Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medier og Kommunikation 2-4-2004. COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 2 FORLØB Virkeligt og virtuelt Community De to myter Samarbejdets problem.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medier og Kommunikation 2-4-2004. COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 2 FORLØB Virkeligt og virtuelt Community De to myter Samarbejdets problem."— Præsentationens transcript:

1 Medier og Kommunikation 2-4-2004

2 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 2 FORLØB Virkeligt og virtuelt Community De to myter Samarbejdets problem

3 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 3 VIRKELIGT OG VIRTUELT Hvad betyder ’virtuelt’? Hvad er et virtuelt fællesskab? Er skattevæsenet virkeligt? ”…the more seriously I took the notion of virtual rape, the less seriously I was able to take the notion of freedom of speech, with its tidy division of the world into the symbolic and the real.” - Dibbell

4 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 4 VIRKELIGT OG VIRTUELT Filosofien fokuserede længe på ’det udelukkede tredjes princip’ (et udsagn er enten sandt eller falsk). Saussure: Tegnene er arbitrære (der er ingen naturgiven ordbog) Adorno og Horkheimer: ”Intet udtryk byder sig længere til, som ikke allerede stræber hen mod indforståetheden med herskende tankeretninger”.

5 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 5 VIRKELIGT OG VIRTUELT J. L. Austin (1911-1960) ’How to do Things with Words” (1962) Talehandlinger De fleste egentlige udsagn er ikke enten sande eller falske (konstative ytringer) De fleste udsagn er handlinger (performative ytringer). ”Jeg døber dette skib Queen Elisabeth” er ikke en beskrivelse af en handling – det er en handling. Skellet revideres siden eftersom stort set enhver ytring kan have en virkning

6 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 6 VIRKELIGT OG VIRTUELT Sociale konstruktioner En enorm mængde ’sociale fakta’ er sociale/sproglige konstruktioner Grænsen mellem Danmark og Tyskland Skattevæsenet Det politiske system Danmark som nation De fleste præ-digitale fællesskaber er ’imagined communities’ (Benedict Anderson)

7 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 7 VIRKELIGT OG VIRTUELT Konklusioner Vi har altid været virtuelle Skellet mellem medierede og umedierede fænomener kan ikke trækkes skarpt Idéen om ytringsfrihed er bygget på filosofisk gyngende grund

8 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 8 FORLØB Virkeligt og virtuelt Community De to myter Samarbejdets problem

9 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 9 COMMUNITY Ferdinand Tönnies (1881 – 1916) Gemeinschaft: ”Naturligt” fællesskab. Socialt system karakteriseret ved ikke-instrumentelle bånd. Gesellschaft: Samfund. Primært baseret på instrumentelle bånd, f.eks. forholdet mellem byboere. Delvist romantisk/tilbageskuende forestilling som reaktion på modernisering. Mange forestillinger om community har klar romantisk komponent.

10 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 10 COMMUNITY Howard Rheingold: ”aggregations that emerge from the Internet when enough people carry on public discussions long enough and with sufficient human feeling to form webs of personal relationships in cyberspace.” Webster: “people with common interests living in a particular area” (f.eks.) Alternativ: “a group of people characterised by stable cooperation and frequent interaction.”

11 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 11 COMMUNITY Eksempel: CommuniTree Åbent og demokratisk (teknolibertinsk) Brugerne kendte hinanden I 1982 indgik Apple en aftale med amerikanske skoler -> store mængder ”newbies” Udviklerne nægtede at indføre restriktioner ’Naturtilstanden’ er ikke nødvendigvis harmonisk Se: Stone, Alluequere Rosanne (1992). Will the real body please stand up? - Boundary Stories about Virtual Cultures

12 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 12 COMMUNITY Eksempel: Dark Age of Camelot

13 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 13 COMMUNITY Eksempel: Dark Age of Camelot

14 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 14 COMMUNITY Eksempel: Dark Age of Camelot Eksempel: There.com

15 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 15 COMMUNITY Eksempel: Dark Age of Camelot Eksempel: There.com

16 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 16 COMMUNITY Hvad kendetegner velfungerende communities? Klart definerede gruppegrænser Regler om brug af fælles goder er tilpasset lokale forhold Størstedelen af de individer, der påvirkes af disse regler har mulighed for at modificere dem Medlemmernes ret til at opstille egne regler respekteres af eksterne autoriteter Det er muligt at overvåge medlemmernes adfærd Der anvendes graduerede sanktioner Medlemmerne har adgang til ’billige’ konfliktløsningsmetoder (Ostrom, 1990)

17 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 17 FORLØB Virkeligt og virtuelt Community De to myter Samarbejdets problem

18 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 18 COMMUNITY Frigørelsesmyten (modernistisk) Menneskets frihed og fornuft er hæmmet af fysiske begrænsninger, herunder krop, køn og landegrænser. Med disse begrænsninger følger fordomme, hæmninger og sociale konventioner, der står i vejen for lighed og fri dialog. Kunne man ophæve disse begrænsninger ville man kunne interagere frit til fælles fortjeneste. Problemer: - Kommunikation er ikke neutral - Udsagn er underdeterminerede (vi har brug for kontekst, fordomme etc. er kompleksitetsreducerende mekanismer)

19 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 19 COMMUNITY Fremmedgørelsesmyten (konservativ) Menneskelighed er baseret på umedieret nærvær og intimitet. Den ægte interaktion findes i face-to-face-mødet hvor menneskets fulde personlighed kommer til udtryk. Teknologi generelt og medier i særdeleshed forvrænger og formindsker vores samvær og ødelægger derved vores samhørighed. Eventuelle virtuelle fællesskaber er pseudofællesskaber uden reel værdi Problemer: - Virtualitet er ikke afgrænset til it-fænomener - RL-communities ligner sjældent landsbysamfund

20 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 20 FORLØB Virkeligt og virtuelt Community De to myter Samarbejdets problem

21 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 21 COMMUNITY Et af sociologiens grundlæggende spørgsmål: Hvordan er samfundet muligt? Hvordan kan vi koordinere et så komplekst system? Hvordan kan egoister samarbejde? Sociale dilemmaer: Situationer hvor man som individ fristes til lukrere på andres indsats, men ved at hvis alle gjorde dette ville der ikke være noget at lukrere på.

22 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 22 COMMUNITY Svar #1 (statsteori) Mennesker kan kun undgå evig ufred ved at deponere autonomi hos en neutral 3. instans (staten/kongen). Under trussel om sanktioner indser egoisten at det er smartest at samarbejde (og at naboen indser det samme). Thomas Hobbes: Leviathan (1651)

23 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 23 COMMUNITY Svar #2 (økonomi) Under særlige strukturelle forhold kan social orden opstå ”spontant” (uden neutral tredjepart. Specialisering: Både slagteren og bageren opnår fordel ved at handle hos hinanden. Generaliseret bytte: Altruistisk adfærd under forventning om fremtidig gengældelse.

24 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 24 COMMUNITY Tallene angiver antallet af point http://www.gametheory.net/Web/PDilemma/Pdilemma.html http://www.xs4all.nl/~helfrich/prisoner/ Fangens dilemma

25 COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 25 COMMUNITY Andre svar?


Download ppt "Medier og Kommunikation 2-4-2004. COMMUNITY MEDIER OG KOMMUNIKATION, 2-4-2004 2 FORLØB Virkeligt og virtuelt Community De to myter Samarbejdets problem."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google