Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arkitektur og forretningsmodel for topografiske vektordata

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arkitektur og forretningsmodel for topografiske vektordata"— Præsentationens transcript:

1 Arkitektur og forretningsmodel for topografiske vektordata
TOP10DK, TopDB, GeoDB, LDS, Kort10, FOT, FOT2007 begreber og navne er der masser af, men hvad er hvad, hvordan hænger tingene sammen, og hvad er relevant for mig som udvikler Thorben Hansen

2 Dataflowet geodata anvendelse KMS distribution konsum / distribution
lagring anvendelse KMS Topdb Kort10 FOT-Kort10 LDS GeoDB distribution konsum / FOTv3 LDS FOT distribution ajourføring / FOT2007

3 FOT-Kort10 Teknisk-topografisk administrationsgrundlag til offentlig brug Dataindhold fødes gennem FOT suppleret med data fra KMS’ topografiske grunddatabaser Feature indhold som i FOT Optimeret til analyse og præsentation FOT-Kort10 – eksempel på blandet datagrundlag til venstre på figuren er datagrundlaget FOT til højre TOP10DK/Kort10

4 Kort10 Kort10 Classic Kort10 Frosset udgave af det hidtidige Kort10
KMS’ topografiske grundlag til tredjepart Dataindhold fødes gennem FOT suppleret med data fra KMS’ topografiske grunddatabaser Indholdsdetaljering som Kort10 Classic Delmængde af FOT-Kort10 Ny data-specifikation (nødvendiggjort af FOT)

5 Ajourføring/distribution-linien
Egenskaber Dækker kun områder, der er FOT kortlagt FOT-data leveres præcist svarende til FOT-specifikationen Data ajour med FOT masterdatabase Leveringsdatabase optimeret til ajourføring Simpel kartografisk præsentation Fordele Understøtter udtræk til ajourføring af dataindhold Understøtter udtræk til lokal kopidatabase

6 Konsum/distribution-linien
Egenskaber Landsdækkende (via supplering med Kort10 data) FOT-data leveres forsimplet i f.t. FOT-specifikationen Data op til én dag gamle i f.t. FOT masterdatabase Leveringsdatabase optimeret til konsum Forbedret kartografisk udtryk Fordele Skærmer brugere af landsdækkende geodata fra FOT udrulningstakt Understøtter standard GIS værktøjer Kartografisk præsentation Performance

7 Ajourføring/distribution-linien Konsum/distribution-linien
Dækning Kun dækning i områder med FOT kortlægning Landsdækkende (suppleret med Kort10 data i områder uden FOT dækning) Feature indhold Fuld FOT feature-information Fuld FOT feature-information hvor FOT findes – ellers tilpasset Kort10 information Datastruktur Datastruktur understøtter dynamisk segmentering Datastruktur udfolder dynamisk segmentering (fuld centerlinie samt brudte liniesegmenter) Metadata Fuld metadata information (på punkt- og attributniveau) Reduceret metadata information (på objektniveau) Opdatering Opdaterer øjeblikkelig fra FOT-masterdata Opdaterer natligt fra FOT-masterdata (dvs at op til én dags forsinkelse kan forekomme) Optimering Leverancedatabase optimeret til at tilgodese opdateringsmuligheden Leverancedatabase optimeret ud fra høje krav til udtrækshastigheden Præsentation Kartografisk præsentation begrænset til on-the-fly metoder Suppleret med kartografisk præsentations-information, herunder generalisering Udtræksformat WMS, WFS, GML Simple Feature Level 1 (GML SF-L1) WMS, WFS, GML SF-L0 (Level 0) samt proprietære formater (Shape, Mapinfo, Geomedia) Andet GML SF-L0 overvejes (udfoldet dynamisk segmentering og reduceret metadata) Leverer også Kort10 tredjepartsproduktet

8 Hvem kan bruge udtræks-linierne
Ajourføring/distribution-linien FOTdanmark medlemmer Kommuner Staten (via aftale med KMS) Konsum/distribution-linien Kommuner med aftale om Kommuneabonnementet/Landkortpakken og som er medlem af FOTdanmark Andre med aftale om Kortforsyningen/Geodata-adgang for Kort10 og som har ret til brug af FOT-Kort10 eller Kort10

9 FOTdanmark – kommunale medlemmer 15/4 2008

10 Kommuneabonnement – 10/3 2008

11 Hvornår bruges hvilken udtræks-linie
Ajourføring/distribution-linien Når adgang til øjeblikkeligt opdaterede FOT-data er vigtig Når adgang til metadata på punkt- og attributniveau er vigtig Når adgang til fuld datastruktur er vigtig Dynamisk segmentering på vejlinier Typisk: Ved ajourføring af FOT-features Ved etablering af lokal kopi af FOT-data Konsum/distribution-linien Når der er brug for landsdækning Når kartografisk præsentation er vigtig Når performance er vigtig Når afgang til forsimplet datastruktur er vigtig Brug af standard GIS værktøjer Alle andre tilfælde


Download ppt "Arkitektur og forretningsmodel for topografiske vektordata"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google