Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Access (Access, del 1). RHS – Informationsteknologi – 2008 2 Fra design til udvikling Vi ved nu, hvordan vi finder et design for en database,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Access (Access, del 1). RHS – Informationsteknologi – 2008 2 Fra design til udvikling Vi ved nu, hvordan vi finder et design for en database,"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Access (Access, del 1)

2 RHS – Informationsteknologi – 2008 2 Fra design til udvikling Vi ved nu, hvordan vi finder et design for en database, givet et vist ”domæne” vi skal prøve at modellere Næste skridt: Lav databasen! Bør i princippet være ”trivielt” – skal bare taste designet ind… Vi har bare brug for et værktøj

3 RHS – Informationsteknologi – 2008 3 Fra design til udvikling Vi benytter Access 2003 som værktøj til oprettelse/udvikling af databaser En del af Office-pakken, til rådighed gennem Citrix Kan også ligge direkte på Jeres PC

4 RHS – Informationsteknologi – 2008 4 Fra design til udvikling

5 RHS – Informationsteknologi – 2008 5 Fra design til udvikling Hvorfor lige Access 2003…? Det som skolen har Måske har I Access 2007 på Jeres PC Stort set samme funktionalitet, meget anderledes brugergrænseflade! Mit råd: Hold Jer til Access 2003

6 RHS – Informationsteknologi – 2008 6 I gang med Access Hvornår skal vi bruge det? Når hele database-designet er klar! Access er ikke et værktøj til at finde ud af designet! Proces: –Lav designet (”papir og blyant”) –Tast designet ind i Access…

7 RHS – Informationsteknologi – 2008 7 I gang med Access Hvad vil det sige at ”taste designet ind”? Resultatet af vores design er en samling af tabeller (overordnet TS-diagram) For hver tabel kender vi de felter, der indgår i tabellen (detaljeret TS-diagram) For hvert felt kender vi typen, og even- tuelle begræsninger (data dictionary)

8 RHS – Informationsteknologi – 2008 8 I gang med Access Er det det hele? Ikke helt Formularer – til at indtaste data Rapporter – til at vise data Forespørgsler – til at udvælge data

9 RHS – Informationsteknologi – 2008 9 Formular Når først vi har lavet tabeller, skal der også data ind i dem Det kan gøres på to måder –Taste direkte ind (senere…) –Lave en formular til indtastning En formular er bare et pænt skærmbillede til at gøre indtastning af data nemmere

10 RHS – Informationsteknologi – 2008 10 Formular

11 RHS – Informationsteknologi – 2008 11 Rapport En rapport bruges til at vise et ”uddrag” af de data der findes i databasen F.eks kunder som opfylder et bestemt kriterium, ordrer af en vis størrelse, osv. Et uddrag af data kan også vises ”direkte” i tabellerne, men en rapport er typisk mere læsevenlig (udskrift)

12 RHS – Informationsteknologi – 2008 12 Rapport

13 RHS – Informationsteknologi – 2008 13 Forespørgsel Forespørgsler er det, som gør databaser smarte, i forhold til f.eks et tekst-dokument I et tekst-dokument er det svært at finde data, som opfylder bestemte kriterier Det kan vi i en database; vi formulerer et kriterie i en forespørgsel

14 RHS – Informationsteknologi – 2008 14 Forespørgsel Eksempler: –Find alle medlemmer, som ikke har betalt kontingent i år –Find alle medlemmer mellem 20 og 39 år –Find alle musikstykker, som er skrevet af Michael Jackson, og som er mere end fem minutter lange –Find alle bøger skrevet af en kvindelig, dansk forfatter mellem 1960 og 1990

15 RHS – Informationsteknologi – 2008 15 Forespørgsel Forespørgsler er smart, men også lidt vanskeligt Vi prøver at finde en delmængde af data, som opfylder et logisk kriterie Ofte knytte man en fore- spørgsel sammen med en rapport

16 RHS – Informationsteknologi – 2008 16 Avanceret Access Access er et stort program, og kan meget mere – f.eks analyse af data Deler nogen funktionalitet med Excel, kan lave statistik, pivot-diagrammer, m.v. Man kan også kombinere databaser med websites – database tilgås via nettet Når næppe dette i 2.hh…

17 RHS – Informationsteknologi – 2008 17 I gang med Access Hvordan kommer jeg helt konkret i gang med Access? Når database-designet er klart (og ikke før!), kan du starte Access Del af Office-pakken, så mange ting fungerer som i andre Office-produkter

18 RHS – Informationsteknologi – 2008 18 I gang med Access

19 RHS – Informationsteknologi – 2008 19 I gang med Access Man kan godt tænke på en Access- database som f.eks et Word-dokument Alt som hører til databasen gemmes i en enkelt fil med efternavnet.mdb F.eks:film.mdb Denne fil rummer tabeller, rapporter, formularer, og så videre

20 RHS – Informationsteknologi – 2008 20 I gang med Access

21 RHS – Informationsteknologi – 2008 21 I gang med Access Hvor skal databasen være? Hvad skal databasen hedde?

22 RHS – Informationsteknologi – 2008 22 I gang med Access Husk nu at tage stilling til databasens navn og placering! Skal du arbejde på den gennem Citrix – smart at lægge den på dit H-drev Skal du kun arbejde på den direkte på din PC – ok at lægge på dine egne drev, f.eks under ”Mine dokumenter”

23 RHS – Informationsteknologi – 2008 23 I gang med Access

24 RHS – Informationsteknologi – 2008 24 I gang med Access

25 RHS – Informationsteknologi – 2008 25 I gang med Access Nu er databasen oprettet – men er bare en tom ”skal” uden indhold Selve indholdet udgøres af tabeller, formularer, rapporter og forespørgsler Disse udformes i separate arbejdsgange


Download ppt "Introduktion til Access (Access, del 1). RHS – Informationsteknologi – 2008 2 Fra design til udvikling Vi ved nu, hvordan vi finder et design for en database,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google