Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Snitflade-undersøgelse – gennemført i sommeren 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Snitflade-undersøgelse – gennemført i sommeren 2015"— Præsentationens transcript:

1

2 Snitflade-undersøgelse – gennemført i sommeren 2015
Formål ift. din kommune: At man lokalt forholder sig til KMD’s baseline: Hvilke systemer har I med en integration til KMD Sag? Ønsker I at omlægge til Støttesystemerne? Hvornår? (Skal ske inden transitionsperiodens udløb ultimo 2017) Ønsker I KOMBITs bistand til forhandling af omlægning? Formål ift. KOMBIT: Undersøge hvilket mandat KOMBIT har ifht. forhandling af snitflader på kommunernes vegne Undersøge hvornår KOMBIT i givet fald skal forvente at skulle bruge ressourcer på forhandlinger med leverandører Undersøge i hvilken grad kommunerne har taget stilling til spørgsmålet om anskaffelse

3 Introduktion til spørgeskemaet
Undersøgelsen handler om at kortlægge for din kommune, hvilke af kommunens sagsbærende it-løsninger, der udstiller sagsdata i sagsoverblikket i KMD Sag i dag. I undersøgelsen vil der være en liste på ca. 30 systemer, hvor du skal svare på, om din kommune har systemerne OG har snitflader hertil. Herudover skal du pr. eksisterende snitflade tage stilling til, om din kommune selv ønsker at forhandle omlægningen fra KMD Sag til SAPA direkte med den pågældende leverandør, eller om I ønsker at anvende et fælleskommunalt forhandlingsresultat fra KOMBIT.

4 Baseline for SAPA – lige nu!
Beskæftigelse Kontante ydelser Social Skole & Institutioner Ældre og sundhed Teknik & Miljø ESDH KMD Opera KMD Arbejds- evnemetode KMD A- Refusion Workbase jobcenter Fasit jobcenter (Schultz) KMD Børn og Voksne KMD EKJ (Elektronisk KlientJournal) KMD Klientbetaling KMD Boliganvisning KMD Forbyggende hjemmebesøg Børn og unge (Ålborg-IT) Brugerdata KBH DUBU KMD Institution Daginstitution/ Dagpleje (IDIS) Dagtilbud (IST/Extens) Pladsanvisning (IST/Extens) Daginstitution (GK-consult) Incorp/Bosted (Team Online) KMD Care KMD Hjælpemidler Sundhed (Novax) Uniq Omsorg (Avaleo) CSC Omsorg Sundhedsjourn al (Ålborg-IT) KMD Structura Byggesag KMD Structura Miljø Geograf Byggesag Ålborg haveservice KMD Sag EDH Profile (Convergens) SBSYS KY KSD Barsels- dagpenge (UDK) Boligstøtte (UDK) Familieydelse (UDK) Pension (UDK) KMD Boliglån KMD Underholds- bidrag KMD Betalings- administration Økonomi Prisme (Fujitsu) ØS Indsigt Debitor (EG) Opus Debitor (KMD)

5 Korte fakta om undersøgelsen
Gennemført i sommeren 2014 77 kommuner har besvaret 28 it-systemer med snitflade til KMD Sag er undersøgt Konklusion: Der findes 637 systemanvendelser og systemaftaler (fordelt på 77 kommuners anvendelse af 28 it-systemer). Potentielt 637 snitflader bør omlægges inden transitionsperiodens udløb. Dog: Ikke alle kommuner anvender snitfladerne Eksempler KMD EKJ (7 ud af 20 kommuner har snitfladen) Novax Sundhed (6 ud af 48 kommuner har snitfladen)

6 Hov! Bare fordi man har it-systemet i kommunen, er det ikke sikkert, at man også har en integration til KMD Sag…!

7 - Løsningen med flest kommuner er KMD Institution med 59 kommuner
- Løsningen med færrest kommuner er Profile fra Convergens med 4 kommuner - Der er ikke registreret anvendere af GK-Consults løsning Daginstitution og af Bis-Y fra EG.

8 - Løsningen med flest kommuner er KMD Institution med 59 kommuner
- Løsningen med færrest kommuner er Profile fra Convergens med 4 kommuner - Der er ikke registreret anvendere af GK-Consults løsning Daginstitution og af Bis-Y fra EG.

9 Kortlægning

10 637 anskaffelser, heraf 33 pct. via SKI

11 67 pct. svarende til 421 anskaffelser ej via SKI

12 For de kommuner, der ikke anvender SKI:
Dvs. 310 snitflader omlægges via KOMBITs forhandlingsresultat

13 Konklusion: Der findes 637 systemanvendelser og systemaftaler fordelt på 77 kommuners anvendelse af 28 it-systemer. Dvs. at 637 aftaler skal omlægges. SKI-indkøb håndterer ca. 1/3 af omlægningerne (ca. 200). 310 snitflader omlægges via KOMBITs forhandlingsresultat 24 forhandles lokalt (måske…) 87 er under afklaring (for nu at sige det pænt…)

14 For de kommuner, der ikke anvender SKI:
Dvs. 310 snitflader omlægges via KOMBITs forhandlingsresultat

15 For de kommuner, der ikke anvender SKI:
Dvs. 310 snitflader omlægges via KOMBITs forhandlingsresultat

16 136 stk. (heraf 38 DUBU)

17 136 stk. (heraf 38 DUBU)

18 Hvor mange kommuner ønsker
Hvor skal der forhandles først? Hvilke systemer har flest aftaler med kommuner? 136 non-KMD, ekskl. 38 DUBU-aftaler: 98 aftaler Område System Hvor mange kommuner ønsker at KOMBIT forhandler Ældre og sundhed Sundhed (Novax) 32 Økonomi Prisme (Fujitsu) 15 Social Incorp / Bosted (Team online) 13 Vitae omsorg (CSC Scandihealth) 9 ESDH SBSYS (Ditmer) 7 Skole & Institution Pladsanvisning (IST Extens) 4 ØS Indsigt Debitor (EG) Beskæftigelse Fasit Jobcenter (Schultz) 3 Profile (Convergens) Dagtilbud (IST Extens) Teknik & Miljø Byggesag (Geograf) Daginstitution (IDIS) 2 Daginstitution (GK-Consult) Ydelser Bis-Y (EG) I alt 98

19 Prioritering pr. område

20 Antal systemer/leverandører
Hvor skal der forhandles først? Hvilke fagområder har flest systemer med snitflader? 136 non-KMD, ekskl. 38 DUBU-aftaler: 98 aftaler Område Antal systemer/leverandører (non-KMD) Antal aftaler Økonomi 2 19 Social 1 13 ESDH 10 Ældre & Sundhed 9 Skole & Institution 4 Teknik & Miljø 3 Beskæftigelse UDKAST

21 Antal systemer/leverandører
Hvor skal der forhandles først? Hvilke fagområder har flest systemer med snitflader? 136 non-KMD, ekskl. 38 DUBU-aftaler: 98 aftaler Prioritet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Område Antal systemer/leverandører (non-KMD) Antal aftaler Økonomi 2 19 Social 1 13 ESDH 10 Ældre & Sundhed 9 Skole & Institution 4 Teknik & Miljø 3 Beskæftigelse UDKAST

22 Hvor skal der forhandles først. Hvilke fagområder er de vigtigste
Hvor skal der forhandles først? Hvilke fagområder er de vigtigste? Hvem bør udstille sagsdata for kollegaerne i andre afdelinger / forvaltninger??? Prioritet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Område Økonomi Social ESDH Ældre & Sundhed Skole & Institution Teknik & Miljø Beskæftigelse UDKAST

23 Hvor skal der forhandles først. Hvilke fagområder er de vigtigste
Hvor skal der forhandles først? Hvilke fagområder er de vigtigste? Hvem bør udstille sagsdata for kollegaerne i andre afdelinger / forvaltninger??? Prioritet Område Økonomi Social ESDH Ældre & Sundhed Skole & Institution Teknik & Miljø Beskæftigelse UDKAST

24 Spørgeskema undersøgelse
Oktober 2014

25 Baseline for SAPA – lige nu!
Beskæftigelse Kontante ydelser Social Skole & Institutioner Ældre og sundhed Teknik & Miljø ESDH KMD Opera KMD Arbejds- evnemetode KMD A- Refusion Workbase jobcenter Fasit jobcenter (Schultz) KMD Børn og Voksne KMD EKJ (Elektronisk KlientJournal) KMD Klientbetaling KMD Boliganvisning KMD Forbyggende hjemmebesøg Børn og unge (Ålborg-IT) Brugerdata KBH DUBU KMD Institution Daginstitution/ Dagpleje (IDIS) Dagtilbud (IST/Extens) Pladsanvisning (IST/Extens) Daginstitution (GK-consult) Incorp/Bosted (Team Online) KMD Care KMD Hjælpemidler Sundhed (Novax) Uniq Omsorg (Avaleo) CSC Omsorg Sundhedsjourn al (Ålborg-IT) KMD Structura Byggesag KMD Structura Miljø Geograf Byggesag Ålborg haveservice KMD Sag EDH Profile (Convergens) SBSYS KY KSD Barsels- dagpenge (UDK) Boligstøtte (UDK) Familieydelse (UDK) Pension (UDK) KMD Boliglån KMD Underholds- bidrag KMD Betalings- administration Økonomi Prisme (Fujitsu) ØS Indsigt Debitor (EG) Opus Debitor (KMD)

26 PRIORITERING Af forretningsdomæner hvilke fagområder bør først udstille data i SAPA?

27 Kildesystemliste (Brutto: Dvs. alt kendt af KOMBIT)

28 SNITFLADER – PRIORITERING AF FORRETNINGSDOMÆNER
Grundlag for dialogen med leverandørerne af fagsystemer De mest vigtige fagsystemer kommer forrest i køen hos KOMBIT Dialog, forhandling, sparring, integrationstest og idriftsættelse Hernæst kan prioriteringen danne grundlag for planlægning af den konkrete udrulning af SAPA-løsningen i kommunerne.

29 SAPA-projektet foreslår følgende prioritering:
Systemer på disse områder skal udstille data i SAPA 1. ESDH (Afsluttet!) 2. Økonomiske Ydelser (Monopolbrud) 3. Beskæftigelse (Afhængigheder til KY/KSD) 4. Social & Handicap (KMD Sag kerne I) 5. Ældre & Sundhed (KMD Sag kerne II) 6. Skole & Institutioner 7. Teknik & Miljø

30 Forretningsmæssig validering
Der udstår nu en forretningsmæssig validering af KOMBITs forslag til prioritering af forretningsområder. Dette gennemføres via dialog med SAPA eksisterende projektorganisation, dvs. Kommunestyregruppen, Kommuneprojektgruppen og Kommunenetværket (Øst-/Vest-møderne). Der forventes gennemført en endelig konfirmering inden udgangen af 1 kvartal 2015.

31 Spørgsmål?


Download ppt "Snitflade-undersøgelse – gennemført i sommeren 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google