Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø Jord-erfa midt 23. oktober 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø Jord-erfa midt 23. oktober 2013."— Præsentationens transcript:

1 Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø Jord-erfa midt 23. oktober 2013

2 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Regionernes opgaver  Kildeopsporing  V1- (og V2-)kortlægning forsættes som hidtil planlagt.  Risikovurdering  Screening  Konkret vurdering  Evt. undersøgelser  Indsats  I overensstemmelse med vandplanerne

3 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kildeopsporing* 10 mio/år Indsats j.fr. vandplanerne 20142019 2021 2027 Vejledning udarbejdes Ministeren er bemyndiget til at fastsætte dato for ikrafttræden for §§’er om indsats. Akutte foranstaltninger** 50 mio (4 år á 5 mio + 3 år á 10 mio) **forelægges national gruppe med bla. Naturstyrelsen inden iværksættelse. Overordnet tidsplan *På grundlag af eksisterende data bekendt- gørelse

4 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde: Miljøstyrelsen fra workshop 1, nov. 2012 screeningsværktøj

5 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Lånt fra Nina Tuxen, TUP- følgegruppemøde maj 2013 Principper for screening

6 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Opblandingszoner Forureningsflux Opblandingszone Overskridelse tillades inden for zonen Opblanding i vandløb Overfladevand Transport Kilde

7 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Grundlag for screening – generelle data – TUP- projekter 1.Relation mellem stoffer og brancher 2.Stofspecifikke afstandskriterier til overfladevand 3.Relation mellem stoffer, koncentrationer og fluxe. 4.Fortynding i vandløb 5.Fortynding i søer, fjorde og kyster 6.Lossepladsers påvirkning af overfladevand

8 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Grundlag for screening -regionernes datagrundlag  Eksisterende kortlægning  Afhængig af nuværende og tidligere lovgivning  Affaldsdepotloven  Jordforureningsloven  Vurderet på andet grundlag  Grundvand  arealanvendelse

9 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson samling af input til værktøj Kilde: Orbicon, 1. workshop, mst-værktøj

10 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Reduktion i antal lokaliteter ved 1.test af værktøjet.

11 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Manuel screening  Faktiske forhold  Koncentrationer  Areal  Flux  Stoffer  Visse vandløbsparametre  Anden viden

12 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Eventuelle supplerende undersøgelser  Undersøgelser af overfladevandnært grundvand  Undersøgelser i vandløb/søer

13 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson trusselsbilledet Lånt fra Nina Tuxen, TUP- følgegruppemøde maj 2013

14 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Formål med TUP-projektet om lossepladser  Erfaringsopsamling  Tidligere undersøgelser  Antal og placering af lossepladser  Afprøvning af og forslag til undersøgelsesmetode, vandløb  Henholdsvis lille og mellemstort vandløb  Input til screeningsværktøjet  Forslag til screeningsmetode for klimapåvirkning.

15 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson TUP-projekt – lossepladser Region Midtjylland, Region Syddanmark, Orbicon og DTU.  Udtræk fra DK-jord giver knap 3000 lossepladser af varierende type og størrelse  Ca. halvdelen ligger inden for 250 meter fra overfladevand.  ”Nye stoffer” i forhold til det traditionelle trusselsbillede (grundvand og indeklima)

16 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Lossepladser fordelt på regioner I alt 2946

17 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Lossepladser tættere end 500 meter fra overfladevand – langt de fleste ligger tæt på vandløb

18 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Lilleskovvejens Losseplads på Fyn og Mågevejens Losseplads i Holstebro

19 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, TUP- følgegruppemøde maj 2013.

20 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, TUP- følgegruppemøde maj 2013.

21 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, følgegruppemøde maj 2013.

22 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, følgegruppemøde maj 2013.

23 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Status for projektet Undersøgelser er afsluttet Præsenteres på ATV-møde i november Afrapporteres januar 2014


Download ppt "Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø Jord-erfa midt 23. oktober 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google