Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008 Employer Branding Gå-hjem-møde, 7. maj 2008 Helle Kryger Aggerholm, ph.d.-studerende Mona Agerholm.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008 Employer Branding Gå-hjem-møde, 7. maj 2008 Helle Kryger Aggerholm, ph.d.-studerende Mona Agerholm."— Præsentationens transcript:

1 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008 Employer Branding Gå-hjem-møde, 7. maj 2008 Helle Kryger Aggerholm, ph.d.-studerende Mona Agerholm Andersen, ph.d., adjunkt Birte Asmuß, ph.d., lektor Christa Thomsen, ph.d., lektor alle: ASBCCC Hvordan bruges ledelsessamtalen i kampen om de gode medarbejdere? Præsentation af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i 167 danske virksomheder

2 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 2 Program 1. Indledning 3. Diskussion af resultaterne 2. Resultater 4. Resultaternes anvendelse i praksis og fremtidig forskning

3 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 3 Samtaletyper Rekrutteringssamtaler MUS Samtalernes placering ift. virksomheden Sygefra værssa m taler Afskedigelsessamtal er

4 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 4 Baggrund for undersøgelsen Hvordan bruges ledelsessamtalen? -Hvor udbredte er de forskellige typer af samtaler, og hvem deltager i dem? -Hvad er formålet med samtalerne, og hvilke emner/temaer dominerer? -Hvilke udfordringer rummer de? Hvorfor? -Fordi ledelsessamtalerne har stor betydning for implementeringen af virksomhedens værdier

5 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 5 Teoretisk ramme for undersøgelsen Ledelsessamtaler i et corporate communication perspektiv Organizational identity Ansættelsessamtalen Sygefraværs- samtalen Afskedigelses- samtalen MUS Stake- holders Stakeholders Stake- holders Stakeholders Corporate Identity Inspireret af Cornelissen (2004: 69).

6 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 6 Undersøgelsesdesign On-line spørgeskemaundersøgelse i december 2007 i 167 af de største danske virksomheder 30 spørgsmål bestående af to dele: a)kort del med generelle spørgsmål om strategiske samtaler b) fire blokke af spørgsmål vedrørende hver form for ledelsessamtale Svarprocent 42%

7 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 7 Afskedigelsessamtalen Sygefraværs- samtalen MUS Ansættelsessamtalen Hvor mange virksomheder anvender ledelsessamtalerne?

8 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 8 Resultater: Ansættelsessamtaler (1) FORMÅL Få kendskab til ansøgerens personlige værdier Afstemme forventninger parterne imellem Afdække ansøgerens faglige kvalifikationer Promovere virksomhedens værdier Etablere en social relation mellem ansøger og leder

9 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 9 Resultater: Ansættelsessamtaler (2) INDHOLD Ansøgerens personlige kvalifikationer Ansøgerens faglige kvalifikationer Ansøgerens grunde til at søge jobbet Ansøgerens forventninger til virksomheden som arbejdsplads Præsentation af jobbet Præsentation af virksomheden Lønforhandling

10 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 10 Ansættelsessamtaler (3) UDFORDRINGER 1.Ansøgeren 2.Virksomhedens behov

11 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 11 Resultater: Medarbejderudviklingssamtaler (1) FORMÅL Led i at fastholde kompetente medarbejdere Nødvendig for at udvikle medarbejderne Afholdes IKKE for at leve op til lovgivningen Bruges til præstationsmåling

12 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 12 Resultater: Medarbejderudviklingssamtaler (2) DELTAGERE Fuldtidsansatte Ledere Deltidsansatte Tidsbegrænsede ansættelser Timelønnede Mange eller nogle ressourcer bruges på:

13 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 13 Resultater: Medarbejderudviklingssamtaler (3) INDHOLD Medarbejdernes personlige og faglige udvikling Feedback til ledelsen Vurdering af nuværende samarbejde med kolleger Vurdering af jobtilfredshed Etablering af en social relation mellem leder og medarbejder

14 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 14 Medarbejderudviklingssamtaler (4) UDFORDRINGER 1.Mangel på tid 2.Leve op til målet om dialog 3.Sikre, at MUS ikke bliver til rutine 4.Implementere virksomhedens strategi i den enkelte samtale

15 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 15 Resultater: Rundbordssamtaler (1) FORMÅL Afdække mulighederne for at fastholde medarbejderen Sende et signal om, at medarbejderen har høj prioritet Skabe et godt arbejdsmiljø

16 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 16 Resultater: Rundbordssamtaler (2) DELTAGERE Nærmeste leder Tillidsrepræsentant HR chef Sagsbehandler fra kommunen

17 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 17 Resultater: Rundbordssamtaler (3) INDHOLD Afklaring af medarbejderens ønsker Afklaring af medarbejderens ressourcer Afklaring af virksomhedens forventninger Afklaring af praktiske problemstillinger Afklaring af arbejdsmæssige problemstillinger Afklaring af forsikrings- mæssige problemstillinger Afklaring af lovgivnings- mæssige problemstillinger

18 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 18 Rundbordssamtaler (4) UDFORDRINGER 1.Mangel på tid 2.Motivere den nærmeste leder til at tage initiativet til samtalen 3.Overtale hovedpersonen til at deltage i samtalen 4.Balancere mellem profit vs CSR

19 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 19 Resultater: Afskedigelsessamtaler (1) FORMÅL Mulighed for at afslutte relationen til medarbejderen på en ordentlig måde Afklaring af afskedigelsesårsagen Håndtering af følelsesmæssige reaktioner hos medarbejderen Hjælpe den afskedigede medarbejdere videre med sit arbejdsliv Mulighed for dialog mellem leder og medarbejder

20 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 20 Resultater: Afskedigelsessamtaler (2) INDHOLD Begrundelse for årsagen til afskedigelsen Håndtering af medarbejderens reaktion Drøftelse af den nærmeste fremtid Afklaring af aftrædelsesordning, godtgørelse, o. lign. Afvikling af ansættelsesforholdet Drøftelse af medarbejderens videre karriereforløb

21 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 21 1.Selve afskedigelsessamtalen 2.Samtalens indhold 3.Ledelseskompetencer Afskedigelsessamtaler (3) UDFORDRINGER

22 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 22 Afskedigelsessamtalen Sygefraværssamtalen MUS Ansættelsessamtalen Strategiske ledelsessamtaler som employer branding? Sammenhængen mellem samtalen og virksomhedens image og omdømme

23 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 23 Spørgsmål til fremtidig forskning Fremtidig forskning Hvordan opnår man viden om det, der faktisk foregår under samtalen (mikro)? Hvilken strategisk betydning har samtalerne for organisationen (makro)? Forskningsprojektets bidrag Hvordan sikres sammenhæng mellem de forskellige typer af ledelsessamtaler? Hvordan sikres linket til virksomhedens værdier og image?

24 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 24 Diskussion 1.Hvilke krav skal vi stille til ledelsessamtalen, når den skal bruges som et værktøj til implementering af virksomhedens strategi? 2.Hvordan kan vi bedst udnytte ledelsessamtalens strategiske potentiale som Employer Branding? 3.Hvordan kan der skabes sammenhæng mellem de forskellige typer af ledelsessamtaler?

25 Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008Dias 25 Tak for opmærksomheden … Kontaktinformation: Helle Kryger Aggerholm - hag@asb.dk Mona Agerholm Andersen - ma@asb.dk Birte Asmuß - bas@asb.dk Christa Thomsen - ct@asb.dk Centre for Corporate Communication, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet


Download ppt "Employer Branding, Gå-hjem-møde, ASBccc 7. maj 2008 Employer Branding Gå-hjem-møde, 7. maj 2008 Helle Kryger Aggerholm, ph.d.-studerende Mona Agerholm."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google