Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DH Formandsmøder Januar og februar 2013 Dagsorden Fyraftensmøder om føp/fleks reformen Offentlige hjemmesiders tilgængelighed – ikke godt nok Reglerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DH Formandsmøder Januar og februar 2013 Dagsorden Fyraftensmøder om føp/fleks reformen Offentlige hjemmesiders tilgængelighed – ikke godt nok Reglerne."— Præsentationens transcript:

1

2 DH Formandsmøder Januar og februar 2013

3 Dagsorden Fyraftensmøder om føp/fleks reformen Offentlige hjemmesiders tilgængelighed – ikke godt nok Reglerne om fysisk tilgængelighed følges ikke Evaluering af kommunalreformen Regeringens handlingsplan på handicapområdet – små ambitioner Carefestival og sommerskole

4 Fyraftensmøder føp/fleks reform Reformen har virkning fra 1. januar 2013 Reformen blev vedtaget trods store protester DH må nu arbejde for, at reformens indsatser kommer til at virke. Det stiller krav til den lokale beskæftigelsesindsats, så flere mennesker med handicap kommer ind på arbejdsmarkedet. DH afdelingerne spiller en vigtig rolle DH arrangerer regionale fyraftensmøder i foråret med viden om reformen og diskussion af, hvad DH kan gøre.

5 Offentlige hjemmesiders tilgængelighed – ikke godt nok Ny kortlægning viser små fremskridt – men der er lang vej igen Behov for forpligtelse til at lave tilgængelige hjemmesider Derfor ønsker DH et forslag til EU-direktiv vedtaget 61procent af de kortlagte hjemmesider har i år få eller ingen alvorlige tilgængelighedsproblemer. I 2010 var det tilsvarende tal 48 procent. Kortlægning omfatter både kommuner, statslige myndigheder og regioner samt portaler I kan se ”karakteren” for jeres kommune i kortlægningen – brug oplysningerne Se kortlægningen via DH´s hjemmeside: http://www.handicap.dk/nyheder/smaa-skridt-fremad http://www.handicap.dk/nyheder/smaa-skridt-fremad

6 Reglerne om fysisk tilgængelighed følges ikke De nuværende tilgængelighedsbestemmelser bruges ikke tilfredsstillende Der sker fejl både i forbindelse med projektering, byggesagsbehandling og udførelse. DH og Energistyrelsen skal samarbejde om en tilgængelighedsvejledning til kommunerne Vejledningen skal samle de nuværende materialer og vejledninger DH arbejder for lancering ved offensiv kampagne med 5-7 regionale møder 29. januar har DH og medlemsorganisationerne møde med klima, energi- og bygningsminister i det nye domicil.

7 Evaluering af kommunalreformen Regeringens hovedudvalg forventes at komme med rapport 1. marts 2013 Ingen meldinger om, hvad den politiske proces bliver. DH har mødtes med repræsentanter i VISO og ViHS og der holdes møde med medlemsorganisationerne i marts Alle tilbagemeldinger fra medlemsorganisationerne peger på stort behov for at gøre op med problemerne i kommunalreformen DH fokuserer på: Dokumentation, af-specialisering, viden, sammenhæng mellem kommuner og regioner, finansiering (særlig på socialområdet)

8 Regeringens handlingsplan på handicapområdet Regeringens kommissorium for en handlingsplan på handicapområdet er uambitiøs. Planen tager ikke fat i udfordringerne på handicapområdet og tager ikke afsæt i Handicapkonventionen DH har derfor skrevet til ministeren Regeringen gennemfører 3 dialogmøder i januar, februar og marts – det er deres inddragelse af DH og civilsamfundet DH arbejder på egne forslag til en handlingsplan

9 Carefestival og sommerskole Carefestival / Fagfestival i Messecenter Fredericia. den 5. - 7. september 2013. Messe, konference, innovation, underholdning Bidrag til festivalen er velkomne. Kontakt Freja Marie Frederiksen: fmf@handicap.dkfmf@handicap.dk Sommerskole for DH´s mange tillidsvalgte, afdelinger og lokale repræsentanter. Kurser, workshop, spændende oplæg, netværk


Download ppt "DH Formandsmøder Januar og februar 2013 Dagsorden Fyraftensmøder om føp/fleks reformen Offentlige hjemmesiders tilgængelighed – ikke godt nok Reglerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google