Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET skrivecenter.dpu.dk Opgaveworkshop for suppleringsstuderende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET skrivecenter.dpu.dk Opgaveworkshop for suppleringsstuderende."— Præsentationens transcript:

1 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET skrivecenter.dpu.dk Opgaveworkshop for suppleringsstuderende Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d.

2 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 2 Om AKADEMISK SKRIVECENTER – de tre søjler › Undervisning - vi afholder kurser og workshops i akademisk fremstilling › Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. › Formidling - vi skriver og samler trykte og netbaserede ressourcer om akademisk fremstilling. › Læs mere om os på vores hjemmeside : skrivecenter.dpu.dk

3 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 3 Dagens program Tider (ca.)Centrale emner 10:00- 11:15 › Krav i studieordningerne › Opgavegenrernes krav › Akademiske fremstillingsformer 11:15- 11:45 › Kvalitetskriterier › Opgaveformuleringer og fremstillingsformer 12:15- 14:00 › Sammenhængen mellem struktur og fremstillingsformer › Normer for akademisk sprog

4 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende Før vi starter: Oprettelse af studiegrupper Det er en god ide at indgå i en studiegruppe til støtte for din start på kandidatuddannelsen › Find andre der skal til at læse samme fag og/eller som skal skrive inden for et beslægtet emne › Lav aftaler om møder hen over semestret, så de allerede nu står i jeres kalender › Mød hinanden i gruppen fx en time før hver undervisningsgang og gennemgå sammen de tekster I skal arbejde med, og de spørgsmål de rejser › Hav altid materiale til møder om opgaveskrivning, og hav altid en dagsorden og en mødeleder på de enkelte møder › Henvend jer evt. til Skrivecenteret for at få en aftale hvis der er en skriveproblematik I gerne vil drøfte med en af os 4

5 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 5 Aktivitet: Dine forventninger til kurset i dag Noter individuelt: Hvad er du mest i tvivl om mht. at skrive din første universitetsopgave? Hvad håber du på at få svar på/hjælp til i dag? Vi samler op på aktiviteten sidst på dagen. Før du går hjem i dag, vil vi bede dig aflevere de notater du netop har lavet, til brug for vores videre udviklingsarbejde på AKADEMISK SKRIVECENTER. Husk at notere hvilket fag du kommer fra. På forhånd tak!

6 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 6 POINTE #1 Kend opgavegenrens krav og kvalitetskriterier.

7 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 7 Krav i studieordningerne for suppleringsuddannelserne På suppleringsuddannelserne stilles bundne opgaver: De studerende* skal efter gennemført modul på et fagligt og metodisk grundlag kunne demonstrere overblik over og indsigt i faglige problemstillingers grundlag og konsekvenser I nogle studieordninger står endvidere at den studerende skal kunne analysere, diskutere og vurdere … * Check din studieordning – hvad står der?

8 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende En bunden opgave er kendetegnet ved at være en Dokumentation... af nogle faglige kundskaber og fagligheder... på at bestemt fagligt område... med det formål at vise... din lærer... at du har tilegnet dig de kundskaber og færdigheder som studieordningen fordrer,... og at du kan præsentere dem i en faglig acceptabel fremstillingsform. 8 (Signe Skov: Bundne opgaver Samfundslitteratur 2008 s. 8)

9 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 9 Aktivitet: Specifikke krav i studieordningerne Sid sammen med en fra samme fag, og diskuter hvad nedenstående betegnelser dækker, og hvilke underliggende kvalitetskriterier der ligger i betegnelserne - hvilke krav stiller de til jer som opgaveskrivere? At demonstrere overblik over og indsigt i … At analysere, diskutere og vurdere …

10 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 10 Aktivitet: Kvalitetskriterier (1) I får nu udleveret de to første sider af to suppleringsopgaver der er afleveret og bedømt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Læs uddragene, og diskuter for hver opgave med sidemanden hvorvidt det er en god indledning til at demonstrere overblik over og indsigt i et felt Nedskriv alle jeres grunde

11 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 11 Aktivitet: Individuelle overvejelser Hvad skal du undersøge inden du går i gang med at skrive? Hvordan vil du i din opgave demonstrere overblik over og indsigt i dit felt?

12 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 12 Aktivitet : Kvalitetskriterier (2) I får nu udleveret indledningen og konklusionen fra to suppleringsopgaver der er afleveret og bedømt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Læs uddraget, og diskuter med sidemanden i hvilket omfang opgaven opfylder kravene om diskussion, analyse og vurdering Se oversigten over kvalitetskriterier for gode opgaver igennem: Hvordan matcher punkterne jeres overvejelser? (Rienecker og Stray Jørgensen 1999 s. 96;, Skov, (2008) s. 15 )

13 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 13 Fagspecifikke kvalitetskriterier Vi har nu præsenteret og diskuteret generelle kvalitetskriterier for suppleringsopgaver. Der kan være specifikke kriterier på dit fag. Derfor: › Kend din studieordning. (På skrivecenter.dpu.dk finder du et link til en oversigt over alle studieordninger på DPU.) › Læs tidligere beståede suppleringsopgaver fra dit fag. På skrivecenter.dpu.dk finder du links til opgavebanken på DPU-Obelisk, og på Akademisk Skrivecenter finder du eksempler på suppleringsopgaver. › Spørg din underviser/vejleder om hans/hendes kriterier for gode opgaver – gerne konkretiseret med nogle eksempler.

14 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 14 POINTE #2 Opgaveformuleringer og fremstillingsformer

15 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende FærdighedFremstillingsformerForklaring Bruge og producere viden teoretisere, argumentere, fortolke, diskutere, evaluere, perspektivere, vejlede › Komplekse fremstillingsformer der forudsætter mindre komplekse fremstillingsformer. › Kræver indsigt, færdigheder og selvstændighed. › Enkle fremstillingsformer der ikke forudsætter beherskelse af andre fremstillingsformer. › Kræver begrænset færdighed og kan udføres ret mekanisk. Bearbejde (systematisk) klassificere, kategorisere, sammenligne, analysere Forstå (reflektere) definere, forklare, karakterisere, overføre, eksemplificere, identificere Reproducere citere, parafrasere, referere, beskrive, redegøre 15 Fremstillingsformer – den akademiske teksts byggesten (Bearbejdet efter: Rienecker og Stray Jørgensen 2006 s. 177 – læs også s. 59-62 om Blooms taksonomi)

16 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 16 Aktivitet : Kvalitetskriterier (2) Se på efterfølgende tre opgaveformuleringer – diskuter og skriv ned for hver enkelt opgaveformulering hvilke overvejelser I har mht. opgavens fokuspunkter og fremstillingsformer – du kan måske vælge din egen uddannelse, men også se i andres …

17 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende Opgaveformuleringer  Hvordan vægter fælles mål i faget billedkunst det frit skabende arbejde på indskolingsniveau, og hvordan kan det ses i et udvalgt undervisningsforløb? (Didaktik, Materiel Kultur)  Hvordan forholder lærere i vores videnssamfund sig til at udveksle arbejdsrelateret viden og erfaringer med hinanden, og hvad fremmer hhv. hæmmer en sådan vidensdeling blandt lærere? (Pæd.Antro)  Hvordan begrunder Bourdieu i sin tekst "Viden om viden og refleksivitet" (2005) den sociologiske refleksivitet, og hvordan kan denne bidrage til at højne sociologiens videnskabelige standard?(Pæd. Soc.) 17

18 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 18 Sammenhængen mellem struktur og fremstillingsformer Opgavens strukturFremstillingsformer Indledning, opgavespørgsmål, fremgangsmåde Beskrive, redegøre Teori og metodeRedegøre, begrunde, argumentere UndersøgelsenAnalysere (referere, citere) ResultaterFortolke, sammenligne, kategorisere DiskussionDiskutere, argumentere, vurdere Konklusion, opgavesvarSammenfatte, perspektivere (Skov 2008 s. 44; Stray Jørgensen og Rienecker 2009 s. 63)

19 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 19 POINTE #3 Respekter normer for godt akademisk sprog.

20 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 20 Aktivitet: Normer for akademisk sprog I får nu udleveret en række eksempler der illustrerer typiske sproglige faldgruber i akademiske tekster. Læs de to eksempler på hvert ark, diskutér hvilket af dem der er sprogligt bedst, og vælg det ene. Vend derefter papiret, og se den rigtige løsning samt begrundelsen for at netop dét eksempel sprogligt set er mest hensigtsmæssigt. Til sidst samler vi op på øvelsen sammen.

21 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende Test dit akademiske sprog 21 Skrivekonsulent Signe Skov på Københavns Universitet har lavet to netbaserede sprogtest: Sprogtest I og II. Med dem kan du blive klogere på hvad det vil sige at skrive akademisk, og teste dine akademiske skrivefærdigheder. Du finder et link på skrivecenter.dpu.dk.

22 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende Normer for akademisk sprog I Klafkis dannelseskoncept udgør eksemplet det moment, der i konfrontationen med individdet skal skabe en helhedsforståelse (”Indsigt i sammenhæng”) ud fra det partikulære. Eksemplet skal få individet til at overskride sig selv til det større (”det almene”) og derfra opnå nye indsigter og perspektiver. Klafki argumenterer altså for selvoverskridelse som ”mødet” mellem det almene og det partikulære formidlet af et eller enkelte eksempler. Dette viser tydeligt den hermeneutiske metodes gensidighed mellem helhed og del. 22

23 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 23 Hyppige lærerkommentarer til studerendes opgavesprog › Du skriver for personligt/privat › Du skriver for abstrakt (med nominaliseringer og passiv) › Du skriver for talesprogsagtigt/hverdagssprogligt › Du skriver for tæt på dine kilders sprog (afsmitning) › Du skriver for journalistisk › Du skriver for usammenhængende › Du skriver for indforstået › Du har alt for mange sprogfejl (Rienecker og Stray Jørgensen 1999 s. 258)

24 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende Hjemmeopgaver › Se på problemformuleringer/opgaveformuleringer inden for suppleringsopgaver på dit eget fag. Medbring din egen problemformulering/opgaveformulering næste gang › Prøv at lave en indledning til din opgave ud fra din problemformulering/opgaveformulering 24

25 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 25 Opsamling: Dine forventninger til kurset i dag Find dine notater fra første lektion om hvad du var mest i tvivl om ved kursets start og håbede på få svar på/hjælp til i løbet af dagen. Noter individuelt: Hvad har du ikke fået svar på i dag? Hvad kan/skal du gøre for at få det? Akutte spørgsmål samler vi op på i fællesskab. Husk at aflevere dine notater inden du går. Noter hvilket fag du kommer fra, og hvilket år du studerer på. Tak!

26 EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Opgaveworkshop for suppleringsstuderende 26 Læs mere om POINTE #1, 2 og 3 › Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2006): Den gode opgave. 3. udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. God og grundig grundbog hvor du kan få svar på det meste om opgaveskrivning, både processen og produktet. Kap. 1 og 2 om genre og kvalitetskriterier kan downloades gratis på dgo.forlagetsl.dk. › Skov, Signe (2008): Bundne opgaver – hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Fint lille hæfte om opgaveskrivning der især er relevant for dig der skal skrive en mindre, lærerstillet opgave, fx på suppleringsuddannelsen. › Stray Jørgensen, Peter (2003): Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Også et fint lille hæfte med 10 instruktive og konkrete råd til hvordan du skriver et klart sprog i dine opgaver. › Med Sprogtest I og II kan du blive klogere på hvad det vil sige at skrive akademisk, og teste dine akademiske skrivefærdigheder. Du finder et link på skrivecenter.dpu.dk.


Download ppt "EFTERÅR 2010 AKADEMISK SKRIVECENTER DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET skrivecenter.dpu.dk Opgaveworkshop for suppleringsstuderende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google