Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vis hjælpelinjer; hjælp ved placering af billeder og objekter: 1.Højreklik på den aktuelle side og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’ Vis’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vis hjælpelinjer; hjælp ved placering af billeder og objekter: 1.Højreklik på den aktuelle side og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’ Vis’"— Præsentationens transcript:

1 Vis hjælpelinjer; hjælp ved placering af billeder og objekter: 1.Højreklik på den aktuelle side og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’ Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 3. Vælg “OK” Overskrift skrives med STORE BOGSTAVER Centralbiblioteks- funktionen Ny Rammeaftale fra 2014… Erik Thorlund Jepsen etj@kulturstyrelsen.dk

2 2 Bibliotekslov og Centralbiblioteksbevillingen Centralbibliotekerne virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materiale, i det omfang folkebibliotekerne ikke selv råder over materialet, jf. § 11. Aftalen kan blandt andet vedrøre opgaver, der tager sigte på regional samordning inden for et afgrænset geografisk område og på at styrke den faglige kompetence i bibliotekerne. Staten afholder udgiften til centralbiblioteksvirksomheden. Statens bevilling til centralbibliotekerne fastsættes på de årlige finanslove

3 3 Centralbiblioteksbevillingen 80,6 mio (FL 12) -> 65,9 mio (FL 13) 1.Bevilling til de 6 CBer ift. aktivitetsbestemt opgørelse Materialer Samordning og rådgivning Kompetenceudvikling Centralbibliotek.dk Sortering til national rute (udgår for 3. CB’ere inkl. Vejle og overføres til selve kørselsordningen) 2.Kørselsordningen – national rute + folkebib. 3.Udviklingsprojekter af overbygningskarakter Den nedsatte bevilling skyldes at midlerne er overført til DDB! Blev tidligere brugt på netbibliotekerne og administreret særskilt

4 4 Proces for rammeaftale med de enkelte centralbiblioteker Fælles drøftelse – diskussion med hvert centralbibliotek – fælles drøftelse – beslutning i styrelsen Ny Rammeaftale 2014 - ? Eller forlængelse med 1-2 år Sideløbende gennemføres Benchmarkanalyse af CB virksomheden (2011 - )

5 5 Diskussionsemner ift. ny rammeaftale Fysisk vs. Digital overbygning Ikke digital overbygning! Men gerne forsøg ift. Muligheder og modeller (fx via udv.opgaver af ovb.karakter) Prioritering af områder i rammeaftalerne Materialeforsyning, samordning og rådgivning, kompetenceudvikling Semantik Ift. spec. Samordning og rådgivning Muligheder for specialisering Nok primært materialeforsyning og kompetenceudvikling

6 6 Overbygningsfunktioner for Centralbibliotekerne

7 7

8 8 Bibliotekernes ønsker og kommentarer? etj@kulturstyrelsen.dk


Download ppt "Vis hjælpelinjer; hjælp ved placering af billeder og objekter: 1.Højreklik på den aktuelle side og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’ Vis’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google