 dialogmøder med 700 medarbejdere Kernegruppe Kernegruppe Chefgruppen Alle personalegrupper - igen Åbenhed & gensidighed Involvering & interesse Initiativ & ansvar Konsekvens Forståelse for helheden Mærkbar effekt Værdiproces Behov Dialog Gitte Mandrup

7 En god investering…. Talent Passion Frugtbar udvikling Teatrets behov
Ledelsens åbenhed skaber øget commitment Dynamisk dialog - indbyrdes/på tværs/med ledelsen Fornemmelse for teatrets retning Øget tryghed ved at anerkende bekymringer Konkrete og reelle problemstillinger bliver synlige Organisationsudvikling baseret på reelle behov ... og så det fælles værdigrundlag, naturligvis… Nøgleord for personaleudviklingen på Det Kongelige Teater Fælles retning Helhed & sammenhæng Enkelthed Autentisk Praksis Effektfuld Talent Passion Teatrets behov Frugtbar udvikling Gitte Mandrup

8 Kernegruppemøderne Aug 2002: 1. Bud på hvordan vi skaber de bedste resultater sammen? Jan 2003: Teatrets værdier defineres endeligt Aug 2003: Værdierne i praksis; ledelse, samspil og empowerment - efter åbning af operahuset…. Aug 2005: Virkerne værdierne stadig? – om arbejdsglæde og samhørighed Gitte Mandrup

9 Fælles retning ? Talent Passion Frugtbar udvikling Teatrets behov
Systemer Struktur Strategi Fælles værdier Lederskab Nøgleord for personaleudviklingen på Det Kongelige Teater Fælles retning Helhed & sammenhæng Enkelthed Autentisk Praksis Effektfuld Kompetencer Medarbejdere Talent Passion Teatrets behov Frugtbar udvikling McKinsey 7S Gitte Mandrup

10 Fælles retning Talent Passion Frugtbar udvikling Teatrets behov
Systemer Struktur Fælles værdier Strategi Lederskab Nøgleord for personaleudviklingen på Det Kongelige Teater Fælles retning Helhed & sammenhæng Enkelthed Autentisk Praksis Effektfuld Kompetencer Medarbejdere Talent Passion Teatrets behov Frugtbar udvikling McKinsey 7S Gitte Mandrup

11 Teatrets retning & rammer
MUS Udviklingsplan Strategiplan 4 års aftale Aktivitetsmål Handlingsplan med aktiviteter; - hvad teatret vil gøre - hvad den enkelte vil gøre Vision - hvad vi stræber efter; den tilstand vi ønsker at opnå… I dag Mission - hvorfor teatret er til; teatrets idégrundlag… Værdisæt Forventninger til ledelse & samarbejde Empowerment - hvordan vi vil opnå visionen Gitte Mandrup

12 Internt lederudviklingsprogram
DKT-LUP Følelsesmæssig intelligens Teamudvikling Strategi, mål & handling Fase 2 Stresshåndtering Lederen som coach Procesledertræning Effektiv kommunikation Forventninger til god ledelse på Det Kongelige Teater Fase 1 Tværorganisatorisk forståelse Cheferne afgør hvem, der skal deltage. Personligt lederskab inkl. 360° Forventninger til god ledelse på Det Kongelige Teater Kommunikation Retning & resultater Beslutninger Involvering Samarbejde Medarbejderudvikling Gitte Mandrup Indefra og ud - Covey: Personlig / Troværdighed Interpersonel / Tillid Ledelse /Empowement Organisation / Kongruens - Alignment

13 DKT-MUP skal medvirke til at
understøtte udviklingen af et fælles sprog om samarbejdet på Det Kongelige Teater fremhæve betydningen af den enkeltes bidrag til teatrets helhed forstærke samarbejdet på tværs af teatret sikre at den enkelte er med til at fastholde og opleve samhørigheden på tværs af huse og afdelinger skabe en positiv ramme med mulighed for at udvikle personlige netværk på tværs af teatret Ca. 700 medarbejdere deltager i løbet af 2 sæsoner på 2 dages kurser i tværgående hold med 16 deltagere Gitte Mandrup

14 Temaer på DKT-MUP (svarer til indhold på DKT-LUP)
Kort om status og fremtid for teatret Forandringskultur og forandringsparathed Forskelligheden sikrer vores fremtid – De fire tænkestile Mennesker i Balance – otte strategiske kompetencer Hvordan lever vi teatrets værdier i dagligdagen Personlig fleksibilitet og måder at se verden på Følelsesmæssig intelligens – om selverkendelse og empati Empowerment – at påtage sig ansvar og udvikle selvledelse Kommunikation og kropssprog Teamsamarbejde og gensidighed Helhedstænkning og det tværgående samarbejde De ”gode historier” fra teatret - fortælles og synliggøres for alle Gitte Mandrup

15 Gitte Mandrup

16 TOP Målrettet kompetenceudvikling Organisation Talent Passion
Barriere & modstand Varm luft Skjult dagsorden Angst Brokke os i fred - nu har det fungeret i 250 år… Vedholdende - troværdig - autentisk Passion Gitte Mandrup

17 Kompetenceudvikling i praksis – mere end faglige kurser
Organisatoriske kompetencer – forståelse for den helhed, man bidrager til Synlige ledelse & involvering bottom up proces med dialog på tværs, op og ned Fælles retning og samhørighed for at lykkes i fællesskab Interne programmer (altid relateret til organisationens virkelighed) Blandede hold med deltagere på tværs af organisationen Interne trænere til medarbejderudviklingsprogram Forskellige greb til at holde fokus på processen dialogmøder, workshops, trivselsundersøgelse, udviklingsprogrammer, ”den talende væg”, møder med teaterchefen, etc. Kompetenceudvikling i system via MUS og afdelingsvise uddannelsesplaner Gitte Mandrup

18 Spørgsmål til refleksion
Hvilke overvejelser giver præsentationen af teatrets udviklingsproces anledning til? paralleller - undren - ideer - ny indsigt - aha ? Hvilken inspiration fra teatrets udviklingsproces kan bruges i jeres hverdag eller udviklingsproces? Hvad er det vigtigste, du tager med fra dette oplæg ? Nøgleord for personaleudviklingen på Det Kongelige Teater Fælles retning Helhed & sammenhæng Enkelthed Autentisk Praksis Effektfuld Talent Passion Teatrets behov Frugtbar udvikling Gitte Mandrup


Download ppt "organisatoriske kompetencer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google