Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR KICK OFF-MØDE 1 Velkomst v. Lauritz B. Holm-Nielsen Præsentation af forløbet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR KICK OFF-MØDE 1 Velkomst v. Lauritz B. Holm-Nielsen Præsentation af forløbet."— Præsentationens transcript:

1 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR KICK OFF-MØDE 1 Velkomst v. Lauritz B. Holm-Nielsen Præsentation af forløbet og de væsentligste arbejdsprincipper v. AU HR og Palle Weinreich, Udviklingskonsulenterne Pause Drøftelse af forløbets perspektiver i de respektive ledergrupper (opdelt i hovedområder) v. Kenneth Albæk, Udviklingskonsulenterne Pause Næste skridt v. Palle Weinreich Den individuelle udviklingsdialog og samtale med dekanen Tak for nu 12.00 12.30 13.00 13.15 14.30 14.45 15.30

2 PRESENTATION TITLE AUTHOR NAME AUTHOR TITLE 20 DECEMBER, 2008 AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Institutlederudvikling Kick off møde 27. februar 2012 Lauritz B. Holm-Nielsen

3 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN ”Forudsætningen for et effektivt masseuniversitet er en professionel og sammenhængende ledelse. (…) Dette stiller store krav til ledelse på alle niveauer. På det akademiske område har universitetet gennemført et betydeligt skift fra kollegial til ansat ledelse. (…)” Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 3

4 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET HVAD ER GOD INSTITUTLEDELSE? I forhold til det omkringliggende samfund At kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv og omsætte visioner til strategiske mål og handlinger lokalt At kunne aflæse samfundstendenser og omsætte disse i instituttets virke At kunne håndtere krav fra samfundet, fra den nye universitetsstruktur og samtidig fokusere på forskning og undervisning 4

5 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET HVAD ER GOD INSTITUTLEDELSE? I forhold til instituttet At sikre høj kvalitet og dybere sammenhæng i instituttets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling – herunder også interdisciplinær forskning At kunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer og at præstere entydig, stærk og inspirerende kommunikation At skabe gode rammer for, at medarbejderne kan udfolde sig fagligt og at præstere synlig, nærværende og motiverende personaleledelse 5

6 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET HVAD ER GOD INSTITUTLEDELSE? På AU At evne at delegere og skabe et fagligt og praktisk team omkring sig At give og skabe følgeskab At bruge – og skabe dybere sammenhænge i – ledelsesstrengen At kunne håndtere at have fingeren på pulsen i forhold til instituttet og være universitetsledelsens repræsentant lokalt på instituttet 6

7 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET HVORFOR INSTITUTLEDERFORLØB NU ? Et erklæret mål i AU’s strategi Behov for organisatorisk udvikling af institutlederrollen Behov for netværk og tværgående samarbejde At det fokus på lederevner, der var ved ansættelsessamtalerne, fastholdes og videreudvikles Forløbet bygger videre på – og i respekt for - diverse individuelle lederudviklingstiltag, der allerede er gennemført. Det er afgørende at få etableret en fælles ledelsesplatform blandt institutlederne 7

8 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET FORMÅL OG MÅL MED FORLØBET Hvad er formålet? Den enkelte institutleder får den kompetenceudvikling, han/hun har brug for at lykkes bedst muligt – på sit eget institut og i det tværgående arbejde. At udvikle et tydeligt fælles sprog og en fælles tilgang til ledelse på AU. Det kan ske i kraft af, at alle institutledere deltager i forløbet. At opbygge relationer og netværk og derigennem gøde jorden for tværgående samarbejde. 8

9 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET FORMÅL OG MÅL MED FORLØBET Derved sikres At der skabes en sammenhængende ledelsesstreng og et fælles ledelsessprog At professionalisere institutlederfunktionen At skabe dybere sammenhænge 9

10 INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET HVAD FÅR I UD AF AT DELTAGE? Konkrete redskaber til at præge organisationsudviklingen på AU Konkrete redskaber til videreudvikling af eget institut – strategirealisering Et godt netværk blandt institutledere på AU Inspiration til institutlederjobbet Udfordring og støtte til din personlige, professionelle udvikling i institutlederrollen generelt 10

11 LAURITZ B. HOLM-NIELSEN REKTOR, AARHUS UNIVERSITET


Download ppt "INSTITUTLEDERFORLØB, KICKOFF 27. FEBRUAR 2012 AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR KICK OFF-MØDE 1 Velkomst v. Lauritz B. Holm-Nielsen Præsentation af forløbet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google