Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan påvirker gylleseparation risikoen for udledning af drivhusgasser? Søren O. Petersen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Sven.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan påvirker gylleseparation risikoen for udledning af drivhusgasser? Søren O. Petersen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Sven."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan påvirker gylleseparation risikoen for udledning af drivhusgasser?
Søren O. Petersen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Sven G. Sommer Inst. for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet

2 Oversigt Perspektiverne i gylleseparation Konsekvenser for drivhusgas-balancen De biologiske processer Strategier til gødningshåndtering - lagring, separation og afbrænding Konklusioner

3 Mange separationsteknologier
Kilde: Landbrugsinfo

4 Ingen forbedring af N-udnyttelse
N-værdi Kilde: Sørensen et al., 2004

5 Konsekvenser af gylleseparation
• Muligt at reducere harmoniarealet • Reduceret krav til eget areal • Fosfor-overskuddet kan reduceres Lugt Drivhusgas-udledninger Næringsstofudnyttelse Smittespredning Energi Transportomkostninger Opbevaringskapacitet Udbringning Kilde: Landbrugsinfo

6 Energi - forbrug og produktion Afbrænding af fiberrest
Energiforbrug til separation Energioveskud ved 25-30% tørstof Tab af kulstof fra jorden Energiforbrug til handelsgødning

7 Metanproduktion i husdyrgødning
1 CH4 ~ 23 CO2 Ilt ÷ Temperatur + Sukker, fedt mm. Små organiske syrer Acetat CO2, brint CO2 + CH4

8 Metan fra gylle og fiberrest - en funktion af beluftning og temperatur
Kulstof, der omdannes til metan: ca. 10% %

9 Metanemission fra fiberrest
Kilde: Hansen et al., 2006 Uden overdækning Overdækket - kan undgås med lufttæt overdækning

10 Lattergas fra husdyrgødning - en af flere tabsposter
1 N2O ~ 296 CO2 Ammoniak Lattergas Frit kvælstof <0,5% ilt % ilt Lattergas → Frit kvælstof Ammoniak/ ammonium Nitrit Nitrat Organisk kvælstof

11 Lattergas fra gylle og fiberrest - også en funktion af beluftning og temperatur
Kvælstof, der omdannes til lattergas: 0-1% %

12 Lattergasemission fra fiberrest
Kilde: Hansen et al., 2006 Uden overdækning Overdækket Samlet reduktionspotentiale, CH4 + N2O: 9-23% (kvæggylle), % (svinegylle)

13 Infiltration af gylle i jorden - en funktion af tørstof og jordvand
Organisk tørstof (% af friskvægt) Transport ud i jorden Bedre infiltration af separeret gylle - forventet reduktion af lattergas-udledningen

14 Strategier til gyllehåndtering med/uden separation
Alm. praksis Hurtig udslusning til lager Separation Hurtig udslusning + separation Hurtig udslusning + separation + afbrænding af fiber

15 Gyllehåndtering og drivhusgasser
1, 2 Gylle, stald CH4 N2O CO2 Separation Fiber, lager 3, 4 Gylle, lager Fiber, af-brænding 5 Gylle, mark

16 Samlet drivhusgas-balance Malkekvæg

17 Samlet drivhusgas-balance Slagtesvin

18 Konklusioner Gylleseparation
- kan primært begrundes med håndteringsmæssige fordele, evt. energiproduktion - er neutral i forhold til bedriftens drivhusgasbalance - har et reduktionspotentiale på 10-20%, hvis fiberresten opbevares med lufttæt overdækning - kan, kombineret med afbrænding, give en væsentlig reduktion af drivhusgasudledningen fra gylle


Download ppt "Hvordan påvirker gylleseparation risikoen for udledning af drivhusgasser? Søren O. Petersen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Sven."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google