Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indkøb & Medicoteknik www.IM.rm.dk Informationsmøde vedr. Hæmodialysemaskiner udbud 2012/S 75-123640 27. april 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indkøb & Medicoteknik www.IM.rm.dk Informationsmøde vedr. Hæmodialysemaskiner udbud 2012/S 75-123640 27. april 2012."— Præsentationens transcript:

1 Indkøb & Medicoteknik www.IM.rm.dk Informationsmøde vedr. Hæmodialysemaskiner udbud 2012/S 75-123640 27. april 2012

2 Indkøb & Medicoteknik Agenda Gennemgang af opmærksomhedspunkter  Velkomst og præsentation  Spørgsmål til udbudsmaterialet  Den udbudte ydelse  Udbudsmaterialets opbygning  Betingelser for deltagelse/Udvælgelseskriterier  Tildelingskriterium  Vigtige frister

3 Indkøb & Medicoteknik Spørgsmål til udbudsmaterialet  Stilles skriftligt til Helle.slotsdal@stab.rm.dk og Rikoje@rm.dk (altid til begge personer)Helle.slotsdal@stab.rm.dkRikoje@rm.dk  Spørgefrist: 16. maj 2012  Spørgsmål indsendt efter denne dato vil så vidt muligt blive besvaret  Spørgsmål besvares samlet i anonymiseret form og offentliggøres på www.udbud.rm.dk og www.udbud.dkwww.udbud.rm.dkwww.udbud.dk

4 Indkøb & Medicoteknik Den udbudte ydelse  Udbuddet omfatter Hæmodialysemaskiner med tilhørende leverandørafhængige forbrugsvarer.  Der er tale om en kontrakt der vil være en sammenblanding af en offentlig kontrakt og en rammeaftale.  For de udbudte hæmodialysemaskiner vil der være tale om en offentlig kontrakt.  For de udbudte forbrugsvarer vil der være tale om en rammeaftale.  Rammeaftalen vil strække sig over 8 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

5 Indkøb & Medicoteknik Udbudsmaterialets opbygning  Udbudsmateriale med udbudsbilag Bilag A Generelle oplysninger om Tilbudsgiver Bilag B Udkast til aftale Bilag C Kravspecifikation Bilag E Leveranceplan Bilag F Tilbudskonfiguration og udstyrsoptioner Bilag G Uddannelsesoptioner Bilag I Reservedelsoptioner Bilag K Tilbudsskema Bilag L Indeståelseserklæring Bilag M Tro og love erklæring Bilag N Referenceliste Bilag ODisposition for elektronisk tilbudsstruktur Bilag P Informationsbilag vedr. evaluering ifm. Workshop/klinisk afprøvning Bilag Q Årlig driftsomkostning på forbrugsvarer Bilag R Liste over forbrugsvarer

6 Indkøb & Medicoteknik Bilag C: Besvarelse af A-krav

7 Indkøb & Medicoteknik Bilag G og I: Formler Bilag G Bilag I

8 Indkøb & Medicoteknik Bilag K + F og Q: Formler Bilag K Bilag F Bilag Q

9 Indkøb & Medicoteknik Udbudsmaterialets opbygning fortsat  Udkast til kontrakt med kontraktbilag Bilag 1.Købers fulde udbudsmateriale EU-udbud nr. 2012/S xx-xxxxxx inkl. spørgsmål/svar nr. 1 - x Bilag 2.Aftalekonfiguration (grundkonfiguration og valgte udstyrsoptioner på baggrund af oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag F) Bilag 3.Udstyrsoptioner (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag F) Bilag 4.Uddannelsesoptioner, priser og vilkår (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag G) Bilag 5. Finder ikke anvendelse Bilag 6.Reservedelsoptioner, priser og vilkår (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag I) Bilag 7.Finder ikke anvendelse Bilag 8.Finder ikke anvendelse Bilag 9.Paradigma for afleverings- og overtagelsesdokument Bilag 10.Sikkerhedsstillelse ved forudbetaling Bilag 11.Garantistillelse i afhjælpningsperioden Bilag 12.Sælgers tilbud nr. xxxxx dateret xx. xxxxx 201x

10 Indkøb & Medicoteknik Betingelser for deltagelse/ Udvælgelseskriterier:  Fremgår af Udbudsbetingelsernes pkt. 10 (10. – 10.4.4)  Vedrører virksomhedens egnethed og ikke selve den tilbudte opgaveløsning  Tilbudsgivere, der ikke afgiver de nævnte oplysninger, risikerer ikke at komme i betragtning.

11 Indkøb & Medicoteknik Tildelingskriterium:  Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:  Økonomi 50 %  Funktionalitet/Brugervenlighed 20 %  IT/Software 10 %  Service/Driftseffektivitet 10 %  Arbejdsmiljø/Miljøhensyn 10 %

12 Indkøb & Medicoteknik Vigtige frister og formalia  Spørgsmål: den 16. maj 2012  Tilbudsfrist: 31. maj 2012 kl. 14:00  Tilbudspræsentationen: 14.juni 2012  Workshop/klinisk afprøvning: uge 34/35  Levering af maskiner den 20. august 2012  De 2 dage hvor der er workshop (22 + 23. august 2012)  Klinisk afprøvning fra den 27. august 2012.  Tilbud indsendes/afleveres i følgende eksemplarer:  1 underskrevet originaleksemplar i papirform  1 papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag jf. ovenfor.  11 USB memory-stick eller CD-ROM indeholdende det samlede tilbud.

13 Indkøb & Medicoteknik Tak for i dag Vi håber på et godt samarbejde GOD ARBEJDSLYST


Download ppt "Indkøb & Medicoteknik www.IM.rm.dk Informationsmøde vedr. Hæmodialysemaskiner udbud 2012/S 75-123640 27. april 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google