Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Er datagrundlaget (nu) i orden?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Er datagrundlaget (nu) i orden?"— Præsentationens transcript:

1 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Er datagrundlaget (nu) i orden?

2 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Baggrund Peter Møller Duch, Geofysiker, 1992 –Geofysiske data har geografisk reference og omfatter store datamængder. –Systematisk dataflow er uomgængelig –Afhængig af god datakvalitet, herunder også håndtering og afhjælpning af de fejl der altid opstår ved feltarbejdet –National database for Geofysik (Gerda)

3 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Hvorfor er Watertech med her? Afdækning af mapping til Jupiter Datastruktur for vandløbsområdet STRUCTURA modul til beregning af vandløbspåvirkning

4 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Indhold Noget om boringer Noget om vandressource

5 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Nogle af kommunernes opgaver 2010: Alle anlæg skal have indvindingstilladelse pr. 1/4. Ansøgning om etablering af nedsivning Ansøgning om indvinding af råstoffer Vurderingsgrundlag er bl.a. placering af vandindvindingsboringer Mange boringer findes ikke i Jupiter: dvs. de kan ikke vises i kortet Løsning Boringslokalisering Registrering af data i Jupiter

6 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Erfaringer fra opgaver Op til 50% af enkeltindvinderes boringer findes ikke i Jupiter. De kan f.eks. findes gennem FAS – enten betales efter målt forbrug Vandforsyningsplan i områder der ikke er dækket af vandforsyninger Kontakt til lodsejer Opfølgning med lokalisering og geografisk indmåling

7 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Opgave: Vurdering af boringens tilstand Konkret opgave Middel: Småting ej i orden Dårlig: Stor risiko for nedtræng- ning af overfladevand i boring TilstandAndel God20 % Middel55 % Dårlig25 %

8 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Konklusion vedr. boringer Opslag i Jupiter sammenholdt med eksisterende planer og oversigter over enkeltindvindere og opfulgt af brev til lodsejere kan være grundlag for: Boringslokalisering, indmåling og vurdering af tilstand, som kan foretages i én arbejdsgang og registreres i Jupiter Resultat: Der kan i administrationen regnes med kortets tema med boringer.

9 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Sammenfatning vedr. boringer JupiterFASVandforsyningsplan Lokalisering, geografisk indmåling og tilstandsvurdering BBR Jupiter

10 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Indvindingstilladelser Vurderingsgrundlag bl.a. Påvirkning af vandløb Vandbalance Kriterier 1.Maks. Indvinding = 35 % af naturlig grundvandsdannelse 2.Maks. Indvinding = 30 % af aktuel grundvandsdannelse 3.Maks. Reduktion af gennemsnitlig afstrømning = 10 % 4.Maks. Reduktion af sommervandføring = (5 – 50 %) afhængigt af recipientens målsætning

11 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Indvindingstilladelser Kan der udarbejdes kort (GIS) som kan lette sagsbehandlingen? Eksemplet viser det tilgængelige vandvolumen i de givne vandløbsoplande. Sådanne kort vil skulle vedligeholdes f.eks. Med en fast opdateringsfrekvens

12 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Andre relevante eksempler Gennemførelse af tilsyn, men datagrundlaget forældet/ikke opdateret

13 12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Watertech Rådgivende ingeniører Stiftet i 1998 Fra 1.5.2007 en del af Birch & Krogboe Fra 15. 1. 2008 hedder vi ALECTIA


Download ppt "12. december 2007 Brugergruppemøde STRUCTURA Vand Er datagrundlaget (nu) i orden?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google