Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temamøde 3: Energirigtig adfærd, energieffektive indkøb og bygninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temamøde 3: Energirigtig adfærd, energieffektive indkøb og bygninger"— Præsentationens transcript:

1 Temamøde 3: Energirigtig adfærd, energieffektive indkøb og bygninger
Kommunernes Klimakonference 31. Marts 2008 Temamøde 3: Energirigtig adfærd, energieffektive indkøb og bygninger Chr. Jarby, Elsparefonden Michael Petersen, Skive Kommune

2 Elsparefonden Klima- og Energiministeriet Elsparefonden
Etableret ved lov i 1996 – i funktion fra juni 1997 En uafhængig fond med egen bestyrelse Skal fremme elbesparelser 0,6 øre/kWh elforbrug offentlige sektor/boligsektoren = 97 mio. kr. 9 faste medarbejdere + en række sekretariater og samarbejdspartnere

3 Elsparefondens Push/pull-strategi
Virkemidler Udbudssiden: Producenter og detailhandel Samarbejde Positivliste Frivillige aftaler Prispres PR Markedsføring Kontrol og analyser Efterspørgselssiden: Forbrugere/offentlige Tilskud (kickstart) Markedsføring PR Hjemmesider Kunderådgivning Elsparefondens Push/pull-strategi

4 Børsen

5 Kommunernes elregning?
I alt ca. 4,5 mia. kr. om året i elregning I alt ca. 8 mio. kr. pr indbyggere Vil være stigende (energipriser og energiafgifter) Besparelses potentiale: 1,25 mia. kr. om året (Indkøb ca. 500 mio. kr. og drift ca. 750 mio. kr.) God forretning: Tb ≤ 4 år.

6 Aftale mellem KL og transport- og energiministeren (oktober 2007) om fremme af energibesparelser i kommuner 1. Kommuner skal fremme energieffektiv adfærd Systematisk energiledelse Gennemføre rentable energibesparelser Skabe incitament i de enkelte institutioner 2. Kommuner skal fremme energieffektive indkøb Produkter der opfylder krav i Elsparefondens indkøbsvejledning Produkter med energimærke A, dog A+ og A++ for køl/frys Produkter på energiselskabers positivlister eller Elsparefondens hjemmeside 3. Kommuner skal fremme energieffektive bygninger Gennemføre besparelsesprojekter, der er anbefalet i bygningers energimærke og har tilbagebetalingstid på indtil 5 år Hensyn til energieffektiv drift ved ombygning og nybyggeri Nye tekniske anlæg skal forsynes med målere Sikring af energieffektiv drift mv. ved indgåelse af lejeaftaler Indsatsen skal dokumenteres hvert år, første gang i marts 2008

7 Elforbrugets udvikling
Stigning ift svarer til 2 % Stigning svarer til 1,3% p.a. Kilde: Dansk elforsyning statistik 2006

8 Kurven kan knække!

9 Hvorfor er det så svært?

10 Barriererne ifølge indkøbscheferne
Topledelsen 28 % mener, at der er ikke er nødvendigt fokus fra topledelsen

11 5 nye indkøbsværktøjer på vej:

12 Energieffektive indkøb brug Elsparefondens indkøbsvejledning

13 Beslutningstagere i det offentlige
Administrativ ledelse Politikere PR (kampagner) KL, IKA, Danske regioner mfl. Kampagner, leverandører, web og direkte kontakt Indkøbsansvarlige Drift/EP/miljø

14 ”Knæk-elkurven-aftaler”
Nyt koncept Vision ”Elforbrugskurven skal knække” (reelt fald!) Filosofi De enkelte kommuner, regioner og ministerier og styrelser forpligter sig til, at deres eget elforbrug skal falde. Godt for miljøet og økonomien og et vigtigt signal til forbrugerne (at det offentlige lever, som det præker). Den simple tilgang Hvis rigtig mange kommuner og institutioner knækker kurven, vil det samlede elforbrug falde!

15 Koncept Forpligtende aftale (”Kurven knækker aftale”)
Indgås med Elsparefonden Forpligtende målsætning om at reducere elforbruget (fx kWh/m2, kWh/person el.lign.) inden for en givet tidsramme (fx 3 år). Synliggørelse af udviklingen på Se-elforbrug.dk med henblik på at følge og synliggøre, om aftalens reduktionsmål nås. Åbenhed om hvordan reduktionen opnås – herunder tilbud om, at Elsparefonden vil lave PR og anden omtale Metodefrihed – tilbud om coaching, kampagnematerialer mm.

16 Kurveknækkeraftaler pr. 1. oktober 2007
14 Kommuner/kommunale institutioner 3 ministerier 9 statslige institutioner 10 øvrige I alt mere end 500 GWh/år omfattet. I alt ca. 45 GWh reduktion i aftaleperioder

17 Stat & Kommune Indkøb Vedligehold, drift og økonomi

18 Kontakt Elsparefonden
Kurveknækkeraftaler Indkøbsvejledningen Hjælpeværktøjer på Kunderådgivningen: eller


Download ppt "Temamøde 3: Energirigtig adfærd, energieffektive indkøb og bygninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google