Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om Bookingprojektet og Orbit i drift nu Velkomst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om Bookingprojektet og Orbit i drift nu Velkomst"— Præsentationens transcript:

1 Om Bookingprojektet og Orbit i drift nu Velkomst
Overvej om begyndelse på oplæg skal være den oplæste historie om papir og blyant planlægning – som indledning Orbit i drift nu

2 Præsentationen Booking og omverdenen Hvad er status på projektet?
Orbit som stand-alone Orbit nu – hvad betyder det? Fordele ved Orbit Hvordan ser Orbit ud? Ressourcer til opsætning af plan i Orbit Plan for implementering Afrunding og spørgsmål En stor del af booking og kp hænger sammen - De tre første punkter varer 15 min. Resten en gennemgang af Orbit på 15 min.

3 Integrations-komponent
KP Booking FPA Her først om Booking og KP sammenhæng – og forløbsplanlæggerens arbejdsplads. Vi ser ind i systemet herfra. Integrationskomponenten gør at vi kan tilføje producentsystemer som f.eks. Labka og Orbit. Vi får adgang gennem booking. Gennemgå evt. modellen med et eksempel. Systemet er et selvstændigt system i det kommende EPJ systemkompleks hos Hovedstadens Sygehusfællesskab og i Københavns Amt. Systemet skal af brugerne opleves som et sømløst integreret system til Klinisk Proces modulet. Klinisk Proces modulet er det centrale modul, som indeholder alle de centrale journaloplysninger om patienterne. Bookingsystemet baserer sig dels på et nyudviklet modul ”Forløbsplanlæggerens arbejdsplads” (FPA), dels på standardsystemet Orbit, (Operationsplanlægningssystem). FPA modulet indeholder en række funktioner til booking af diverse aktiviteter i de forskellige relevante produktionsstøttesystemer, som røntgen-, operation-, laboratorie- , ambulatoriesystemer osv. Planlæggeren kan få en oversigt over ledige tider for et samlet behandlingsforløb for en given patient, og ud fra dette beslutte booking af de relevante aktiviteter. Specifikationsfasen er netop gennemført, og udviklingsarbejdet startet. Man regner med at have den første version klar til test i september 2006. Standardsystemet Orbit understøtter planlægningen af operationer Integrations-komponent

4 Sådan ser det ud .. FPA modulet indeholder en række funktioner til booking af diverse aktiviteter i de forskellige relevante produktionsstøttesystemer, som røntgen-, operation-, laboratorie- , ambulatoriesystemer osv. Planlæggeren kan få en oversigt over ledige tider for et samlet behandlingsforløb for en given patient, og ud fra dette beslutte booking af de relevante aktiviteter. Specifikationsfasen er netop gennemført, og udviklingsarbejdet startet

5 Hvad er status på projektet
Systembeskrivelser og teknisk design godkendt januar 2006 Udeståender spec. ifht. KP, fælleskomponenter og integration Aftale vedr. test- og driftsmiljø i H:S FD Kontrakt med KA => mindre org. ændring.

6 Hvorfor Orbit nu? KP er forsinket
Udnytte hullet i KITA-implementeringsaktiviteterne Orbit er en del af den samlede bookingløsning Orbit har funktionaliteter, som er efterspurgt Ved punktet orbit har funktionaliteter som er efterspurgt – brug histoerien med blyant og papir hvis ikke anvendt som indledning: Dagsprogrammet som er vedlagt, udgør arbejdssedlen for omkring 50 medarbejdere pr. dag, heraf cirka 20 læger. Dagsprogrammet opbygges i "den gule mappe" som består af en kalenderdel med lokaler fordelt pr. klokkeslet pr. dag, og en sektion med lægernes arbejdstider. Sidste dokument laves af en lægesekretær i WordPerfect hentet fra Modul-tjenestetid, mens kalenderdelen er en Word skabelon, ligesom Dagsprogrammet. Hver læge skriver selv sine patienter ind pr. tidsrum, og vurderer selv om operationen kan klares af andre, og om det kræver udstyr og supplerende personale. Ved udgangen af hver dag udarbejdes en kladde af Dagsprogrammet, som sættes udenpå "den gule mappe". Næste dags morgen justeres Dagsprogrammet med de ændringer/tilføjelser der er kommet i løbet af natten og forslag til personale sættes på. Dagsprogrammet tages med til Morgenkonference kl. 8:00. På mødet sidder der 20 læger hvoraf den ene læge har et A4 print af Dagsprogrammet med, samt blyant og viskelæder. Der læses op og planen trimmes til dagen. Senest kl. 8:30 skal mødet være slut. Derefter opdateres Word udgaven af Dagsprogrammet, og det bliver omdelt til cirka 50 ansatte omkring 1½ time efter - og deres resterende arbejdsdag er så planlagt. Det er en og samme person som har ansvaret og opgaven med at trimme Dagsprogrammet på dagen.

7 Orbit som stand-alone En del af den samlede løsning
Kan sættes i drift som stand-alone Integreres med KP senere Risikominimering I drift flere steder Evt. flere punkter.. I drift flere steder fx Sverige, hvor man har succesfulde erfaringer

8 Hvad er Orbit? Operationsplanlægning (standardsystem) Fakta om Orbit:
Produktionsstart maj 1996 Installeret på 18 svenske sygehuse System anvendes I Sverige – gennemtestet og fungerer. Ellers erfaringer fra Sverige

9 Produktionsplanlægning
Operationsplanlægning Materialer Rum Organisation Kirurger Udstyr Operationsgangens personale Anæstesiologer Patologer Radiologer Mange af de personer og rammer som der skal tages højde for I planlægningen af operationer Tid

10 Programafvikling

11 Dynamisk produktionsstyring
Operationer aflyses/ændres Varigheden af samme indgreb meget variabel Akutte indgreb har kort planhorisont Orbit gør det lettere at replanlægge Orbit fastholder overblikket Hvor mange operationer replanlægges i dag - ? Ressourcerne kan udnyttes bedre

12 Hvad kan Orbit? Booking af operationer Oversigter: Planlagte op.
Oversigt over ressourcer og patienter. Planlægningen gøres visuel. Overblik over hvad der skal anvendes til de enkelte operationstyper mm. osv. Oversigter: Planlagte op. Udførte op. Behandlingsliste Akutliste…

13 Hvordan ser Orbit ud? Forklar træk og slip funktion -

14 Hvad indeholder Orbit? Patientoversigt Registering af operationsbehov
Akutlister Ventelister Operationskort Planlægningsmodul Operationsjournal mmm

15 ”Operationskort” Dækker én operationstype set fra operationsgangens synspunkt Udgør en deklaration over ressourcer som er nødvendige Relateret til flere SKS D-koder (indikationer) Relateret til en eller flere SKS K-koder (operationer)

16 Forklar operationskoder kort – opsætningsmuligheder – ensartethed KA og HS

17 Registrering af operation i Orbit
Start- og sluttidspunkt Forberedelse Anæstesi Knivtid Klargøring Indgrebskode Forbrug af materialer mm……… Evt. om registrering i GS også??

18 Opsætning af Orbit Rammeværktøj Ressourcer til opsætning
Rammeværktøj hvad betyder det? I skal selv komponere Orbit så det passer til jeres virkelighed – Hvad består arbejdet med opsætning i ? Hvem skal gøre det? Ressourcekrævende! – men kom her med nogle fordele når det er på plads… Skærende speciale: 4-6 personer i 5 md (60%)

19 Implementering af Orbit 2006
Pilotprojektforløb Pilotdrift HS, RH, Neurokir. Systemopsætning Forløb 1 April September Datoer skal ind Pilotprojektforløb Pilotdrift KA, Herlev, Ort.Kir. Systemopsætning Forløb 2 August November

20 Opsamling Plan for implementering
Ressourcer til opsætning af plan i Orbit Hvordan ser Orbit ud? Fordele ved Orbit Hvorfor Orbit nu? Orbit og KP - sammenhæng Det er hovedpunkterne baglæns i præsentationen

21 Spørgsmål


Download ppt "Om Bookingprojektet og Orbit i drift nu Velkomst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google