Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Omsætning (mio.kr.) af udvalgte lægemiddelgrupper solgt med tilskud, 1997 - 2001, løbende priser 1 Heri indgår lægemidler inden for ATC-grupperne: C07A,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Omsætning (mio.kr.) af udvalgte lægemiddelgrupper solgt med tilskud, 1997 - 2001, løbende priser 1 Heri indgår lægemidler inden for ATC-grupperne: C07A,"— Præsentationens transcript:

1 Omsætning (mio.kr.) af udvalgte lægemiddelgrupper solgt med tilskud, 1997 - 2001, løbende priser 1 Heri indgår lægemidler inden for ATC-grupperne: C07A, C08C, C09A, C09C, C09D Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

2 Procentuel fordeling af salget i 2001 af 50 udgiftsdrivende lægemiddelstoffer på mærkedsføringsår Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

3 Procentuel fordeling af salget i 2001 på markedsføringsår - alle tilskudsberettigede lægemidler Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

4 Personer i behandling inden for udvalgte lægemiddelgrupper, 1997 - 2001 1 Blodtrykssænkende midler Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

5 DDD per medicinbruger inden for udvalgte lægemiddelgrupper, 1997 - 2001 1 Blodtrykssænkende midler Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

6 Danmarks befolkning fordelt på aldersgrupper, 1997 - 2001 Kilde: Danmarks Statistik, befolkningstal per 1. januar de pågældende år

7 Antal personer i behandling med tilskudsberettigede lægemidler fordelt på alder, 1997 - 2001 Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

8 Salget af tilskudsberettigede læge- midler opgjort i mængde (mio. DDD) fordelt på alder, 1997 - 2001 Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

9 Andel af medicinbrugere i befolkningen Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

10 Gennemsnitligt antal DDD per medicinbruger fordelt på alder,1997 - 2001 Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

11 Gennemsnitlige antal lægemidler i hver aldersgruppe Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

12 Medicinbrugernes fordeling på årlige udgifter, 2001 Note: I tabellen indgår kun brugere af tilskudsberettigede lægemidler Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister

13 Ændring i antal medicinbrugere fordelt på årlige lægemiddeludgifter, 1997 - 2001

14 Sygesikringens udgifter, 2000 - 2002

15 Omsætning af tilskudsberettigede lægemidler fordelt procentuelt på medicinbrugernes årlige udgifter, 1997 - 2001 Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister


Download ppt "Omsætning (mio.kr.) af udvalgte lægemiddelgrupper solgt med tilskud, 1997 - 2001, løbende priser 1 Heri indgår lægemidler inden for ATC-grupperne: C07A,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google