Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overordnede mål At etablere en konsolideret beskrivelse af de forventede effekter af fremtidige klimaforandringer i Danmark At vurdere handlemuligheder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overordnede mål At etablere en konsolideret beskrivelse af de forventede effekter af fremtidige klimaforandringer i Danmark At vurdere handlemuligheder."— Præsentationens transcript:

1

2 Overordnede mål At etablere en konsolideret beskrivelse af de forventede effekter af fremtidige klimaforandringer i Danmark At vurdere handlemuligheder og foreslå tiltag, som afbøder virkningerne på den mest omkostningseffektive måde At overveje fordele og ulemper ved at implementere tiltag på kort og langt sigt

3 Proces Fase 1 Udarbejde ”Katalog over konsekvenser af fremtidige klimaændringer og mulige tilpasningstiltag” Fase 2 Udarbejde en ”Strategi for klimatilpasning”

4 Den tværministerielle arbejdsgruppe Finansministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Transport- og Energiministeriet Fødevareministeriet Videnskabsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Forsvarsministeriet Miljøministeriet

5 Relevante sektorer Kystforvaltning, diger, havne og kystnær bebyggelse Byggeri og anlæg Vandforsyning Energiforsyning Land- og skovbrug Fiskeri Natur Arealplanlægning Sundhed Redningsberedskabet Forsikring

6

7

8 Miljø- og naturfaglige studier Klimaændringers påvirkning af vandkredsløbet Klimabetingede effekter på marine økosystemer Sandsynlige konsekvenser af klimaændringer på artsudbredelse og biodiversitet Afløbssystemer under påvirkning af klimaændringer

9 Klimabetingede effekter på marine økosystemer Formål: udarbejde prognoser for iltforhold i de indre danske farvande under forskellige klimaforhold og vurdere effekten på havbundens dyreliv

10

11 Naturgenopretning i ådale Case: omlægge udsatte områder til naturområder med ekstensiv drift og naturpleje

12

13 Resultater af det hidtidige arbejde Andre landes erfaringer med klimatilpasning Nedskalering af IPCC’s A2, B2 klimascenarier og EU2C til danske forhold Samfundsøkonomisk vurdering af klimatilpasning Vurdering af sårbarhed, konsekvenser og mulige handlemuligheder inden for hver sektor Identificeret behov for yderligere forskning og information

14 Det videre fokus Relevante spontane og planlagte klimatilpasningstiltag på kort sigt Mulighed for at indpasse klimatilpasning i den løbende renovering og udbygning Integration af tilpasning i relevant lovgivning Behov for mere detaljerede konsekvensanalyser Vægt på lokal risikohåndtering Optimal timing af tiltag


Download ppt "Overordnede mål At etablere en konsolideret beskrivelse af de forventede effekter af fremtidige klimaforandringer i Danmark At vurdere handlemuligheder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google