Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tinderhøj Skole Status på FUEL 13. november 2012 Gurli Hartmann.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tinderhøj Skole Status på FUEL 13. november 2012 Gurli Hartmann."— Præsentationens transcript:

1 Tinderhøj Skole Status på FUEL 13. november 2012 Gurli Hartmann

2 Kontaktlærerordning Kontaktlærere er typisk også klasselærer En mindre gruppe elever ca. 12 Tæt kontakt til elever og forældre Logbog bruges til evaluering og målfastsættelse – elevens logbog, 4. dec. 2012 Opfølgning på faglige, personlige og sociale mål Skemalagte kontaktlærersamtaler

3 Styrkelse af elevrådene og medansvarlighedstimer Styrkelse af elevernes fælles ejerskabs- følelse for skolen Styrkelse af elevrådene Styrkelse af medansvarlighedstimerne

4 Fleksibel struktur / undervisningsdifferentiering Hele året parallellagt matematik, dansk og engelsk på klassetrinnet 5 Anderledes uger med fagfagligt eller tværfagligt indhold, hvor et/to trin er organiseret sammen, med mulighed for faglig fordybelse på hold med undervisningsdifferentiering og kursusforløb/projektforløb med valgmuligheder I A-uger medtænkes resurselærerne i planlægningen af undervisningsforløbene Udfordring - afprøves på hele skolen, hensigtsmæssigt på mellemtrinnet Sidste år startede vi med at lave praktiske/musiske fag specielt på 5. og 6. klassetrin – perioder med fagfaglighed og perioder med tværfaglighed fx musical. Vi inkluderer eleverne på Ordblindeskolen i A-ugerne

5 Ændret skolestruktur 6. til 9. kl. har fået tildelt to klasselokaler Fleksible elevborde og elevstole til når klassen deles – uge 3 16 nye lærerarbejdspladser – C5

6 Faglige fællesskaber Faste fagteam med tovholder, der er ansvarlig for plan for årets møder og referat af fælles aftaler. Her videndeler lærere og udvikler undervisningen indenfor fagene Afdelingsteam i overbygningen – hvor lærerne i overbygningen samarbejder om undervisningen. De planlægger blokuger på trinnene og projektuger på trinnet. Personaleintra bruges i højere grad som ”materialebank” Fast mødeeftermiddag om onsdagen fra 13.00 – 16.00

7 Studie-/ungemiljø Etablere et studiemiljø…..og ungemiljø….. …. gerne i nærheden af læringscentret Afklaring af muligheder i forbindelse med læringscentret, resursepersoner og forlænget åbningstid Lyst til at blive længere Opbygge af et it-medieværksted – del af studiemiljø Etablerer en lektiecafé - del af studiemiljø Inddrage det store elevråd i ovenstående processer


Download ppt "Tinderhøj Skole Status på FUEL 13. november 2012 Gurli Hartmann."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google