Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LANDBRUGSRAADET Plantekongres 2005 Globaliseringen og dansk landbrug v/ Karl Christian Møller Cheføkonom, Landbrugsraadet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LANDBRUGSRAADET Plantekongres 2005 Globaliseringen og dansk landbrug v/ Karl Christian Møller Cheføkonom, Landbrugsraadet."— Præsentationens transcript:

1 LANDBRUGSRAADET Plantekongres 2005 Globaliseringen og dansk landbrug v/ Karl Christian Møller Cheføkonom, Landbrugsraadet

2 LANDBRUGSRAADET Strategisk-ledelse Strategisk analyse Fra strategi til handling Strategisk valg Omverden Forventninger fra samfund og forbruger Ressourcer Identificere strategiske muligheder Vælge strategi Ændrings- ledelse Valg af nye produkter, markeder mm.

3 LANDBRUGSRAADET Den strategiske virksomhed Bedriften uden strategisk fokus

4 LANDBRUGSRAADET Program 1. Globalisering 2. Politiske strømninger 3. Markedet 4. Omstillingsprocessen i dansk landbrug

5 LANDBRUGSRAADET WTO- forhandlingerne Markedet EU’s Landbrugspolitik

6 LANDBRUGSRAADET Landbrugseksportens fordeling

7 LANDBRUGSRAADET Internationalisering: handel stiger mere end produktion

8 LANDBRUGSRAADET Globaliseringens tre bølger

9 LANDBRUGSRAADET Putin og Bush skulder ved skulder

10 LANDBRUGSRAADET Program 1. Globalisering 2. Politiske strømninger 3. Markedet 4. Omstillingsprocessen i dansk landbrug

11 LANDBRUGSRAADET De nye målsætninger for CAP’en Øget konkurrenceevne Mindre afhængighed af prisstøtten (bl.a. mælk) Øget markedsorientering Øget frihed til at producere, hvad markedet efterspørger Stabile indkomster Afkoblet støtte som økonomisk sikkerhedsnet Multifunktionalitet Cross-compliance ”Noget for noget” Landdistriktspolitik

12 LANDBRUGSRAADET Principskitse for udviklingen i EU’s landbrugspolitik Verdens- markedet VerdensmarkedetEU-markedet Før 1993 Før 2000 Før 2004 Importtold Eksportre stitutioner

13 LANDBRUGSRAADET Eksportudbetalinger, mia. kr.

14 LANDBRUGSRAADET WTOs formål, oprindelse og historie Oprettet som GATT i 1948 Omskabt til WTO i forbindelse med Uruguay- runden i 1994 Oprindeligt 23 medlemmer, i dag 147 ”Member-driven” Handelsregler skal være ikke-diskriminerende, gennemsigtige og forudsigelige Vækst via udnyttelse af ”komparative fordele”

15 LANDBRUGSRAADET Hvad forhandler man om ? Eksportkonkurrence alle typer eksportstøtte skal omfattes Intern støtte ”progressiv” reduktion og anerkendelse af afkobling Markedsadgang ”progressiv” forøgelse og anerkendelse af ”følsomme produkter” Andre forhold lempelig behandling og differentiering af ulande non-trade concerns

16 LANDBRUGSRAADET Lande-grupper Japan EUUSA Cairns ProtektionismeFrihandel Ulandene

17 LANDBRUGSRAADET Doha-rammeaftale på landbrug Det positive At der kom en aftale! At alle typer eksportstøtte er omfattet At Midtvejsreformen anerkendes Det betænkelige At markedsadgang risikerer at undergrave EUs netop vedtagne reform af landbrugspolitikken At non-trade concerns reelt er udeladt At der ikke differentieres mellem ulande

18 LANDBRUGSRAADET Mulig betydning for de enkelte driftsgrene Svin Øget markedsadgang Mælk Øget markedsadgang, udfasning af eksportrestitutioner Behov for endnu en reform Planteavl Afkobling accepteret

19 LANDBRUGSRAADET Tidsplan og muligt udfald Aftale per 1. januar 2007 Udfasning af eksportstøtte for planteprodukter og kornvarer (svinekød og fjerkræ) Reduktion af blå boks Yderligere reduktion i importbeskyttelse Særlige aftaler for de fattigste ulande

20 LANDBRUGSRAADET Program 1. Globalisering 2. Politiske strømninger 3. Markedet 4. Omstillingsprocessen i dansk landbrug

21 LANDBRUGSRAADET Befolkningsudviklingen i verden

22 LANDBRUGSRAADET Befolkningsvækst 2000 - 2020

23 LANDBRUGSRAADET Den samlede økonomiske vækst 1972 - 2002

24 LANDBRUGSRAADET Vækst i kalorieforbruget pr. indbygger fra 1970 til 2002

25 LANDBRUGSRAADET Udviklingen i svinekødproduktionen, 1990 - 2004

26 LANDBRUGSRAADET Udvikling i eksport af svinekød 1990 – 2004, 1.000 tons

27 LANDBRUGSRAADET Kinas forbrug og produktion af korn

28 LANDBRUGSRAADET Kinas lagre med korn

29 LANDBRUGSRAADET Brasiliens eksport til EU

30 LANDBRUGSRAADET Program 1. Globalisering 2. Politiske strømninger 3. Markedet 4. Omstillingsprocessen i dansk landbrug

31 LANDBRUGSRAADET Danmarks eksport af svinekød til EU, Japan og USA

32 LANDBRUGSRAADET Svineproduktion i EU (1997=100)

33 LANDBRUGSRAADET Fjerkræproduktion i EU (1997=100)

34 LANDBRUGSRAADET Bytteforhold

35 LANDBRUGSRAADET Produktivitetsudviklingen

36 LANDBRUGSRAADET Driftsresultat før renter

37 LANDBRUGSRAADET Udvikling i jordpriserne

38 LANDBRUGSRAADET Privatforbrug

39 LANDBRUGSRAADET Egenkapital, ultimo

40 LANDBRUGSRAADET Konklusion 15 år med globalisering og reformer Stigende produktion Lav indtjening Pænt privatforbrug Store konjunkturgevinster


Download ppt "LANDBRUGSRAADET Plantekongres 2005 Globaliseringen og dansk landbrug v/ Karl Christian Møller Cheføkonom, Landbrugsraadet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google