Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordjyllands Amt Intelligent Farttilpasning INFATI Ian Berg Sonne Nordjyllands Amt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordjyllands Amt Intelligent Farttilpasning INFATI Ian Berg Sonne Nordjyllands Amt."— Præsentationens transcript:

1 Nordjyllands Amt Intelligent Farttilpasning INFATI Ian Berg Sonne Nordjyllands Amt

2 Samarbejde mellem Aalborg Universitet, amt og erhvervsliv Institut for Samfundsudvikling og Planlægning –Forskningsgruppen i GeoInformatik –Trafikforskningsgruppen Nordjyllands Amt M-tec –Udstyrsudvikling – soft og hardware –Produktion

3 Nordjyllands Amt To INFATI-projekter 1. ”INFATI” – 2001 –Aalborg Kommune –24 testkørere –6 ugers forsøgsperiode 2. ”Trafiksikre Unge” 2005 - 2008 –Nordjyllands Amt –300 unge bilister på 18 – 24 år –2 års forsøgsperiode

4 Nordjyllands Amt 1. Forsøg: ”INFATI” Opgaver: –Udvikling af en ”On Board Unit” (OBU) Hardware og software –Udvikling af digitalt hastighedskort Registrering af hastighedsskilte –Test af udstyr og hastighedskort –Evaluering: Har INFATI-udstyr en hastighedsreducerende effekt?

5 Nordjyllands Amt On Board Unit 50 kph - you are driving too fast

6 Nordjyllands Amt Hardware og software GPS-modtager bestemmer bilens position hvert sekund ”Map matching” fastsætter hastighedsgrænsen Displayet viser den gældende hastighedsgrænse En kvindestemme advarer når hastighedsgrænsen er overskredet med mere end 5 km/t.

7 Nordjyllands Amt Analyser af log-data viste At 85 % kvartilen gennemsnitligt var faldet med 4 – 7 km/t. sammenlignet med tidligere (Ca. 25 % reduktion i ulykkesrisikoen) Størst effekt i byerne – mindre på landet Se www.INFATI.dkwww.INFATI.dk

8 Nordjyllands Amt 2. forsøg: ”Trafiksikre Unge” Målgruppe: Bilejere på 18 – 24 år En farlig gruppe: –det største antal trafikulykker –alvorlige ulykker

9 Nordjyllands Amt Problem – og løsning ? Hovedproblemet er fart –unge bilister udviser ingen respekt for hastighedsgrænser –unge er uerfarne bilister Løsning: Nedsæt hastigheden –løftede fingre har kun en kortvarig effekt –hvordan sikre varig ændring af trafikadfærd?

10 Nordjyllands Amt Hvordan ændre trafikadfærd? Kan økonomiske incitamenter indvirke på unge menneskers trafikadfærd? –ja, det tror vi Hvordan? –unge nybagte bilejere betaler en meget høj forsikringspræmie – op til 20.000 kr årligt –overholdelse af hastighedsgrænser kan indebære besparelser på præmierne – udbetaling af bonus –op til ca. 6.000 kr. årligt

11 Nordjyllands Amt Nye udfordringer 2. generation af udstyr –undgå snyd Datatransmission mellem server og biler –logfiler –opdatering af kort Digitalt hastighedskort –opdateringsprocedure –kvalitetssikring Økonomisk motivation?

12 Nordjyllands Amt Udvikling af anden generation af OBU’en Nyt: GSM og GPRS kommunikation til –daglig eksport af logdata fra bilerne –daglig import af opdateringer til det digitale hastighedskort Sikkerhedsmodul for at undgå snyd med positioner og hastigheder

13 Nordjyllands Amt Registrering af hastighedsskilte GPS enhed med skiltetastatur udviklet af M-tec, Pandrup –koder for skilte og position –retning beregnes –4 uger: 5600 skilte 4 personer 12.000 km. vej

14 Nordjyllands Amt Kvalitetssikring – besøg i kommunerne

15 Nordjyllands Amt Kvalitetssikring Udvikling af en web-applikation til opdatering af –de oprindelige registreringer ved kommunebesøg –kommende ændringer sletning, ændring af eksisterende skilte opsætning af nye skilte –varetages af vejmyndighederne –mulighed for udtræk af egne data til lokalt system Data optimeres til brug for eksport til OBU’en

16 Nordjyllands Amt Generering af hastighedskort GPS–positioner koblet med hastigheder –snappet registreringer til et vej tema - TOP10DK (Kort- & Matrikelstyrelsen) 1m nøjagtighed –zone start- og slutskilte lægges sammen til et skilt Checke om zoneskilte har både start og slut –mangler ofte i virkeligheden –indsætte logiske skilte

17 Nordjyllands Amt Zoner og strækninger byzone, legezone, gågadezone etc. –alle biveje inddrages –software beregner om alle zoner er lukket –check eller opret zonehastighed Områdevis, 2 sek. pr. zone Strækninger fra punkt til punkt –lokale hastigheder –stræknings hastigheder følger vejen uden hensyn til biveje. 50 km, 60 km etc.

18 Nordjyllands Amt Digitalt hastighedskort Udviklet på Aalborg Universitet Udgør grundlaget for at OBU’en kan fungere –opdatering af kort i bilerne Udgør grundlag for beregning af bonus –logfiler

19 Nordjyllands Amt Forsøgsperioden 300 unge kunder hos Topdanmark Bosiddende i Nordjyllands amt 2 års kørsel Kvartalsvis udbetaling af bonus for ”pæn kørsel” – ses i logfilen

20 Nordjyllands Amt Forskning: Evaluering og afrapportering 2 PhD studerende med fokus på –motivation –teknologi –dokumenteres i 2 PhD afhandlinger Løbende information til offentligheden og GIS- og ITS-miljøet –resultater præsenteres ved den europæiske ITS- konference, som afholdes i Aalborg i Juni 2007 Særlig opmærksomhed på at målrette information til de unge bilister mhp. at motivere til fortsat deltagelse

21 Nordjyllands Amt INFATI-perspektiver understøtter trafiksikkerhed understøtter variable hastighedsgrænser sikrer smukkere veje nedsætter trafikstøj og luftforurening bevirker stigende mobilitet


Download ppt "Nordjyllands Amt Intelligent Farttilpasning INFATI Ian Berg Sonne Nordjyllands Amt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google