Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Underviser, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Underviser, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole"— Præsentationens transcript:

1 Underviser, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Skriv vakst Temadag om formidling Torsdag den 13. november 2014 Søren Boy Skjold Underviser, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Præsentation af mig – ved det handler om fag til fagperson – I står på to ben, formidling / videnskab – at forstå ny viden kræver, at den bliver koblet til gammel viden for modtageren. Forudsætning for al kommunikation: Du tilegner dig kun det, du har brug for

2 Hvilke artikler gider I at læse?
- Søren Boy Skjold

3 Hvad er I ikke så gode til, når I skriver?
- Søren Boy Skjold

4 Skriv VAKST Varieret - Søren Boy Skjold

5 Skriv vakst Varieret Aktivt - Søren Boy Skjold

6 Skriv vakst Varieret Aktivt Kort - Søren Boy Skjold

7 Skriv vakst Varieret Aktivt Kort Sammenhængende
- Søren Boy Skjold

8 Skriv vakst Varieret Aktivt Kort Sammenhængende Troværdigt
- Søren Boy Skjold

9 Eksempel Hvad er besvimelse?
Besvimelse kaldes en synkope på fagsprog. Det er et pludseligt tab af bevidsthed, som skyldes nedsat blodforsyning til hjernen. Denne tilstand går over af sig selv. sundhed. dk Synkope: En pludselig indsættende tab af bevidsthed fra sekunders til minutters varighed, forårsaget af spontan reversible forstyrrelser i hjernens funktion og med hurtig restitution uden intervention. sundhed. dk - Søren Boy Skjold

10 Ti Skriveråd 1. Sæt punktummer 2. Opløs sammensatte ord 3. Skriv aktivt 4. Brug abstraktionsstigen 5. Skriv direkte - Søren Boy Skjold

11 Ti Skriveråd 6. Tal, forkortelser og matematiske tegn
7. Skriv det vigtigste først 8. Fortællesætning og en overskrift 9. Udregn LIX 10. Skriv om …læs højt … få hjælp - Søren Boy Skjold

12 1. Sæt punktummer Tidligere foregik vejledning ofte mellem to borgerbesøg og med den sygeplejestuderende på bagsædet, den studerende ofte med en kø af spørgsmål og sygeplejersken med hovedet fyldt op af sygeplejefaglige udfordringer, lægekontakter og kørelister. = ? - Søren Boy Skjold

13 1. Sæt punktummer Tidligere foregik vejledning ofte mellem to borgerbesøg. Den sygeplejestuderende sad på bagsædet, ofte med en kø af spørgsmål. Og sygeplejersken havde hovedet fyldt op af sygeplejefaglige udfordringer, lægekontakter og kørelister. - Søren Boy Skjold

14 1. Sæt punktummer Iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigst forekommende sygdomme i den vestlige verden, og ubehandlet er sygdommen livstruende, hvorfor tidlig opsporing, diagnosticering og behandling er af afgørende betydning. - Søren Boy Skjold

15 1. Sæt punktummer Iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigst forekommende sygdomme i den vestlige verden Ubehandlet er sygdommen livstruende Derfor er tidlig opsporing, diagnosticering og behandling af afgørende betydning. - Søren Boy Skjold

16 Eksempel Er der sammenhæng mellem kejsersnit og astma? Noget tyder på, at der kan være en lille sammenhæng mellem børn født ved kejsersnit og udvikling af astma, men der er umiddelbart ingen sammenhæng med udviklingen af allergi. Men risikoen for at udvikle astma er alt for lille, til at man skal være bange for den. Det er højst 1,5 procent af alle personer med astma, hvor årsagen kunne være kejsersnit. Det vil sige, at de fleste udvikler astma af helt andre grunde. Tallet bygger på en analyse af over en million børn og unge fra Europa og Asien. Enkelte kejsersnitbørn kan lige efter fødslen få forbigående vejrtrækningsbesvær. I dag har man dog fundet ud af at reducere det problem betragteligt, for eksempel ved at foretage kejsersnit tættere på terminen, hvor barnets lunger er mere udviklede (Kilde: Peter Michael Bager, biolog og post Doc på afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, Samvirke, sep. 2014) - Søren Boy Skjold

17 2. Opløs sammensatte ord Italesættelsen = Rehabiliteringsinstitutionen = Borgerbesøg = Forløbskoordinatorfunktionen = Sektorovergang = Efterfødselsreaktioner Mestringsressource = Dataindsamlingsmetode = - Søren Boy Skjold

18 2. Opløs sammensatte ord Original Opløst a. Italesættelsen =
b. Rehabiliteringsinstitutionen = c. Borgerbesøg = d. Forløbskoordinatorfunktionen = e. Sektorovergang = f. Efterfødselsreaktioner g. Mestringsressource = h. Dataindsamlingsmetode = a. Tale om b. Institution som rehabiliterer c. Besøg hos borgeren d. Den funktion som koordinerer forløbene e. Overgang mellem sektorer f. Reaktioner efter fødslen g. Ressource til at mestre noget h. Metode til at indsamle data - Søren Boy Skjold

19 3. Skriv aktivt der er søgt litteratur ti år tilbage …
der blev søgt på … er der anvendt … der fandtes … blev disse anvendt … og der blev afsat en uge til udarbejdelse af opgaven … - Søren Boy Skjold

20 Læseren kan spørge Hvem har søgt? Hvem har anvendt? Hvem fandt?
Hvem afsatte? Hvem skal udarbejde? - Søren Boy Skjold

21 Kan I skrive vi har søgt litteratur ti år tilbage … vi søgte på …
vi anvendte … vi fandt … disse anvendte vi … og vi afsatte en uge til at skrive/lave/udarbejde opgaven … - Søren Boy Skjold

22 3. Skriv aktivt For at danne mig et yderligere indtryk af brugen samt af sygeplejerskernes egne opfattelser og holdninger til THROAT blev fokusgruppeinterview anvendt som dataindsamlingsmetode. Jeg prioriterede under udvælgelsen af informanter, at det var sygeplejersker, jeg anså som værende bevidste om egne holdninger og med varierende ansættelsesvarighed, som deltog (..) - Søren Boy Skjold

23 3. Skriv aktivt Vi har valgt kun at suge i hypopharynx, da det er standard uden for intensivafdelinger, og hvis patienten mærker noget, er det meget mindre ubehageligt end sugning længere ned i trachea, hvor man skal passere stemmelæberne. Vi har i vores undersøgelse anvendt et lille AMBU håndsug, der suger, ved at man manuelt danner vakuum ved at føre et håndtag ud og ind. Dette er stort set lydløst og virker ikke som et voldsomt apparatur. Suget har en maksimal sugekraft på 450 mmHg (8). Sygeplejersken, 12, 2014 - Søren Boy Skjold

24 Hvad står der her? Velfærdsstatlig monitorering og vejledning, som f.eks. sundhedspleje formidler, er medproducent af diskurser for godt forældreskab, som influerer på forældrenes proces og udgør en både juridisk og moralsk referenceramme. (Antropologisk analyse af forældreskab efter præmaturitet, Sygeplejersken, 3, 2014) - Søren Boy Skjold

25 Og her? For at opfylde DDKM`s specificerede standarder er det organisationens og ledelsens ansvar at udarbejde samt implementere retningsgivende procedurer. - Søren Boy Skjold

26 4. brug abstraktionsstigen
- Søren Boy Skjold

27 4. Brug abstraktionsstigen
Sygehuspersonale - Søren Boy Skjold

28 4. Brug abstraktionsstigen
Sygehuspersonale Portør, sekretær, sygeplejerske, rengøringsassistent, læge, sundhedshjælper etc. - Søren Boy Skjold

29 4. Brug abstraktionsstigen
Sygehuspersonale Portør, sekretær, sygeplejerske, rengøringsassistent, læge, sundhedshjælper etc. Læge - Søren Boy Skjold

30 4. Brug abstraktionsstigen
Sygehuspersonale Portør, sekretær, sygeplejerske, rengøringsassistent, læge, sundhedshjælper etc. Læge Kirurg - Søren Boy Skjold

31 4. Brug abstraktionsstigen
Sygehuspersonale Portør, sekretær, sygeplejerske, rengøringsassistent, læge, sundhedshjælper etc. Læge Kirurg Kvindelig kirurg - Søren Boy Skjold

32 kirurg Rozy Eckardt - Søren Boy Skjold

33 4. Brug abstraktionsstigen
Psykosociale problemer = ? - Søren Boy Skjold

34 4. Brug abstraktionsstigen
Psykosociale problemer = depression bitterhed træthed stress udbrændthed - Søren Boy Skjold

35 eksempel Astrid Madsen sidder stadig med skærebrættet foran sig. Det er helt rødt, for hun er lige blevet færdig med at skære rødbeder. De skal bruges til biksemaden, som køkkenassistenten er i gang med at lave til beboernes frokost. Og nu vil hun gerne vide, hvem det er, sygeplejerske Charlotte Lauridsen viser rundt… en målsætning om at inddrage beboerne i hverdagens gøremål kræver en meget bevidst indsats for at lykkes. Det er Charlotte Lauridsens erfaring.(Sygeplejersken 12, 2014) - Søren Boy Skjold

36 5. Skriv direkte Sammenfattende peger undersøgelsen på, at sygeplejersker bliver nødt til at tro på, at alle patienter, som udtrykker motivation for afholdenhed, har et potentiale. - Søren Boy Skjold

37 5. Skriv direkte Original Omskrevet
Sammenfattende peger undersøgelsen på, at sygeplejersker bliver nødt til at tro på, at alle patienter, som udtrykker motivation for afholdenhed, har et potentiale. Alle patienter, som udtrykker motivation, har et potentiale. Det bliver sygeplejesker nødt til at tro på, sammenfatter undersøgelsen. - Søren Boy Skjold

38 5. Skriv direkte - forvægt
Forslaget til gennemførslen af planen om at forkorte ventetiden for patienterne er sendt til høring hos personalet - Søren Boy Skjold

39 5. Skriv direkte - forvægt
Original Omskrevet Forslaget til gennemførslen af planen om at forkorte ventetiden for patienterne er sendt til høring hos personalet Personalet er ved at se på planen, der skal gøre ventetiden kortere for patienterne - Søren Boy Skjold

40 5. Skriv direkte På trods af at sammenhængen mellem angst og vasospasmer ikke indgik i den primære søgning, og vel vidende at artiklen, som blev identificeret via håndsøgning, er baseret på et pilotstudie, finder vi det væsentligt at inddrage artiklen, fordi den omhandler et afgørende sygeplejefagligt område og kan give inspiration til yderligere forskning. - Søren Boy Skjold

41 5. Skriv direkte Original På trods af at sammenhængen mellem angst og vasospasmer ikke indgik i den primære søgning, og vel vidende at artiklen, som blev identificeret via håndsøgning, er baseret på et pilotstudie, finder vi det væsentligt at inddrage artiklen, fordi den omhandler et afgørende sygeplejefagligt område og kan give inspiration til yderligere forskning. Skrevet om Sammenhængen mellem angst og vasospasmer indgik ikke i den primære søgning. Og selv om artiklen, som blev identificeret via håndsøgning, er baseret på et pilotstudie, finder vi den væsentlig at inddrage. Den handler om et afgørende sygeplejefagligt område og kan give inspiration til yderligere forskning. - Søren Boy Skjold

42 6. tal, forkortelser og matematiske tegn
Gruppe 1 fik påsat Hemoband, som forsigtigt blev fjernet efter to timer. Gruppe 2 fik påsat TR band med inflattering af luft, indtil hæmostase startende med 15 ml. Deflattering startede gradvist efter to timer, hvorefter TR band blev fjernet. Den arterielle blodgennemstrømning blev målt ved Barbeus test i forbindelse med påsætning af såvel Hemoband som TR band, 30 minutter, 60 minutter, 24 timer og 30 dage efter indgrebet. Resultatet viste, at forekomsten af okklusion 24 timer efter indgrebet var højere i gruppe 1, 11,2 pct. vs. 4,4 pct. i gruppe 2 (P = 0,003). Der blev foretaget 30 dages followup, og her var forekomsten af arteriel okklusion 56 pct. lavere i gruppen, der havde fået påsat TR band sammenlignet med gruppen, som havde fået påsat Hemoband (7,2 pct. vs. 3,2 pct.) (P<0,05). Der var ingen patienter i nogen af grupperne, som udviklede blødning eller hæmatom. Patienterne blev spurgt om ubehaget i relation til kompressionen. I gruppe 1 oplevede 7 pct. ubehag, hvorimod dette var reduceret til 2 pct. i gruppe 2 (P<0,05). I et observationsstudie med 113 patienter blev lukkemekanismen D stat Radial vurderet i forhold til blødningskomplikationer og arteriel okklusion efter KAG eller PCI (16). Kompressionstiden var 4,6 timer (mean), og resultaterne viste, at 4,4 pct. af patienterne udviklede hæmatom over 5 cm, og 6,2 pct. udviklede okklusion vurderet 24 t efter indgrebet med doppler. - Søren Boy Skjold

43 33 tal Gruppe 1 fik påsat Hemoband, som forsigtigt blev fjernet efter to timer. Gruppe 2 fik påsat TR band med inflattering af luft, indtil hæmostase startende med 15 ml. Deflattering startede gradvist efter to timer, hvorefter TR band blev fjernet. Den arterielle blodgennemstrømning blev målt ved Barbeus test i forbindelse med påsætning af såvel Hemoband som TR band, 30 minutter, 60 minutter, 24 timer og 30 dage efter indgrebet. Resultatet viste, at forekomsten af okklusion 24 timer efter indgrebet var højere i gruppe 1, 11,2 pct. vs. 4,4 pct. i gruppe 2 (P = 0,003). Der blev foretaget 30 dages followup, og her var forekomsten af arteriel okklusion 56 pct. lavere i gruppen, der havde fået påsat TR band sammenlignet med gruppen, som havde fået påsat Hemoband (7,2 pct. vs. 3,2 pct.) (P<0,05). Der var ingen patienter i nogen af grupperne, som udviklede blødning eller hæmatom. Patienterne blev spurgt om ubehaget i relation til kompressionen. I gruppe 1 oplevede 7 pct. ubehag, hvorimod dette var reduceret til 2 pct. i gruppe 2 (P<0,05). I et observationsstudie med 113 patienter blev lukkemekanismen D stat Radial vurderet i forhold til blødningskomplikationer og arteriel okklusion efter KAG eller PCI (16). Kompressionstiden var 4,6 timer (mean), og resultaterne viste, at 4,4 pct. af patienterne udviklede hæmatom over 5 cm, og 6,2 pct. udviklede okklusion vurderet 24 t efter indgrebet med doppler. - Søren Boy Skjold

44 24 forkortelser Gruppe 1 fik påsat Hemoband, som forsigtigt blev fjernet efter to timer. Gruppe 2 fik påsat TR band med inflattering af luft, indtil hæmostase startende med 15 ml. Deflattering startede gradvist efter to timer, hvorefter TR band blev fjernet. Den arterielle blodgennemstrømning blev målt ved Barbeus test i forbindelse med påsætning af såvel Hemoband som TR band, 30 minutter, 60 minutter, 24 timer og 30 dage efter indgrebet. Resultatet viste, at forekomsten af okklusion 24 timer efter indgrebet var højere i gruppe 1, 11,2 pct. vs. 4,4 pct. i gruppe 2 (P = 0,003). Der blev foretaget 30 dages followup, og her var forekomsten af arteriel okklusion 56 pct. lavere i gruppen, der havde fået påsat TR band sammenlignet med gruppen, som havde fået påsat Hemoband (7,2 pct. vs. 3,2 pct.) (P<0,05). Der var ingen patienter i nogen af grupperne, som udviklede blødning eller hæmatom. Patienterne blev spurgt om ubehaget i relation til kompressionen. I gruppe 1 oplevede 7 pct. ubehag, hvorimod dette var reduceret til 2 pct. i gruppe 2 (P<0,05). I et observationsstudie med 113 patienter blev lukkemekanismen D stat Radial vurderet i forhold til blødningskomplikationer og arteriel okklusion efter KAG eller PCI (16). Kompressionstiden var 4,6 timer (mean), og resultaterne viste, at 4,4 pct. af patienterne udviklede hæmatom over 5 cm, og 6,2 pct. udviklede okklusion vurderet 24 t efter indgrebet med doppler. - Søren Boy Skjold

45 Ni Matematiske tegn Gruppe 1 fik påsat Hemoband, som forsigtigt blev fjernet efter to timer. Gruppe 2 fik påsat TR band med inflattering af luft, indtil hæmostase startende med 15 ml. Deflattering startede gradvist efter to timer, hvorefter TR band blev fjernet. Den arterielle blodgennemstrømning blev målt ved Barbeus test i forbindelse med påsætning af såvel Hemoband som TR band, 30 minutter, 60 minutter, 24 timer og 30 dage efter indgrebet. Resultatet viste, at forekomsten af okklusion 24 timer efter indgrebet var højere i gruppe 1, 11,2 pct. vs. 4,4 pct. i gruppe 2 (P = 0,003). Der blev foretaget 30 dages followup, og her var forekomsten af arteriel okklusion 56 pct. lavere i gruppen, der havde fået påsat TR band sammenlignet med gruppen, som havde fået påsat Hemoband (7,2 pct. vs. 3,2 pct.) (P<0,05). Der var ingen patienter i nogen af grupperne, som udviklede blødning eller hæmatom. Patienterne blev spurgt om ubehaget i relation til kompressionen. I gruppe 1 oplevede 7 pct. ubehag, hvorimod dette var reduceret til 2 pct. i gruppe 2 (P<0,05). I et observationsstudie med 113 patienter blev lukkemekanismen D stat Radial vurderet i forhold til blødningskomplikationer og arteriel okklusion efter KAG eller PCI (16). Kompressionstiden var 4,6 timer (mean), og resultaterne viste, at 4,4 pct. af patienterne udviklede hæmatom over 5 cm, og 6,2 pct. udviklede okklusion vurderet 24 t efter indgrebet med doppler. - Søren Boy Skjold

46 Let Omskrevet Gruppe et fik påsat Hemoband, som forsigtigt blev fjernet efter to timer. Gruppe to fik sat TR band på med inflattering af luft, indtil hæmostase startende med 15 milliliter. Deflattering startede gradvist efter to timer, hvorefter TR band blev fjernet. Den arterielle blodgennemstrømning blev målt ved Barbeus test i forbindelse med påsætning af såvel Hemoband som TR band, 30 minutter, 60 minutter, 24 timer og 30 dage efter indgrebet. Resultatet viste, at forekomsten af okklusion 24 timer efter indgrebet var højere i gruppe et, 11,2 procent mod 4,4 procent i gruppe to (P = 0,003). Der blev foretaget 30 dages followup, og her var forekomsten af arteriel okklusion 56 procent lavere i gruppen, der havde fået sat TR band på sammenlignet med gruppen, som havde fået sat Hemoband på (7,2 procent mod 3,2 procent) (P<0,05). Der var ingen patienter i nogen af grupperne, som udviklede blødning eller hæmatom. Patienterne blev spurgt om ubehaget i relation til kompressionen. I gruppe et oplevede 7 procent ubehag, hvorimod dette var reduceret til 2 procent i gruppe to (P<0,05). I et observationsstudie med 113 patienter blev lukkemekanismen D stat Radial vurderet i forhold til blødningskomplikationer og arteriel okklusion efter KAG eller PCI (16). Kompressionstiden var 4,6 timer (mean), og resultaterne viste, at 4,4 procent af patienterne udviklede hæmatom over 5 centimeter, og 6,2 procent udviklede okklusion vurderet 24 timer efter indgrebet med doppler. - Søren Boy Skjold

47 7. Skriv det vigtigste først – i teksten
80 pct. af en stor gruppe svært overvægtige børn og unge tabte sig, da sundhedsplejerske og kostvejleder satte intensivt fokus på bl.a. deres kost, motions- og tv- /computervaner. Ja, på det samlede liv. Otte danske kommuner – Vejle, Kolding, Horsens, Kalundborg, Stevns, Slagelse, Hedensted og Holbæk – har taget den såkaldte ”Holbæk-metode” til sig, og det har givet banebrydende resultater i samtlige kommuner. (Indledning til artiklen Kommuner har succes i kampen mod overvægt hos børn) - Søren Boy Skjold

48 7. Skriv det vigtigste først – i sætningen
En ny undersøgelse viser, at sygeplejersker bruger flere timer af arbejdsdagen på at udfylde skemaer og journaler - Søren Boy Skjold

49 7. Skriv det vigtigste først – i sætningen
Original Omskrevet En ny undersøgelse viser, at sygeplejersker bruger flere timer af arbejdsdagen på at udfylde skemaer og journaler Sygeplejersker bruger flere timer af arbejdsdagen på at udfylde skemaer og journaler, viser en ny undersøgelse - Søren Boy Skjold

50 8. Fortællesætning og overskrift
Jeg vil fortælle at … Det vil jeg fortælle fordi … - Søren Boy Skjold

51 8. Fortællesætning og overskrift
a. Rygsækken fyldes op i hjemmeplejen b. Uddannelsesforløb øger nyuddannede sygeplejerskers kliniske kompetencer c. Med afdelingssygeplejerske på job: Jeg sætter rammen for løsninger d. Sreeningsredskaber skal revurderes kontinuerligt e. Kommuner har succes i kampen mod overvægt hos børn - Søren Boy Skjold

52 9. Udregn Lix De fire studier bygger på data fra i alt patienter, og de peger samstemmende på vigtigheden af, at hæmostase bør opnås ved mindst muligt kompressionstryk af kortest mulig varighed, og det anbefales, at kompression guides via pulsoxymeter (10) eller MAP (11), idet meget tyder på, at den vigtigste faktor i forebyggelsen af okklusion er, at kompressionen foretages under hensyntagen til opretholdelsen af arterielt flow (12). - Søren Boy Skjold

53 9. Udregn LIX 55 < Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster. Svær, saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser. Middel, dagblade og tidsskrifter. Let for øvede læsere, ugebladslitteratur og let skønlitteratur for voksne 24 > Let tekst for alle læsere, børnelitteratur - Søren Boy Skjold

54 9. Udregn LIX Lixtal: 95 Sværhedsgrad: Meget svær Sætninger: 1 Ord: 66 Lange ord: 19 - Søren Boy Skjold

55 9. Udregn LIX – med punktummer
De fire studier bygger på data fra i alt 1331 patienter. Og de peger samstemmende på vigtigheden af, at hæmostase bør opnås ved mindst muligt kompressionstryk af kortest mulig varighed. Og det anbefales, at kompression guides via pulsoxymeter (10) eller MAP (11). Idet meget tyder på, at den vigtigste faktor i forebyggelsen af okklusion er, at kompressionen foretages under hensyntagen til opretholdelsen af arterielt flow (12). (LIX = 45) - Søren Boy Skjold

56 10. Skriv om … læs højt … få hjælp
- Søren Boy Skjold

57 Eksempel Risici ved et kejsersnit 1. Kvinden er længere tid om at komme sig efter et kejsersnit og skal som regel være nogle dage på hospitalet. 2. Der kan gå længere tid, før amningen fungerer. 3. Der kan opstå betændelse i kvindens livmoder eller i operationssåret, som kan føre til, at såret må åbnes igen. Det sker efter cirka en procent af de planlagte kejsersnit. 4. I sjældne tilfælde opstår der skade på livmoder, blære eller tarm under operationen. 5. Bedøvelsen i ryggen, som anvendes ved de fleste kejsersnit, kan give kraftig, behandlingskrævende hovedpine i dagene efter indgrebet. 6. Der kan være en lidt større risiko for blodpropper i benene, som gennem blodkarrene kan transporteres op til lungerne og medføre svære komplikationer og i værste tilfælde død. 7. Selv om alvorlige komplikationer er meget sjældne, er der undersøgelser, som tyder på, at risikoen for, at moderen dør i forbindelse med fødslen, er fire til fem gange større ved et kejsersnit end ved en normal fødsel. (Samvirke, sep. 2014) - Søren Boy Skjold

58 Spørg dig selv Hvad vil jeg formidle? - Søren Boy Skjold

59 Spørg dig selv Hvad vil jeg formidle? Hvad skal modtageren bruge teksten til? - Søren Boy Skjold

60 Spørg dig selv Hvad vil jeg formidle? Hvad skal modtageren bruge teksten til? Hvad er nyt for modtageren? - Søren Boy Skjold

61 Spørg dig selv Hvad vil jeg formidle? Hvad skal modtageren bruge teksten til? Hvad er nyt for modtageren? Hvad er kendt for modtageren? - Søren Boy Skjold

62 pentagram - Søren Boy Skjold

63 Opsummering 1. Sæt punktummer En hovedmening per sætning. Punktummer er hvilepunkter for læseren. De sænker tekstens lix. Og de gør din tekst mindre informationstung 2. Opløs sammensatte ord Skriv ”konsekvenser for patienten” i stedet for ”patientkonsekvenser.” På den måde hjælper du læseren  3. Skriv hele ordet Forkortelser sænker læsehastigheden. Så skriv ”blandt andet” i stedet for ”bl.a.”  4. Skriv tal til og med ti med bogstaver Mange læsere er talblinde. ”En, to, tre … ni, ti” og ”11”. Begræns generelt brugen af tal 5. Skriv aktivt Hvem gør hvad? Skriv ”Oversygeplejerskerne arbejder på at løse problemet” i stedet for ”Der arbejdes på en løsning”. Undgå passiver og såkaldte verbalsubstantiver  - Søren Boy Skjold

64 Opsummering 6. Brug genkendelige ord Undgå fremmedord, matematiske tegn, intern jargon og andre ord og tegn, læseren ikke umiddelbart kender. Test din tekst på en læser, som ikke er inde i det emne, du skriver om 7. Skriv korrekt Hvis der er sproglige fejl, tvivler læseren også på tekstens indhold. Brug stavekontrol og kolleger 8. Skriv kort Jo kortere din tekst er, desto klarere kommer dit budskab frem 9. Skriv om Når du gennemskriver en tekst, bliver dit sprog mere klart. Bed om at få feedback, før du skriver den endelige version 10. Tænk på din læser Når du ved, hvem du skriver til, kan du også formulere en målrettet tekst. Din tekst skal ikke ramme alle, men den skal ramme din læser - Søren Boy Skjold

65 Eksempel Hjernebarken er delt i to halvdele eller hemisfærer, som ligner anatomiske spejlbilleder af hinanden. Stort set samtlige dele findes således i en venstre og højre udgave, og de to hjernehalvdele fører en intens kommunikation gennem tre massive hjernebundter, hvoraf det største går under navnet corpus callosum eller hjernebjælken. Bevægelsesmæssigt kontrollerer hver hjernehalvdel den modsatte del af kroppen, og med hensyn til mentale funktioner er der en vis specialisering. Eksempelvis foregår grammatisk sproghandling og lineær matematisk beregning i fortrinsvis i venstre hemisfære, mens mere abstrakt matematik, rumopfattelse og lydlige sprogfunktioner som intonation fortrinsvis hører til i højre hemisfære. (Lone Frank, Den femte revolution. Fortællinger fra hjernens tidsalder, Gyldendal, 2007) - Søren Boy Skjold

66 Læs mere Skriv en artikel. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler – Rienecker, Jørgensen & Gandil, Forlaget samfundslitteratur 2008 Faglig formidling – praksis og konsekvens – Fleming & Ingemann (red.), Roskilde Universitetsforlag 2003 Gør teksten klar. Principper for klart skriftsprog – Pontoppidan, Samfundslitteratur 2013 Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt – Jensen, Roskilde Universitetsforlag 2003 Skriv klart - Leick & Skjold, Ajour 2013 - Søren Boy Skjold


Download ppt "Underviser, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google