Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 1 Opsamling: bevidsthed, meningskonstitution, forståelse, kommunikation omverden: ting/rum/tid g1 g2 sanse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 1 Opsamling: bevidsthed, meningskonstitution, forståelse, kommunikation omverden: ting/rum/tid g1 g2 sanse."— Præsentationens transcript:

1 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 1 Opsamling: bevidsthed, meningskonstitution, forståelse, kommunikation omverden: ting/rum/tid g1 g2 sanse percepter huske Tænke: Tern(g1) føle bevidsthed subjekt genstand

2 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 2 Kognition som sensomotorisk bearbejdelse af information omverden: ting/rum/tid bevidsthed subjekt g2 sanse percepter Tænke huske Kropsorganer (sanser, muskler, nerveledninger, hjerne) er de værktøjer, hvormed levende væsener ”oversætter” information til (kropsspecifik) mening Kropsorganer = fysiske + mentale

3 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 3 Fænomenologi**: meningsdannelse som intentional fænomenkonstitution g2 Akt = intentio intenderet genstand = intentum* videnshorisontVerden sat i parentes *ikke genstand i sig selv eller i virkelighed, men som den bliver ”ment”, dvs. oplevet **Undersøger ikke ting i verden, men i bevidstheden.

4 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 4 Hermeneutik*: gætteri-validering af artefakters mening *undersøger artefakter, dvs. objekter, som har gennem menneskelig bearbejdelse fået tilføjet en mening. g2 gæt videnshorisont g2 gæt

5 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 5 tankeeksperiment 1. Eksperiment: Forestil dig følgende situation: du vil sige til et andet menneske ’hvis solen skinner, cykler jeg en tur’. Din samtalepartner og du taler ikke et fælles sprog. Hvad gør du for at gøre ham/hende forståeligt, hvad du vil sige? 2. Eksperiment: forestil dig den situation, at du selv ikke har lært et sprog (endnu, fx som barn). Prøv at huske, hvordan du har lært dit første sprog. Hvis du ikke kan huske noget, så prøv at opstille en teori, hvordan mennesker (børn eller voksne) kan lære et sprog uden at have/beherske et sprog i forvejen*. *Fænomenologi og hermeneutik prøver at løse problemet vha. begreberne ’det givne’, ’intention’ (= mene) hhv. ’meningsfuldt objekt’ og ’forforståelse’. Wittgenstein spørger: hvad, hvis vi ikke har (endnu) en forforståelse og ikke ved, hvordan vi skal mene noget (se øvelse 1).

6 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 6 Kommunikation skaber sprog ”Vi kunne sige, at Augustinus beskriver et kommunikationssystem” (FU § 3). [JA & LN oversætter: forståelsessystem, men Wittgenstein siger ’Verständigung”, ikke ”Verstehen”] Augustinus’ meningsteori (ifølge Wittgenstein): ”sprogets ord benævner genstande – sætninger er forbindelser af sådanne benævnelser.” (FU § 1) Wittgensteins grundtanke: det er ikke sådan, at først kommer sproget og bagefter kommunikation. Det er omvendt: kommunikation skaber (sig) et sprog.

7 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 7 sprogspil ”Jeg vil … kalde helheden, sproget og de aktiviteter, hvormed det er sammenvævet, for ’sprogspillet’.” (FU 7) ”Sådanne primitive sprogformer anvender barnet, mens det lærer at tale. Det at lære et sprog består her ikke i at forklare, men i at optræne.” (FU 5) Wittgenstein mener: sprog er en aktivitet (fx at danne lyde), der i forbindelse med andre aktiviteter fungerer som kommunikationsmiddel. Sprogspil er situationstilpassede udtryksaktiviteter forbundet med andre aktiviteter.

8 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 8 betydning ”Et ords betydning er dets brug i sproget.” (FU 43)

9 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 9 Sprogspil 1: byggearbejdersprog Terning! Søjle! Bjælke!

10 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 10 Sprogspil 2: indkøbssprog rød 5 røde æbler æble

11 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 11 Henvisende indlæring cylinder

12 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 12 Mening som association af ord(lyd) og forestilling cylinder ”…denne henvisende indlæring af ord danner en associativ forbindelse mellem ordet og tingen. […]…det kan betyde forskelligt; men man tænker vel først og fremmest på, at billedet af tingen træder frem for barnets sjæl, når det hører ordet” (FU 6)

13 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 13 Sprogspil 3: udvidet byggearbejdersprog Leksikon:  terning  plade  søjle  bjælke  dette  derhen  a, b, c, d a-søjle derhen d-bjælke derhen c-dette derhen

14 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 14 Øvelse 1: henvisende definition* (FU 33) Valg en eller anden genstand eller sammenhæng af genstande i omgivelsen. Opfind ord, som ikke må ligne ord fra et kendt sprog. Giv så en henvisende definition for de enkelte ord, samtidig med at du henviser til genstandens eller genstandssammenhængens a)Form b)Stof c)Farve d)antal Prøv at være opmærksom på, hvad du gør, når du mener enten a), b), c) eller d). *Wittgenstein reflekterer her indirekte også over det fænomenologiske begreb ’intention’.

15 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 15 Øvelse 1: opdage sprogspil (FU 23) Wittgenstein siger (FU 23), ”at det at tale et sprog er del af en aktivitet eller en livsform”. Tænk på de aktiviteter, som du i dagens løb typisk udfører. Hvilke af disse aktiviteter er forbundet med sprog og hvordan bruger du sproget i den sammenhæng – dvs. hvilke sprog-handlinger udfører du (spørge, opfordre, konstatere, formode, hilse, mistænke, tvivle, …). Giv 10 eksempler på sprogbrug som del af typiske dagligdags aktiviteter. Prøv at give et eksempel på, hvordan din sprogbrug skifter i forhold til dine samtalepartners livsstil. Prøv at finde et eksempel på en (for dig) eksotisk livsform og dermed forbunden sprogbrug (fx fra rejseoplevelser i en fremmed kultur).

16 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 16 Øvelse 3: opfinde og forstå et sprogspil 1.Gør følgende (i gruppe): udtænk en dagligdags situation med flere mennesker, der gør noget sammen (fx spise aftensmad, køre i bus, købe ind, undervise/lade sig undervise, …). 2.Valg 4-5 genstande, der spiller en vigtig rolle i den situation; valg én egenskab, som alle disse genstande har; valg én relation, der består mellem disse genstande. Opfind et sprog, der ikke ligner et kendt sprog og har ord for hver genstand, for den valgte egenskab og relation. Opfind ligeledes ord for tallene 1 til 4 (men ikke a, b, c, d). 3.Definer en syntaks, dvs. hvordan man skal sætte ordene sammen for at danne sætninger. 4.Opfind en lille scene, hvor I i gruppen spiller det opfundne sprogspil; dvs. hvor I kommunikerer med hinanden vha. af aktiviteter og brug af jeres opfundne sprog. 5.Opfør jeres sprogspil for kursets øvrige deltagere. Disse skal prøve at finde ud af, hvad I taler om.


Download ppt "Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 1 Opsamling: bevidsthed, meningskonstitution, forståelse, kommunikation omverden: ting/rum/tid g1 g2 sanse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google