Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Morgendagens varmeforsyning samspil og fleksibilitet i energisystemet TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Morgendagens varmeforsyning samspil og fleksibilitet i energisystemet TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS."— Præsentationens transcript:

1 Morgendagens varmeforsyning samspil og fleksibilitet i energisystemet TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS

2 Energi-, VE og CO 2 -mål i DK ”Energiaftale 2012” Udgangspunkt er EU’s 20-20-20-mål i 2020. 2020 - 35 % reduktion af CO 2 udledningen i forhold til 1990. 2030 – Ingen brug af kul på kraftvarme- og kraftværker. 2035 – Varme- og elforsyningen skal være baseret på 100 % VE. 2050 – Energiforbruget i det danske samfund (el, varme, transport, proces) skal være 100 % baseret på VE.

3

4 Klimakommissionen og Varmeplan Danmark Fjernvarme vil ikke bare – men må nødvendigvis - spille en afgørende rolle i fremtidens danske energisystem. Forudsætning for udnyttelse af vindmølle-el fra 2020 på samfundsøkonomisk acceptabel måde. en omlægning af samfundets energiforsyning fra fossilt brændsel til vedvarende energi – vind, sol, biomasse og geotermi.

5 Barriere for at nå målet? Et SMART energi-system er kun muligt – og bliver kun en realitet -, hvis vi lykkes at integrere el- og fjernvarmesystemet for udnyttelse/oplagring af svingende VE-el. Konflikt mellem på den ene side klima- og energipolitiske målsætninger og på den anden side finanspolitik (afgiftsregime). Ajourføring af love og bekendtgørelser til understøttelse af målsætninger. Omlægning fra biomasse til geotermi fordrer etablering af et forsikringsmæssigt regime.


Download ppt "Morgendagens varmeforsyning samspil og fleksibilitet i energisystemet TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google