Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning1 Projekt- og gruppeorganiseret læring – hvordan overføres erfaringer med AAU-modellen til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning1 Projekt- og gruppeorganiseret læring – hvordan overføres erfaringer med AAU-modellen til."— Præsentationens transcript:

1 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning1 Projekt- og gruppeorganiseret læring – hvordan overføres erfaringer med AAU-modellen til fjernundervisning? Indledning Projekt- og gruppeorganiseret læring (AAU-modellen) har haft stor succes indenfor ingeniøruddannelserne Erfaringer viser, at denne succes ikke direkte kan overføres til teknologistøttet fjernundervisning Det har ført til: Fornyede refleksioner over, hvad der fungerer godt i nærstudierne og hvorfor Spørgeskema – og interviewundersøgelser af fjernuddannelse: Master i Industriel IT (MII) Mål: En velfungerende model for projekt- og gruppeorganiseret læring i IT- støttet fjernundervisning indenfor ingeniøruddannelserne. En del af Vill-projektet

2 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning2 Overordnede erfaringer Projekt- og gruppearbejde er ved Ordinære uddannelser En god motivator En god regulator af studieindsatsen Fjernuddannelser En god motivator En dårlig regulator af studieindsatsen

3 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning3 MII-uddannelsen - indhold 3-årig (2-årig), 90 ECTS, anslået 20 timer pr uge –1-årig grunduddannelse –5 specialiseringer Projektarbejde (50%) –Pilotprojekt, 2 måneder –Hovedprojekt, 8 måneder Kurser (50%) –Studieenhedskurser –Projektenhedskurser (nødvendige for at gennemføre projektarbejdet)

4 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning4 MII-uddannelsen - form Seminarer på AAU 7 årlige, torsdag aften til lørdag eftermiddag med –Kursusoplæg –Gruppemøder med og uden projektvejleder –Kursus- og projektevalueringer –Plenummøder med diskussioner –Gæsteforelæsninger –Socialt samvær Hjemmearbejde alene og I samarbejde med medstuderende

5 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning5 MII-uddannelsen - form Hjemmearbejde, kurser Standardform på UNIFLEX Diskussioner via newsgrupper Kommunikation med lærer (news og e-mail) Hjemmearbejde, projekt Ugentlige synkrone virtuelle aftenmøder med vejleder (Yahoo Messenger: tale, tekst og video) Dokumentudveksling via UNIFLEX E-mails

6 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning6 MII-uddannelsen - målgruppe Voksne i arbejde med familie Har en uddannelse svarende til batchelor Inhomogen m.h.t. alder, uddannelse og fagligt niveau Uddannelse og arbejde indenfor IT-området IT spiller en central rolle i uddannelsen, såvel I form som indhold – deres baggrund betyder, at de gennemgående har let ved og er motiverede for den teknologiske side af IT-støttet læring.

7 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning7 Gruppearbejde i det fysiske og det virtuelle rum Arbejds- og sociale omgangsformer Nærundervisning –Grupperummet er en fælles base hver dag fra 8 til 16 –Samarbejder i kurserne –Samarbejder om projektet –Fælles pause – masser af uformel kommunikation –Løbende motivering fra medstuderende, lærere og vejledere Fjernundervisning –Kun sammen ansigt til ansigt ved seminarerne –Det kræver initiativ at bede om hjælp, og man er bange for at forstyrre. Derfor tager små problemer lang tid. –Må motivere sig selv når de starter studierne kl. 21 efter en lang dags arbejde mm.

8 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning8 Gruppearbejde i det fysiske og det virtuelle rum Formelle kommunikationsformer Nærundervisning –Forelæsninger –Fælles opgaveregning –Vejledermøder Fjernundervisning – hjemme –Synkrone virtuelle vejledermøder - med god forberedelse og mødedisciplin –Dokumentudveksling og e-mails –News i kurser – udnyttes for lidt Den formelle kommunikation kan på flere områder foregå elektronisk uden væsentlige ulemper – det kniber mere med den uformelle

9 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning9 Resultater af spørgeskemaundersøgelser, plenummøder m.m. Spørgeskema hvert år 2000, 2002 og 2002 indenfor kategorierne Pilotprojekt Hovedprojekt Gruppearbejde Kurser Studiet generelt Teknologi Organisation og private/familie-forhold Anden information: Plenummøder Interviewundersøgelse Studerendes procesrapporter Lærernes observationer

10 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning10 Resultater af spørgeskemaundersøgelser, plenummøder m.m. Udvalgte spørgeskemasvar – specielt vedr. Projektarbejdet (Tallene i parantes er er procent af afgivne svar) Var pilotprojektet udbytterigt som forberedelse til hovedprojektet: Ja (65) Hvor megen tid blev brugt på projekt i forhold til kurser: For meget (80) Er det for svært at abejde på flere kurser samtidig med projektet: Ja (90) Kunne kurserne udnyttes I projektarbejdet: Ja, noget (50) Hvad er din mening om AAU-modellen til fjernunderv.: Kræver justeringer (100) Arbejdede du primært med kurserne I de anbefalede perioder: Nej (75) Ønsker du tvungen gruppevis aflevering af opgaver I PE-kurser: Ja (90) Ønsker du projektfri perioder, hvor du kan koncentrere dig om kurser: Ja (90)

11 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning11 Resultater af spørgeskemaundersøgelser, plenummøder m.m. Udvalgte kommentarer i.f.m. spørgeskemaundersøgelsen: Hovedprojektet tog for meget af vores tid. Det er lettere at droppe kurserne Vi var ikke i stand til at begrænse omfanget af projektet Strammere opfølgning på kurser ønskes Opgaveaflevering med deadlines For lidt kommunikation i.f.m. kurser Skær ned på projektarbejdet Strammere styring af projektarbejdet Problemet er, at kurserne gives for lav prioritet derhjemme foran computeren, fordi i projektet er der deadlines, som gruppen har aftalt For megen tid blev spildt på mindre vigtige aktiviteter

12 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning12 Didaktiske justeringer For grunduddannelsen Strammere projektstruktur – mere opgaveorienteret, så en bedre koordinering med PE-kurser sikres Gruppevis aflevering af projektrelevante opgaver I PE-kurserne, deadlines Ny tidsplan med tidsmæssig adskillelse af kursus og projektarbejde

13 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning13 Generel projektstruktur. De enkelte blokke referer til specifikke kurser

14 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning14 ActivityECTS 8/ 29 10/1 0 12/ 5 1/2 3 3/ 13 5/1 6/12 S-courses Obj Orient Sys2 E Datanets2 E P-courses Databases2 Tech collaborat1 www-technolog1 GUI1 Progrtamming2 Client/server2 Courses total 13 Projects Pilot project5 E Main project12 I E Total 30 Tidsplan for MII grunduddannelsen 2002/03

15 Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning15 Konklusion Analyse af MII-grunduddannelsen viser På grund af solidaritet med gruppen opprioriterer de det fælles projektarbejde på bekostning af kurserne Manglende indsigt i kursusstoffet vanskeliggør projektarbejdet, så der bliver endnu mindre tid til kursusarbejdet De studerende ønsker en strammere styring af såvel kursus- som projektarbejde På grundlag heraf foretoges didaktiske justeringer med henblik på grunduddannelsen 2002/03 Given struktur for projektet, så en bedre koordinering med PE-kurser kan opnås (mindre problemorienteret - desværre) Gruppesolidariteten og -kommunikationen forsøges delvis overført til kursusarbejdet ved at indføre gruppevis aflevering af projekrelevante opgaver En ny tidsplan, hvor man i perioder koncentrerer sig om enten kurser eller projektarbejde Kommentarer Problemorienterede projekter bibeholdes på overbygningsuddannelserne På grund af svigtende studentersøgning blev der ikke en grunduddannelse 2002/03, og de didaktiske justeringer er derfor ikke afprøvet i praksis


Download ppt "Marts 2003, MKProjekt- og gruppeorganiseret fjernundervisning1 Projekt- og gruppeorganiseret læring – hvordan overføres erfaringer med AAU-modellen til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google