Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBAELT Arbejdsmøde den 8. november 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBAELT Arbejdsmøde den 8. november 2011."— Præsentationens transcript:

1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBAELT Arbejdsmøde den 8. november 2011

2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Program Velkomst 09.00-10.00 Arbejdende værksteder 10.00-11.30: ♦ Forskningsmetodik og -metoder i UCL ♦ Humane netværk i UCL ♦ Uddannelsesudvikling i UCL ♦ Udvikling og deling af projektlederværktøjer – i UCL (herunder IT-værktøjer) Præsentation af arbejdet - 11.30-12.15 Opsamling og perspektivering v/ Susanne 12.15-12.45 Frokost 12.45-13.15 Særskilt møde for de interne udviklingskonsulenter med fokus på opgaver, indsatser, organiserings- og samarbejdsformer i 2012 13.15-15.00 2

3 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Formål og Mål Formål Øge viden på tværs af UCL om forskning, udvikling og innovation Udveksle ideer om fremtidige muligheder og faldgruber Målsætningen er at: Gøre status for arbejdet med forskning, udvikling og innovation i UCL i 2011 Drøfte og udvikle ideer til arbejdet med forskning, udvikling og innovation i UCL i 2012 8. November 2011 3

4 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Tematikker i 2010-2011 8. November 2011 4 Eksternt fokus Fundraising Partnerskaber Internt fokus Procesledelse Eksternt- Internt Videndeling Metodeudvikling

5 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Seminar i maj 2011 Udviklingsbasering handler om: Netværksskabende udvikling Synlighed Forskning, udvikling og innovation integreret i grund-, efter- og videreuddannelse Merværdi og modtagerfokus Udvikling af partnerskaber 8. November 2011 5

6 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Status og udviklingsmuligheder Forskningsmetodik og -metoder i UCL Humane netværk i UCL Uddannelsesudvikling i UCL Udvikling og deling af projektlederværktøjer – i UCL (herunder IT-værktøjer) 8. November 2011 6

7 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Humane netværk? 8. November 2011 7

8 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Opsamling Forskningsmetodik og –metoder i UCL Der er brug for at synliggøre forskningsmetodikker der anvendes. Der foregår meget aktionsforskning, deltagerobservationer, spørgeskemaer, LbD, praksisforskning – mange metodiske tilgange i brug. Samlet noget mere. Få de gode ideer og eksempler frem. Hvilke metoder kan anvendes til inddragelse af studerende og praksis. Der mangler en strategi og systematik i forhold til ”videnssivning” mellem teori og praksis Der mangler en udviklings- og forskningskultur på grunduddannelserne. Hvordan indarbejdes det at underviserne også arbejde med forskning og udvikling i dagligdagen. 8. November 2011 8

9 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Ph.D-strategi Synliggørelse af udviklingsprojekter er første trin i processen. At dele de ting vi arbejder med. Beskrevet og strukturet. Modus 2 – viden og kvalitetskravene Eksemplariske metoder – f.eks. Arbejde med det narrative 8. November 2011 9

10 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Uddannelsesudvikling Afdækning af grunduddannelsernes behov – at få projekter ind i grunduddannelserne. Der er ikke overensstemmelse af incitamentstrukturer og det der giver mening i forhold til grunduddannelserne ( for ledere, medarbejdere og studerende er der andre meningsskabende strukturer: løn og evaluering og karakter). Indtænkning af ECTS og læringsmål. Kobling mellem grunduddannelser og forsknings- og udviklingsprojekter 8. November 2011 10

11 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Udvikling og deling af projektlederværktøjer 1) Overblik – hvor finder jeg viden om hvad? Hvordan kan det gøres legende let at få adgang til den viden man har brug 2) Engagement – TopDown og BottumUp-processer Projektleder-logbog; kompetenceudvikling; metoder (fx scrum); jobswop; - internt og eksternt; fælles fundraising. Mere involvering af grund- og efter- og videreuddannelsen – hvordan skabes der koblinger i organisationen. Udvikling tættere på uddannelse. Kvalitetssikring. Vidensdeling. Videnopsamling og – produktion. Professionsidentiet 8. November 2011 11

12 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Projektlederuddannelse til projektleder – pr. automatik. Forskellige kategorier af projekter Tværfaglige erfaringsgrupper Fronter Entreprenante metoder Økonomi og standarder 8. November 2011 12

13 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Prioritering Mere medarbejderinvolvering Fronterrum med projektleder 8. November 2011 13

14 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Samlet opsamling Incitamentstrukturer Talentprogrammet 8. November 2011 14

15 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I 15 http://www.flickr.com/photos/courosa/344832591/

16 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Møder og seminar 2012 28. februar 30.-31. maj 4. september 19. november 16

17 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Mulige mødesteder 9. November – 12.00-16.30 Innovation i undervisningen; Pædagogsuddannelsen; Rømersvej 17.-18. november – ProfessionsKonference; Metropol 30.November – Uddannelse for bæredygtig udvikling, DFL, Ollerup 2. December – Netværkskonference om teknologi, læring og bevægelse. SDU 8. November 2011 17

18 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I Interne konsulenter Evaluering af arbejdet Hvad kan udviklingsorganisationen bruges til – set fra de interne udviklingskonsulenter? Hvordan kan vi organisere arbejdet? Hvordan kan vi arbejde sammen om konkrete indsatser og initiativer? 8. November 2011 18


Download ppt "UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBAELT Arbejdsmøde den 8. november 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google