Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevplaner Debatmøde med kontaktforældre. Dagsorden Velkommen Elevplaner Skolebestyrelsens indflydelse Elevplaner i den offentlige debat Fiktive elevplaner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevplaner Debatmøde med kontaktforældre. Dagsorden Velkommen Elevplaner Skolebestyrelsens indflydelse Elevplaner i den offentlige debat Fiktive elevplaner."— Præsentationens transcript:

1 Elevplaner Debatmøde med kontaktforældre

2 Dagsorden Velkommen Elevplaner Skolebestyrelsens indflydelse Elevplaner i den offentlige debat Fiktive elevplaner Debat Skolebestyrelsens årsberetning Tak for i aften

3 Aftenens mål Indblik i elevplaner Indblik i arbejdet med elevplaner Eksempler på elevplaner som de kunne komme til at se ud Debat som skolebestyrelsen kan benytte i det videre arbejde

4 Bekendtgørelsen §Alle elever skal have skriftlig elevplan §Udleveres fysisk eller elektronisk §Formål at styrke undervisningens planlægning §Styrke evalueringen af elevens udbytte af undervisningen §Styrke samarbejdet mellem skole og hjem §Regelmæssig underretning §Fremadrettet kan støttes op om undervisningen

5 Bekendtgørelsen §Indeholde resultater af alle fag §Indeholde besluttede opfølgninger på resultater af evalueringer og tests §Indeholde evt. aftaler om forældre og elevers medvirken til at opnå læringsmål §Indeholder kun hvad der har betydning for at forbedre effekterne af undervisningen §Kan indeholde andet (møde til tiden, være udhvilet,...)

6 Bekendtgørelsen §Kommunalbestyrelsen kan fastlægge rammer og mål §Skolebestyrelsen kan fastlægge rammer og mål §Skoleledelsen beslutter om anvendelsen samt tilrettelæggelsen §Udleveres regelmæssigt §Påses at de er modtaget §Kun det som har betydning må videregives ved skoleskift

7 Skolebestyrelsens mål Elevplaner vigtig i skole/hjem-samarbejdet Enkle og overskuelige Det er ikke karaktergivning - elevplaner skal også være fremadrettet Skal også være en fordel for lærerne ”Kontrakt” mellem skole og hjem - dokumenteret krav til forældrene Supplement til skole/hjem-samtaler, resultater af tests, fremlæggelse af projektarbejde

8 Årsberetning Ny bestyrelse 2006: Tre gengangere, fire nye To udskiftninger: to gengangere, fem nye Fokus på administration og mødestruktur Deltagelse ved årets første forældremøde Synlighed ved at være på nettet, møde- dagsordner og -referater, nyhedsbreve

9 Årsberetning Samarbejdsdag –Udskoling –Kommunikation –Indskoling –Principper –Antimobning –IT-strategi –Skole/hjem-samarbejde –Fysiske rammer –Naturfaglig profil Trafikforhold UNICEF

10 Årsberetning Fokusområder fra samarbejdsdag –U–Udskoling –K–Kommunikation –I–Indskoling –P–Principper –A–Antimobning –I–IT-strategi –S–Skole/hjem-samarbejde –F–Fysiske rammer –N–Naturfaglig profil Trafikforhold UNICEF - opfølgning på ”Udskolingen (år 1)” - elevplaner; opfølgning på forældreintra - principper for klassedannelser if. til SFO - offentliggørelse på hjemmesiden - opfølgning på nationale kampagne; principrevision - inddrage kontaktforældrene - oprettelse af skolepatrulje - medvirken ved afholdelse af arrangement i efteråret Ålholmskolens 40 års fødselsdag februar 2008

11 Tak for i aften


Download ppt "Elevplaner Debatmøde med kontaktforældre. Dagsorden Velkommen Elevplaner Skolebestyrelsens indflydelse Elevplaner i den offentlige debat Fiktive elevplaner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google