Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Forbedring af 1- års virkningen i husdyrgødning? Torkild Birkmose Landskontoret for Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Forbedring af 1- års virkningen i husdyrgødning? Torkild Birkmose Landskontoret for Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Forbedring af 1- års virkningen i husdyrgødning? Torkild Birkmose Landskontoret for Planteavl Torkild Birkmose Landskontoret for Planteavl

2 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Værdital for kvælstof i slange- udlagt gylle til vinterhvede 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 SvinegylleKvæggylle Værdital Vinterhvede

3 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Værdital for kvælstof i slange- udlagt gylle til forskellige afgrøder 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 SvinegylleKvæggylle Værdital VinterhvedeVårbygSlætgræs

4 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl

5 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Kvæggylle til vårbyg, 8 landsforsøg, 2000-2001, Udbytte og merudb., hkg kerne pr. ha Grundgødsket (0N) Slangeudlagt + nedharvning Nedfældet før pløjning Nedfældet efter pløjning Nedpløjet 36,6 9,1 13,0 12,3 11,9

6 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl

7 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Nedfældning og mangenoptagelse i vårbyg Kilde: Jens Petersen, DjF, 2001

8 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl

9 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Værdital for kvælstof i slange- udlagt gylle til forskellige afgrøder 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 SvinegylleKvæggylle Værdital VinterhvedeVårbygSlætgræs Afgasset gylle

10 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Biorek Funki, Manura

11 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Dekantercentrifuge

12 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Dekantercentrifugering giver: En fiberfraktion med 30-35 pct. tørstof, 20-25 pct. af kvælstoffet og 70-80 pct. af fosfor og kun lidt kalium. En tynd fraktion med 2-3 pct. tørstof, 75-80 pct. af kvælstof og 20-30 pct. af fosfor og det meste kalium. Fiberen kan transporteres bort og den tynde fraktion kan beholdes.

13 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Fiber fra en dekantercentrfuge

14 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Mindre NH 3 -fordampning af tynd fraktion fra dekanter 0 5 10 15 20 25 30 35 Handels- gødning KvæggylleSvinegylle N-tab, pct. af udbragt AmmoniumnitratUbehandlet gylleTynd fraktion

15 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl De 5 statements: 1.Vårsæd giver generelt højere N-udnyttelse end vintersæd og græs 2.Nedfældning eller nedpløjning giver en bedre N-udnyttelse end nedharvning på sort jord 3.Nedfældning af gylle øger optagelsen af mangan 4.Afgasning af gylle øger N-udnyttelsen 5.Separering kan øge N-udnyttelsen


Download ppt "Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Forbedring af 1- års virkningen i husdyrgødning? Torkild Birkmose Landskontoret for Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google