Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Over-/underskudsopgørelse 2009 samt Rammeaftale 2011 Carsten Tinggaard Nielsen, Koncernøkonomi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Over-/underskudsopgørelse 2009 samt Rammeaftale 2011 Carsten Tinggaard Nielsen, Koncernøkonomi."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Over-/underskudsopgørelse 2009 samt Rammeaftale 2011 Carsten Tinggaard Nielsen, Koncernøkonomi

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mål for dagen  Primært: At præsentere og drøfte over- /underskudsfilen 2009, samt  At præsentere og drøfte takstfil 2011

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Kl. 9.30 Morgenkaffe Kl. 9.45Velkomst og introduktion v/Carsten Tinggaard Nielsen Kl. 10.00Oplæg om resultatopgørelse 2009 v/Jesper Christiansen Kl. 11.45Frokost Kl. 12.30 Oplæg om takstfilen 2011 v/Jakob Johannesen Kl. 12.45Eventuelle efterfølgende sprøgsmål og svar på oplæggene

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale Konceptet  Et planlægnings- og udviklingsværktøj på det specialiserede socialområde  Sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud  Fælles mål og visioner  Et smidigt værktøj, som ikke må hæmme dynamikken og en optimal drift  Fastsætter principperne for takstberegning

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale 2011 Kontaktudvalget anbefalede den 27.08, at byråd og regionsråd godkender Rammeaftale 2011 – der er dog en ”tilkendegivelse” i relation til KKR’s anbefaling fra Århus Kommune Et element i aftalen - Takstreduktion på 5 %:  Reducere de bagvedliggende nettodrifts- udgiftsbudgetter med 5%:

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale 2011, fortsat  ”..det betyder ”at det oprindelige nettodriftsbudget (som indmeldt i takstfilen for 2010) for den enkelte driftsherres samlede tilbud, under forudsætning af et uændret antal pladser, holdes inden for den af KL udmeldte gennemsnitlige løn- og prisfremskrivning minus 5%”

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale 2011  Afskrivninger, forrentning og tjenestemands- pensioner indgår således ikke.  Gælder både kan- og skal-tilbud  Fokus: Opfølgning på taksudviklingen !

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Elementer til opgørelse af over-/underskud Indtægter:  Takstindtægter  Indtægter fra salg af tillægsydelser  Indtægter fra centrale puljer  Beboerbetaling m.v.  Salg af produkter Omkostninger:  Tidligere års over- /underskud  Løn  Øvrige udgifter  Husleje  Afskrivninger  Forrentning  Hensættelser til centrale puljer  Hensættelser til tjenestemandspension  Overhead (Beregnet 6,4 %)

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Over- / underskud A: Lov om Regioner: Overskud eller underskud på sociale tilbud m.v. skal modregnes i takster 2 år efter B: Aftalt: Et årligt over-/underskud mindre end 5% efterreguleres ikke – incitament til effektiv drift C: Over-/underskud udover 5% søges udlignet indenfor målgrupperne:  Specialundervisning/kommunikation  Tilbud til børn og unge  Tilbud til voksne  Tilbud til sindslidende  Forsorgshjem  Kvindekrisecentre  Misbrugere C: Over-/underskud, der ikke kan udlignes, efterreguleres i taksten to år efter

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Eksempel: Udligning indenfor hovedmålgruppe Overskud > 105 % = efterreg. i takster 95% < x < 105% overførsel


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Over-/underskudsopgørelse 2009 samt Rammeaftale 2011 Carsten Tinggaard Nielsen, Koncernøkonomi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google