Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afdrift og randzoner – Anvendelse af injektordyser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afdrift og randzoner – Anvendelse af injektordyser"— Præsentationens transcript:

1 Afdrift og randzoner – Anvendelse af injektordyser

2 Pesticidhandlingsplan II
10-12 meter sprøjtefri zone Målsatte vandløb ha sprøjtefrie randzoner ved udgangen af 2002 Formål: Reducere belastningen af vandløb med pesticider

3 Udformning af afstandskrav i nabolande

4 Eksempel på afstandsberegning til vandløb i Sverige
ved vindhastighed på 3 m/s samt temperatur på 150 C. Der sprøjtes med normaldose på en mark > 96 m bred <--over 50 meter

5 LERAP (Local Environmental Risk Assessment for Pesticides) bedømmelse af dyser/sprøjtesystemer

6 Eksempel på afstandsberegning til vandløb i England
Eksempel på afstandsberegning til vandløb i England. Afstanden gælder for små vandløb med < 3 m’s bredde. Gælder ikke for organophosphater og pyrethroider

7 Afstandskrav til vandløb i Holland
Sprøjtning må kun foretages på de yderste 14 m med lav drift dyser kombineret med kantdyse samt max bomhøjde på 0,5 m eller teknik med tilsvarende afdrift 1,5 m afstand ved ovenstående i intensivt sprøjtede afgrøder Dog kun 1 m ved sprøjter med luftledsagelse og tunnelsprøjter eller med fangafgrøde Lavdrift dyser forstås er i denne sammenhæng dyser der reducerer afdrift med 50% i forhold til en referencedyse (størrelse 03 fladsprededyse) Der må ikke sprøjtes ved vindhastighed over 5 m/s

8 Kantdyse med afskåret spredevinkel

9 Afstandskrav til vandløb i Tyskland
Afstandskravet til vandmiljøer varierer mellem delstaterne og eksempelvis i forbindelse med vandindvindingsområder Sprøjtesystemer/dyser kan få vurderet deres afdriftsrisiko i fht et referencesystem Testet udstyr klassificeres og optages på en liste Ved godkendelse af planteværnsmidler fastsættes der afstandskrav ud fra midlets egenskaber og den anbefalede teknik Klassifikation ligner det engelske LERAP

10 Generelle krav til sprøjtesystemer ved lovpligtig typegodkendelse i Tyskland
Ensartethed i enkeltdyseydelse Ensartethed i fordeling under bom Krav til afdriftsstyring (Overholde basic drift values)

11 Basic Drift Values. Anvendes ved fastsættelse af afstandskrav til vandmiljøer ved registrering af pesticider

12 Målt afdrift ved vandløb ved anvendelse af 2 dysetyper.
F02 fladsprededyse samt AI luftinjektionsdyse

13 Reduktion i afdrift 1-5 meter fra sprøjtet areal ved
kombination af afdriftsreducerende udstyr, målt i forhold til traditionel marksprøjte med størrelse ‘03’ fladdyser.

14 Basic Drift Values. Anvendes ved fastsættelse af afstandskrav til vandmiljøer ved registrering af pesticider

15 Faktorer af betydning for afdrift
Dråbestørrelse (dysevalg) Vindhastighed Temperatur og luftfugtighed Dosering Bomhøjde Luftledsagelse, afskærmning, dråbehastighed Afgrøde, naboafgrøde

16 Relativ effekt af luftinjektionsdyser ved sprøjtning af raps på kimbladsstadiet med Phenmedipham
Relativ styrke * * *

17 Hvor kan vi bruge injektordyser under gode sprøjteforhold

18 Hvor kan vi bruge injektordyser under ugunstige sprøjteforhold - Et gæt ???

19 Teknikafhængige afstandskrav til vandmiljø kan opfylde samme mål som en generel sprøjtefri zone Injektordyser har en meget lille afdriftsrisiko og bør anvendes ved sprøjtning langs haver, vandløb og naboafgrøder Der må forventes nedsat effekt ved flere sprøjteopgaver og injektordyser bør derfor ikke anvendes ukritisk Under ugunstige vindforhold vil fordelingen fra injektordyser være mindre påvirket og forskellen i effekt til fladsprede/lavdrift dyser må forventes at være mindre end det som ses i almindelige effektforsøg


Download ppt "Afdrift og randzoner – Anvendelse af injektordyser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google