Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitet  21.000 studerende pt. 

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitet  21.000 studerende pt. "— Præsentationens transcript:

1 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitet  21.000 studerende pt.  5.000 ansatte – forskning og uddannelse  29 institutter og stort antal forskningscentre fordelt på fem fakulteter  Humaniora  Sundhedsvidenskab  Samfundsvidenskab  Teologi  Naturvidenskab

2 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Universiteter under forandring  Ny universitetslov fra 2003  Forskning  Uddannelse  Samspil med det omgivende samfund  Selvejende universiteter med eksterne bestyrelser  Udviklingskontrakter med Videnskabsministeriet  Ny ledelsesstruktur  Nyt Aarhus Universitet fra 1. januar 2007  Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser samt Handelshøjskolen i Århus?

3 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Universiteternes formål  Drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau  Sikre ligeværdigt samspil ml. forskning og uddannelse  Udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater  Levere myndighedsberedskab i henhold til kontraktlige forpligtelser

4 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitets mål  Styrke forskningen og konkurrere blandt de bedste  Sikre effektive uddannelser af højeste kvalitet  Fungere som drivkraft for vidensamfundet  Nå et højt internationaliseringsniveau for både forskning og uddannelse  Være kendetegnet af høj kvalitet på alle aktivitetsområder

5 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Fokusområder  Globalisering  Molekylær medicin  Nanoscience og nanoteknologi  Religion som normsætter  Teoretisk naturvidenskab  Vidensamfundet

6 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvad vil kendetegne det nye Aarhus Universitet  Unik styrkeposition med stor faglig bredde både inden for grundforskning og anvendt forskning  International placering inden for forskning, uddannelse, innovation og myndighedsbetjening

7 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvad vil kendetegne det nye AU 25% af den samlede offentlige forskning, særligt  Kultur og kommunikation  IT-videnskab og innovation  Lifescience, sundhed, miljø, landbrug og fødevarer  Nanoscience, basal naturvidenskab  Samfundsvidenskab og -udvikling,  Erhvervs- og merkantilforskning Bredere uddannelsesportefølje  30.000 studerende  2.000 ph.d-studerende  Nye kompetencer til civilingeniøruddannelserne  Nye merkantile uddannelser Budget ca. 4 milliarder og 6.500 ansatte

8 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Styrkelse af erhvervssamarbejdet  Unik mulighed for videnoverførsel fra forskningsmiljøerne til erhvervslivet, konsolidering og udbygning af forskerparkerne m.v.  Styrkelse af tech trans- og innovationsindsatsen med et klart kommercielt sigte, nye midler til proof of consept, iværksætteri og innovation  Nye erhvervsorienterede uddannelser

9 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Det nye Aarhus Universitet

10 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Budget fordeling

11 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Fordelingen i ordinære og eksterne midler (Prisniveau i 2005, ekskl. moms, mio. kr.)

12 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T

13 Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Konklusion  AU - hjørnesten i den regionale udvikling og en stor arbejdsplads  Produktion af kandidater - også til det regionale arbejdsmarked  Forskning på højt internationalt niveau  Naturvidenskab nr. 1 i Norden  Sundhedsvidenskab nr. 3 i Norden  Økonomi nr. 25 i Verden  Statskundskab nr. 5 i Europa  AU som helhed nr. 3 i Skandinavien, nr. 57 i Europa og nr. 105 på verdensplan  Nye uddannelser og forskningsfelter på vej  Flere efter- og videreuddannelsesmuligheder


Download ppt "Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Forberedelsesudvalget Region Midtjylland A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitet  21.000 studerende pt. "

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google