Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspiration og feltarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspiration og feltarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Inspiration og feltarbejde
Vores inspirationskilde = Web 2.0 Etnografisk feltarbejde i design Vores feltarbejde; CI og observation Jeg vil tale om vores motivation og inspirationskilde til dette projekt. Derefter vil jeg reflektere over etnografiske metoder i designarbejde. Og til sidst vil jeg gå i detaljer med vores datainddsamlingsmetoder, CI og observation og hvilke redskaber vi gør brug af.

2 Inspiration og feltarbejde
WEB 2.0 Som nævnt i opgaven så har motivationskilden været nogle af de sociale fænomener, der eksisterer p.t. på Webben. Vi har nævnt hvordan webben redefineres fra at være web 1.0, hvor det primære var at forbinde computere med hinanden til web 2.0 hvor det handler om at forbinde mennesker med hinanden. Som det første i mit oplæg vil jeg gerne præcisere hvordan vi er inspireret af disse sociale fænomener og hvordan vi benytter os af det i vores designarbejde eller rettere i forbindelse med feltarbejde på RF. Kilde: Tim O’Reilly; What Is Web 2.0 – Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software

3 Inspiration og feltarbejde
De services der ligger på webben muliggør bestemte handlinger. Handlinger, hvor brugeren selv skal bidrage og deltage fx ved at brugere oploader frem for at downloade. Disse services er også karakteriseret ved at være sociale medier. Et socialt medie består fx af applikationer hvor brugerne kan dele noget, opfordrer til innovativt samarbejde eller til interessefællesskaber. Og hvor der foregår konstant dialog og alle har ret til at redigere – det er en mange til mange kommunikation. En anden karakteristik er muligheden for at bidrage til webbens orden. Ved hjælp af tagging på et website, billede, film eller andet så skabes de såkaldte folksonomies, som er en nedefra kategorisering af webbens indhold (brugerbestemt arkitektur). Ved hjælp af tagging bliver det også lettere at finde noget specifikt eller vende tilbage til det man nu har oploaded. Ydermere ved oploading bidrager alle til en database og webben bliver et arkiv for bevarelse af fx oplevelser. Den nye form for socialitet på nettet ser vi som inspirationskilde for vores koncept. Services der sørger for at jeg som enkeltperson kan bevare mine oplevelser, give dem navn, finde dem igen, finde andres, tale med andre om det, redigere, opleve nyt eller bidrage på ny.

4 Inspiration og feltarbejde
Det er altså services eller fænomener, der, i og med at det er vores inspirationskilde, fungerer som idealer for vores fremtidige koncept. At have disse idealer har så en betydning for vores designarbejde på RF, hvor følgende punkter vil være i fokus: Oplevelser kan være en koncertoplevelser eller andre kulturelle events Oplevelsen skal navngives eller få et stempel på sig fx Veto – det fedeste band! Man kan vende tilbage til oplevelsen gennem fx bevarelse i digital format Man kan se andres oplevelser, hvilket skaber større indsigt og fordybelse for den enkelte. Man kan dele oplevelsen med andre efter en koncert, hvilket kan danne grundlag for interessefællesskaber Og det er altid mulighed for at sætte sit eget præg på oplevelse ved selv at bidrage med sin mening. Ved at lade alt dette fungere som idealer for et fremtidigt koncept, gør vi det til en del af vores designsituation, hvor visionen er at forlænge koncertoplevelsen og opfordre til offline fællesskaber i og med fremmede mennesker mødes om samme oplevelse. Det er jo så en designsituation, som vi nu skal udforskes nærmere - fordi vil de her idealer leve op til konceptet i praksis eller skal vi faktisk forkaste nogle visioner? Det er sådan set essensen for feltarbejdet på RF. Vi kan kalde det for visioner, som L og S også opererer med. …..blalbllalal? Tror det er noget vi kan finde på RF Derfor udforskning af designsituation på RF Koblingen mellem inspirationskilde og faktisk designarbejde ligger i de idealer for konceptet. Altså, de er dele af vores visioner (L og S). Visionerne er lagt i operative billeder – scenariemockups. Skal afprøves. Idealer forstået som sociale mønstre vi vil opfordre til gennem det endelige koncept.

5 Inspiration og feltarbejde
Etnografisk tilgang til design Hvorfor? Fordele og ulemper Refleksion Vi drager jo ud i felten …. Etnografisk tilgang til design Hvorfor (Blomberg et al.) Fordele og ulemper – (Millen) Refleksion = vi er redskabet!!! Os – nu på RF Tage højde for kontekst – konteksten er jo ny – vi har forsøgt at skabe så gode forudsætninger som muligt for RF med de to workshops men vi kan aldrig vide….

6 Inspiration og feltarbejde
Vores værktøjskasse Observationsguide Spørgeguide Dokumentation Noter/feltdagbog Lydfiler til transskription/kodning Billeder Observationsguide Lokation; venstre side af scenen Band: Veto Stemning: Folk hujer og hopper. Teltet er fyldt op – folk står udenfor og presser på. Fokus: Jeg har øje på to grupper af 3 personer i hver. Vores redskaber til RF - Hvorfor skal vi have redskaber med? Sørge for at arbejde i den rigtige retning. Observationsguide til observation (Beyer og Holtblatz) HARCOPY AF GUIDE Hvilke koncerter – Veto? (Myspace, Boggie, Liga) hvorfor og hvordan Spørgeguide til CI HARDCOPY AF GUIDE Hvorfor og hvordan At dokumentere ordentlig – orden og sørge for at videregive informationer: At adskille beskrivelser fra refleksioner At beskrive ideer – at definere operative billeder

7 Inspiration og feltarbejde
Opsum Perspektivering??? Problematik Opsummering Perspektivering? Problematikker: At designarbejdet holder pause – eller er det en problematik? At være på festival er hårdt fysisk…. Men godt at være en del af kontekst


Download ppt "Inspiration og feltarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google