Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerske Caroline Staby Frost Amager Hospital

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerske Caroline Staby Frost Amager Hospital"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerske Caroline Staby Frost Amager Hospital
Ringe Hjem Projekt 2011 Sygeplejerske Caroline Staby Frost Amager Hospital Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

2 Region Hovedstadens formål med Ringe Hjem projekt
At give den medicinske patient mulighed for at stille spørgsmål til behandling/pleje og dermed øge trygheden At give det behandlingsansvarlige sundhedspersonale mulighed for at lære af patienternes tilbagemeldinger Videreformidle resultater og erfaringer til øvrige hospitaler i regionen mhp. implementering i klinikken Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

3 Seks hospitaler i Ringe Hjem projekt
Geriatriske ptt Amager Hospital Herlev Hospital KOL ptt Bispebjerg Hospital Hillerød Hospital Frederikssund Hospital Intern medicinske ptt Gentofte Hospital Netværksgruppe Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

4 Lidt historie Pilotprojekt Januar – maj 2010
46 ptt, alder ≥ 70 år, udskrevet fra AMA 63 % havde uafklarede spørgsmål og var utrygge efter udskrivelsen Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

5 Ringe Hjem projektet på Amager Hospital
Et kvalitetsudviklende og intervenerende projekt med deskriptivt sigte Skal opfattes som en opfølgning og dermed en forbedring af udskrivelsen, hvorfor der ikke indhentes samtykke på forhånd Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

6 Ringe Hjem projektet på Amager Hospital
Inklusionskriterier: Alle ptt udskrevne fra AMA (alder ≥ 70 år) Eksklusionskriterier Udskrivelse til plejehjem Udskrivelse til rehabiliteringsplads / aflastningplads Target: Minimum 400 ptt Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

7 Endvidere ønsker vi at invitere
Sundhedspersonale på AMA, Amager Hospital 10 ptt fra Ringe-hjem projektet 5 kommunale visitatorer på Amager 5 praktiserende læger på Amager til at deltage i fokusgruppeinterviews mhp. at skabe viden om hinanden og grobund for et stærkere tværsektorielt samarbejde. Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

8 Hvordan foregår Ringe-hjem projektet i praksis?
Alle ringes op på 2. – 5. dagen efter udskrivelse Ved ubesvarede opkald forsøges 3 gange En indlæggelse modsvares af et opkald Genindlæggelse er ingen hindring! Struktureret interview Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

9 Refleksioner Højt patient flow: 593 ptt (perioden 4/3 - 3/4)
236 er udskrevet til eget hjem (39,8 %) Svarer til ca. 11 opkald dagligt (hverdage) 2½ times ren telefontid Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost

10 Refleksioner - 2 Selektion i hvem man ringer op.
Mange fald/blodfortyndende beh. Ptt med demens/begyndende depression Sprogkundskaber Taletidskort/ikke nummerregistreret Håndteringen af ptt. som beskriver kedelige patientforløb. Ringe Hjem Projekt 2011 Caroline Staby Frost


Download ppt "Sygeplejerske Caroline Staby Frost Amager Hospital"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google