Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læring og digitalt billedarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læring og digitalt billedarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Læring og digitalt billedarbejde
v./ Helle Rasmussen Lektor, Cand.pæd. i Billedkunst Ph.D. stipendiat

2 Digitalt billedarbejde og billedæstetisk kompetenceudvikling i
Projektets (arbejds)titel: Digitalt billedarbejde og billedæstetisk kompetenceudvikling i IT-didaktisk design

3 Hvad vil jeg undersøge? Hvordan kan IT-didaktiske designs understøtte undervisningen omkring kompleks betydningsfremstilling i digitalt billedarbejde og sandsynliggøre billedæstetisk kompetenceudvikling hos eleverne?

4 Hvorfor fokus på digitalt billedarbejde?
Digital billedæstetik i løbende udvikling Problemer i praksisfeltet – i skolens billedkunstundervisning Læringssyn Særlige udfordringer i digitalt billedarbejde

5 Hvorfor billedæstetisk kompetenceudvikling?
Kompetencemål som pejlemærke for undervisning i skole og uddannelse generelt - og i skolefaget billedkunst specifikt OECDs begreber om nøglekompetencer Kvalificering af læreprocesser på tværs af fag

6 Hvorfor IT-didaktisk design?
Digitalt billedarbejde fordrer nye didaktiske designs Didaktisk design af digitalt billedarbejde forventes kvalificeret af IT og web 2.0 ressourcer

7 Projektets formål: At bidrage til fornyelse og kvalificering af undervisningen i digitalt billedarbejde i skolens billedkunstfag - og på tværs af fag – på baggrund af undersøgelse af sammenhængen mellem it-didaktiske designs og udvikling af elevers billedæstetiske kompetencer. At aktualisere, udvikle og forny lærermidler i billedkunstfaget gennem udvikling af model for didaktisk design af digitalt billedarbejde, der integrerer brugen af IT og web 2.0 ressourcer.

8 Forskningsdesign og metode:
DBR-inspireret design med anvendelse af blandede metoder: Survey Klasserumsobservationer Workshops Didaktisk designudvikling Intervention – optaget op video Fokusgruppeinterviews

9 Tak fordi I lyttede!


Download ppt "Læring og digitalt billedarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google