Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias 1 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked – "Østarbejderne" Jens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias 1 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked – "Østarbejderne" Jens."— Præsentationens transcript:

1 Dias 1 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked – "Østarbejderne" Jens Arnholtz Hansen & Nana Wesley Hansen FAOS, Sociologisk Institut Københavns Universitet

2 Dias 2 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Dagens program 1.Introduktion til arbejdsmigration fra de nye EU lande 2.Den ny arbejdskrafts insider –outsider status i DK? A. Individuelle karakteristika B. Institutionelle forhold 3. Aktørernes håndtering af den ny arbejdskraft på mikro- niveau? A. Individuelle arbejdsgiveres håndtering af arbejdsmigranterne B. Lokale fagforeningernes håndtering af arbejdsmigranterne C. Østeuropæerne som aktører i arbejdsmigrationen 4. Centrale perspektiver på kort/lang sigt

3 Dias 3 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 1.Introduktion til arbejdsmigrationen mellem nye og gamle EU lande Tre makro-årsager til arbejdsmigration: A.Ændring af regelværk (EU-udvidelsen) B.Socioøkonomiske forskelle (udbud) C.Økonomisk vækst i modtagerlandet (efterspørgsel)

4 Dias 4 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Ad A) Ændring af regelværk (EU-udvidelsen) EF traktatens art 39. om arbejdskraftens fri bevægelighed + nationale overgangsordninger (DK, A, D, Fr, E, G, m.fl) EF traktatens art 49 om fri udveksling af tjenesteydelser (Servicedirektiv, Udstationeringsdirektiv mv.)

5 Dias 5 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Ad A) Forskellige måder at være i Danmark på 1. Direkte ansat i en dansk virksomhed 2. Vikar udlejet af danske/udenlandske vikarbureauer 3. Udstationeret fra en østeuropæisk virksomhed 4. Som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark Efter 3/6 måneder kan man få udstedt EU-registreringsbevis - bevis på rettigheder efter EU reglerne om fri bevægelighed 5. Uregistrerede????

6 Dias 6 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Ad B) Socioøkonomiske forskelle driver udbud Baseret på tal fra Eurofound: ‘Industrial relations developments in Europe 2006’.

7 Dias 7 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Ad C) Efterspørgselsdrevet migration (Rekruttering) Michael J. Piore (1979) ”Birds of Passage”: Migrationsprocesser må forstås med udgangspunkt i modtagerlandene Bestemt behov for fleksibel arbejdskraft Bestemte job Bestemt strategisk adfærd fra arbejdsgivere (rekruttering) Økonomisk aktivitet er altså indkapslet i bredere strukturelle sociale sammenhænge Dual Labour Market (Doeringer & Piore 1971) Bestemt strategisk adfærd fra fagforeninger/nationale arbejdskraft

8 Dias 8 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 2. Insider-outsider status - job Polakkernes jobtype i Polen Rengøring2 % Avisbud0 % Fabriks- og lagerarbejde7 % Bygge- og anlægsarbejde16 % Offentlig ansat – kvalificeret arbejde6 % Selvstændig erhvervsdrivende2 % Revision, bank eller økonomisk rådgivning3 % Administrativt arbejde/kontorarbejde5 % Butiksmedarbejder eller bartender20 % Madlavning5 % Chauffør5 % Andet arbejde – lavt kvalificeret5 % Andet arbejde – mellem kvalificeret11 % Andet – højt kvalificeret3 % Aldrig haft arbejde i Polen10 % Total100 % Polakkernes jobtype i Danmark PolakkerDanskere Rengøring, køkkenhjælp, vaskeri29.5%4.8% Avisbud14.1%0.2% Fabriks- og lagerarbejde14.0%4.8% Bygge- og anlægsarbejde27.2%5.4 % Andet arbejde15.2%84.9% FAOS (N=500) FAOS (N=466) & Danmarks Statistik

9 Dias 9 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 2. Hvad kan forklare insider –outsider status for lige netop denne gruppe? Tester flere segmenteringsteoretiske forklaringsfaktorer A. Individuelle karakteristika (Rubery, Peck m.fl.) Køn, alder, anciennitet, uddannelse B. Institutionelle karakteristika (Doeringer & Piore - Dual Labour Market) Job/sektor; OK-forhold ift. løn og arbejdsvilkår

10 Dias 10 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 2. A Individuelle karakteristika 1.Køn: 45% kvinder, 55% mænd 2.Alder/anciennitet: Samme gennemsnitsløn for unge/ældre polakker 3.Uddannelse: FAOS, Polonia 2008 (N=455) og Danmarks Statistik Gennemsnitlig timeløn fordelt på uddannelsesniveauer PolakkerDanskere Grundskolekr 103kr 144 Gymnasial uddannelsekr 118kr 163 Erhvervsuddannelsekr 111kr 165 Videregående uddannelsekr 120kr 207 Gennemsnitslønkr 116kr 169

11 Dias 11 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 2. B Betydning af overenskomst og tillidsrepræsentant Sammenhæng mellem overenskomstdækning og tilstedeværelsen af en tillidsrepræsentant i forhold til løn- og arbejdstid for polakkerne Gennemsnitlig løn Under 30 timer Over 48 timer Overenskomst124 kr.16%8% Ingen overenskomst110,5 kr.19%20% Tillidsrepræsentant125 kr.14%13% Ingen tillidsrepræsentant111,5 kr.15%20% FAOS, Polonia 2008 (N=452).

12 Dias 12 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 2. B Betydning af overenskomst og tillidsrepræsentant Sammenhængen mellem tillidsrepræsentant og vurdering af arbejdsmiljø Tillidsrepræsentant Ingen tillidsrepræsentant Får ikke brugt sine kvalifikationer74%60% Skal sjældent tage initiativ42%27% Mangler indflydelse på arbejde64%39% Arbejdet fordeles uretfærdigt33%23% FAOS, Polonia 2008 (N=462).

13 Dias 13 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 2. B Betydning af overenskomst og tillidsrepræsentant Fleksibilitet i overenskomsterne! FAOS, Polonia 2008 (N=455). Lønforskel mellem polakker og danskere set i relation til variationen mellem den kollektivt aftalte minimumsløn og den gennemsnitlige løn i procent Procentvis lønforskel mellem danskere og polakker Procentvis forskel mellem minimumsløn og gennemsnitsløn Avisbud5%23% Rengøring og køkkenhjælp11%17% Manuelt fabriks- og lagerarbejde12%25% Byggeri31%35% Andet arbejde34%38%

14 Dias 14 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Hvilke arbejdsfunktioner varetager ø starbejderne:% De udf ø rer ufagl æ rt arbejde (sl æ ber, graver huller, etc.)24 De udf ø rer specialiseret arbejde17,5 De udf ø rer multifunktion31 De udf ø rer fagl æ rt arbejde26 Nogle bruger arbejdsmigranternes ’komparative fordele’ (langsommere, men passer bedre på materialerne og giver mindre ventetid pga. faggrænser). Andre forsøger at tilpasse arbejdsmigranternes til danske arbejdstraditioner (hurtigere og mere specialiserede arbejdsprocesser, med større materialespild og bonus for højt tempo). 3. Hvordan håndteres den nye arbejdskraft (mikroniveau)? 3.A Forskellige måder at bruge østarbejderne på

15 Dias 15 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 3.A Arbejdsgiverne og overenskomsterne Har virksomheden tegnet overenskomst for at blive forhåndsgodkendt?% Var medlem af en arbejdsgiverforening i forvejen57 Havde en tiltrædelsesoverenskomst i forvejen17 Har meldt sig ind i en arbejdsgiverforening under DA11 Har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med et LO forbund11 Har meldt sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening1 Har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Kristelig Fagforening1 Har ingen overenskomst1

16 Dias 16 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Lokalisering Overenskomstdækning Kontrol af overenskomstbrud Sanktionering 3.B Fagforenings problemer

17 Dias 17 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Hvilken kontakt har virksomheden haft med fagforeningen? % Er blevet kontaktet af fagforeningen28,4 Har selv taget kontakt til fagforeningen36,4 Har ikke haft kontakt til fagforeningen39,4 3.B Fagforeningsstrategier Samarbejde og konflikt med arbejdsgiverne

18 Dias 18 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 3.B Lokale fagforeninger Har man i afdelingen en (eller flere) personer, der har arbejdet med udenlandsk arbejdskraft som arbejdsområde? Ja, én (eller flere) person(er) arbejder kun med udenlandsk arbejdskraft4 % Ja, en (eller flere) person(er) er ansvarlige for arbejdet med udenlandsk arbejdskraft samtidig med at de har andre opgaver36 % Nej, udenlandsk arbejdskraft er et fælles ansvar og indgår I det daglige arbejde58 % Nej, udenlandsk arbejdskraft er ikke et væsentligt område i afdelingen2 % Har I arrangeret specielle aktiviteter rettet imod de udenlandske arbejdstagere? Nej, ingen specifikke aktiviteter40 % Informationsmøder37 % Dannet forening for udenlandske arbejdstagere eller andre aktiviteter 23 %

19 Dias 19 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 3.B Opsamlende om organisering De lokale indsatser er meget varierende og ofte uden samlet strategi. Det daglige arbejde tager det meste tid og ressourcer, hvis ikke særlige medarbejdere er ansat til at tage sig af organiseringsindsatsen.

20 Dias 20 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 3.C Østeruopæerne som aktører 45 % af polakkerne har arbejdet i andre lande end Polen og Danmark Generel stor tilfredshed med den løn de får i Danmark Under 3 % er ideologisk imod fagforeninger Kun 38 % ved positivt at de er dækket af en overenskomst

21 Dias 21 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Opsamling Insider-outsider som strukturelt fænomen Mikro aktører Makro aktører (næste gang)

22 Dias 22 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 4. Perspektiv – er det segmentering??? Der sker forandringer over tid! 29 % har skiftet job for at få bedre løn og arbejdsvilkår primært via personligt netværk Forandring over tid: bedre løn, brug af kvalifikationer, mere indflydelse MEN 10 % er medlem af en A-kasse (DK 70 %) 9 % har deltaget i faglig opkvalificering i Danmark (DK 38-40 %) Ingen har fået kontanthjælp, selv om 18 % var arbejdssøgende på undersøgelsestidspunktet 1 % har fået hjælp af arbejdsformidlingen til at finde nyt arbejde Dårligt socialt netværk til danskere Sammenhæng mellem ankomsttidspunkt til Danmark og grundlæggende løn- og arbejdsvilkår for polakkerne Før maj 2004 Maj 2004 til maj 2006 Maj 2006 til maj 2008 Efter maj 2008 Gennemsnitlig timeløn123 kr.118 kr.117 kr.111 kr. Får ikke brugt sine kvalifikationer36 %42 %76 %77 % Mangler indflydelse på arbejdet28 %27 %49 %62 % FAOS, Polonia (N=439)

23 Dias 23 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 4. Perspektiv – hvad med integration??

24 Dias 24 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 4. Perspektiv – den finansielle krise? Polakkernes væsentligste motivation for at rejse til Danmark Få et job/tjene flere penge59 % Få nye erfaringer og se verden17 % Få et bedre familieliv15 % Andet8 % I alt100 % FAOS, Polonia 2008 (N=499)

25 Dias 25 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 60 % er glade for deres job i Danmark Polakkernes oplevelser af job i Polen og Storkøbenhavn Job i PolenJob i Storkøbenhavn Fik brugt mine kvalifikationer 54 %29 % Kan forsørge sig selv økonomisk 54 %94 % 4. Perspektiv - Trade-off mellem kvalifikation og løn

26 Dias 26 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Forskelle og ligheder mellem østeuropæiske arbejdstagere og andre outsider-grupper der har været behandlet på kurset? Spørgsmål? Kommentarer? Kritik?


Download ppt "Dias 1 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. 9. Lektion, 2/11-10 Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked – "Østarbejderne" Jens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google