Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovationsudfordringen i politiske organisationer Det Store Chefmøde 20. maj 2010 - Klaus Majgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovationsudfordringen i politiske organisationer Det Store Chefmøde 20. maj 2010 - Klaus Majgaard."— Præsentationens transcript:

1 Innovationsudfordringen i politiske organisationer Det Store Chefmøde 20. maj 2010 - Klaus Majgaard

2 Indhold Kampen om velfærdssamfundets overlevelse og fornyelse: Udfordringer Scenarier Styring og ledelse Innovationsdomæner: Tematiske domæner Organisatoriske domæner Styring og ledelse af innovation Farer Forpligtethed Strategierne Lederskabets dynamik

3 Tredobbelt krydspres Økonomiudfordringen: Krydspresset mellem ressourcer og forventninger Kræver fokus på kerneydelserne Innovationsudfordringen Sammenstødet mellem stridende forventninger til kerneydelsen (eks. Standardisering /individualisering) Kræver nytænkning af ydelsernes indhold Dialogudfordringen Afstanden og fremmedgørelsen i forholdet mellem styringsniveauerne som problem i dialog Brug for nye måder at tale sammen på

4 Konkurrence eller partnerskab Konkurrence-scenarie Kamp om, hvem der skal have ansvaret for, at enderne ikke når sammen Kompleksitet og dilemma sendes nedad – ender hos decentrale ledere og medarbejdere Partnerskabs-scenarie Aftale om fælles mål og sigtelinjer Klar rammesætning, op- rigtighed og ansvarstagning Innovation gennem eksperi- mentel kultur

5 Styring versus ledelse Hvordan agerer vi i dette felt? STYRING: ”Centraliseret, direktivlignende påvirkning, udøvet indirekte, bl.a. gennem formelle strukturer og formaliserede procedurer og rutiner” LEDELSE: ”Decentaliseret, direkte og gerne dialogbaseret påvirkning primært udøvet i relationen mellem den enkelte leder og de ansatte.” Kjell Arne Røvik: Trender og Translasjoner, 2009.

6 Styring Teknisk praksis Cyklus af m å ldannelse, planl æ gning, kontrol og evaluering Idealisering og tingslig- g ø relse af organisationen Strategi som design PATRIARKAT Ledelse Eksistentiel praksis Kollaborativ s ø gen efter, hvad der er v æ rd at str æ be efter Organisation som emergerende m ø nster i konfliktfyldt proces Strategi som emergerende PARTNERSKAB

7 Partnerskab for fornyelse Medarbejder Borger Lokalt Distriktet Hele kommunen Staten M ø det

8 Innovationsdomæner – temaer (eksempler) Kerneydelser Børnemiljøer, som binder dagtilbud og indskoling sammen Ungemiljøer, som binder udskoling og ungdomsudd. sammen Forholdet mellem almen- og specialområdet Lokalsamfundet som læringsmiljø Kulturpolitisk arbejdsdeling og synergi Borgerdialog Inddragelse og empowerment Partnerskab med frivillige organisationer Organisationen Tværsektoriel sammenhæng Dialog mellem styringsniveauer Standardisering og stordrift af rutineopgaver Konkret indhold og kvalitet Strukturer

9 Innovationsdomæner – organisering BasisorganisationenProjekterNetværk”Frirum” I hvor høj grad skal arbejdet med innovation organiseres ”ved siden af” den basisorganisationen? Er det muligt at designe netværk og frirum, hvor den almindelige organisatoriske logik er ophævet?

10 Farer Marginalisering Innovationsprocessen gøres til noget ”specielt” og udviklingsorienteret, der ikke har noget at gøre med kerneforretningen og sikker drift Undvigelse Nye og skiftende dagsordener introduceres, innovatørerne får nye opgaver Angreb Direkte kritik af innovatørerne, af ”processen”, ”kommunikationen” etc. Forførelse Du mister fornemmelsen for formålet og retningen Marty Linsky og R. Heifetz: Leadership on the Line, 2002

11 Forpligtethed: Fra Entitlement til Empowerment Entitlement Marginalisering, undvigelse etc. hører til en kultur præget af: Afhængighedsforhold System- og ledermyter Spil mellem ”patriark” og ”klient” – om magt, rettigheder og beskyttelse (entitlement) Empowerment Alternativet er en kultur præget af: Modne og ligeværdige relationer Rationalitet Forpligtethed Peter Block: Community, 2009

12 Strategier Udvikle lederskab ved: Bruge tid på at vedligeholde overblik og rationelt perspektiv Fremme kommunikation præget af oprigtighed, udfordring og forpligtethed Bygge koalitioner Være på én gang rammesættende og eksperimenterende Orkestrere konflikter Delegere opgaver og skaffe rum til strategisk ledelse Være langsigtet og vedholden

13 Rammesætte og eksperimentere Medarbejder Borger Lokalt Distriktet Hele kommunen Staten M ø det Lokal borgerdialog, udforskning og eks- perimenter Rammes æ tning: Fokus p å kernen

14 Lederskabets dynamik Klare rammer Å ben udforskning Fokuserede m å l Afstemt rolle- fordeling F æ lles projekter STYRING Kollaborative s ø ge- procsser Plads til at udfordre rammer Laboratorier LEDELSE P Å KANTEN


Download ppt "Innovationsudfordringen i politiske organisationer Det Store Chefmøde 20. maj 2010 - Klaus Majgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google