Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Revitalisering af energimærkningsordningen - Status på allerede indberettede mærker Energi & Byggeri. Boligdag’10, Glostrup og Horsens, den 2. og 4. november.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Revitalisering af energimærkningsordningen - Status på allerede indberettede mærker Energi & Byggeri. Boligdag’10, Glostrup og Horsens, den 2. og 4. november."— Præsentationens transcript:

1 Revitalisering af energimærkningsordningen - Status på allerede indberettede mærker Energi & Byggeri. Boligdag’10, Glostrup og Horsens, den 2. og 4. november 2010, Energiforum Danmark Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut, Ålborg Universitet

2 2 Synliggjort nye og gamle bygningers Energiforbrug Energieffektivitet Klimabelastning (CO 2 -emission) Sat gang i energibesparelser Efterisolering Energirenovering Nedrivning Reguleret ejendomspriserne Gamle huse ned Nye huse op Synliggjort nye og gamle bygningers Energiforbrug Energieffektivitet Klimabelastning (CO 2 -emission) Sat gang i energibesparelser Efterisolering Energirenovering Nedrivning Reguleret ejendomspriserne Gamle huse ned Nye huse op Hvad har vi fået ud af energimærket ?

3 3 En guldgrube af information

4 4 Varmebesparelsepotentiale i alt Klimaskærm Potentiale i alt: 40 PJ 3 PJ 7 PJ 4 PJ 3 PJ 9 PJ Kilde: Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri, SBi 2009:05Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri, * 20 % af det endelige energiforbrug ved forbrugeren anvendt til opvarmning i 2009 20%* 14 PJ

5 5 Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer Varmebesparelsesscenarier

6 6 Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer

7 7 Varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer Energibesparende foranstaltninger, som forventes at have en rentabilitet, der ligger inden for grænserne af, hvad der kan tilbagebetales i løbet af en periode på 10-25 år pris: 198 mia. Potentiale: 40 PJ Besparelse: 20 %

8 8 Energimærkeudtræk Antal mærker 225.845 mærker i alt 130.066 parcelhusmærker 17.752 etageboligejendomme 6.547 kontor-og serviceejendomme A-mærke: 463 stk. A-mærker 324 stk. A1 mærker 5057 stk. A2 mærker Antal mærker 225.845 mærker i alt 130.066 parcelhusmærker 17.752 etageboligejendomme 6.547 kontor-og serviceejendomme A-mærke: 463 stk. A-mærker 324 stk. A1 mærker 5057 stk. A2 mærker SBi, Hørsholm den 02.11.10, kl. 11.02:

9 9 Energimærkeudtræk

10 10 Energibespareforslag og deres rentabilitet Udtræk fra 625 energimærker, almene etageboliger

11 11 Energibespareforslag og deres rentabilitet Udtræk fra 625 energimærker, almene etageboliger Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.) Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.)

12 12 Udtræk fra 550 energimærker, kommunale skoler Energibespareforslag og deres rentabilitet

13 13 Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.) Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.) Udtræk fra 550 energimærker, kommunale skoler Energibespareforslag og deres rentabilitet

14 14 Status på indberettede energimærker En guldgrube af information: Viden om Bygningsmassens energieffektivitet Potentialet for energibesparelser Relevante indsatsområder for energibesparelser Energimærkets geografiske udbredelse Bygningers ”affældighed” En guldgrube af information: Viden om Bygningsmassens energieffektivitet Potentialet for energibesparelser Relevante indsatsområder for energibesparelser Energimærkets geografiske udbredelse Bygningers ”affældighed” Men!

15 15 Status på indberettede energimærker Energimærkerne fyldt med fejl Forkerte indberetninger Fejl i datahåndtering Oplysningerne ikke fyldestgørende Bygningsoplysninger (opvarmet areal ikke som i BBR) Målt / beregnet forbrug mangler Oplysningerne vanskeligt tilgængelige Kræver særlig opkobling til server Kræver databasekundskaber Energimærkerne fyldt med fejl Forkerte indberetninger Fejl i datahåndtering Oplysningerne ikke fyldestgørende Bygningsoplysninger (opvarmet areal ikke som i BBR) Målt / beregnet forbrug mangler Oplysningerne vanskeligt tilgængelige Kræver særlig opkobling til server Kræver databasekundskaber Men!

16 16 Grundigere arbejde i marken Korrekt indtastning Filtre mod fejl indtastning Programmel m. automatisk kontrol Både beregnet og målt forbrug Målte varme- el- og vandforbrug Beregnet CO 2 -emission Koder (FSB) på energispareforslag Lav ikke hele tiden om på mærket Grundigere arbejde i marken Korrekt indtastning Filtre mod fejl indtastning Programmel m. automatisk kontrol Både beregnet og målt forbrug Målte varme- el- og vandforbrug Beregnet CO 2 -emission Koder (FSB) på energispareforslag Lav ikke hele tiden om på mærket Forskernes ønskeseddel Status på indberettede energimærker


Download ppt "Revitalisering af energimærkningsordningen - Status på allerede indberettede mærker Energi & Byggeri. Boligdag’10, Glostrup og Horsens, den 2. og 4. november."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google