Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Tal eller handling der tæller Overbibliotekar Tove Bang.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Tal eller handling der tæller Overbibliotekar Tove Bang."— Præsentationens transcript:

1 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Tal eller handling der tæller Overbibliotekar Tove Bang

2 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Måle- og rapporteringsværktøjer Produktionsmåling ydelsesmåling Performance måling Balanced Scorecard Webstatistik VA virksomheds- regnskab BS statistik Resultatkontrakt Viden- regnskab Socialt regnskab Grønt regnskab Etisk regnskab Benchmarking Akkreditering Brugerundersøgelser LibQual

3 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Socialt regnskab Hvorfor brugerfokusering og tilfredshedsmåling Fokus på Servicekvalitet Viden- regnskab Grønt regnskab Etisk regnskab Benchmarking Akkreditering LibQual Brugertilfredshed Systematisk sammenligning/inspiration - processer - resultater Kvalitetsmåling Videnkapital/brugsværdi/ kvalitet i ydelse Social ansvarlighed Miljørigtig opførsel Trivselsmæssig opførsel/fælles værdier Legitimering

4 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Har universiteter og forskningsbib- lioteker behov for at legitimere sig Hvordan ved vi om vi gør det rigtige - og gør vi det på den rigtige måde? (citat: Karl Krarup, DF Revy 2004) Hvordan udløse tilstrækkelige bevillinger til at løse opgaverne - budgetmodellen – har den en fremtid - nytænkning – en nødvendighed

5 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Hvilke mål skal universiteterne leve op til… EU-kommissionens erklærede mål Mål:”Europa skal skabe den mest konkurrence- dygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden inden 2010” (Lissabon 2000 / Barcelona 2002) Middel:Universiteternes - forskning (frembringelse af viden) - udnyttelse af forskningsresultater (almene og faglige uddannelser) - udbredelse af viden - formidling til regionens erhvervsliv Ikke ét ord om forskningsbibliotekerne!

6 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Hvilke love sikrer forskningsbibliotekernes eksistens Universitetsloven (2003) -ny ledelsesstruktur -forskningsledelse OECD´s bedømmelse af danske universiteters niveau (2004) -videnoverførsel til erhvervslivet - offentlige forskningsmidler koncentreret på færre institutioner -færre, større enheder/universiteter -regioner Nørby udvalgets rapport om Corporate Governance – tjekliste for god universitetsledelse i DK Ikke ét ord om forskningsbibliotekerne!

7 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Så - forskningsbibliotekerne må handle for at dokumentere deres eksistensberettigelse Hvordan: Ved at levere services, der værdiforøger universitetets produkt Ved at tage initiativ til konkret handling

8 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Universitetsloven har 3 ben

9 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Bibliotekernes indsats må tage afsæt i de 3 ben IT i alt ”Krævende” studerende Fra ”teaching” – ”learning” Den digitale læringsplatform Copyrighthåndtering Værktøjsudvikling Fokusering af indsats/ spydspidser E-arkiv, e-publicering, e-formidling Strategiske evaluerings- værktøjer/ måle forsknings- kvalitet Forskningsnetværk Understøtte videnudvekslingen Universitet omverden Værdiforøge / værdiskabe Uddannelse Forskning Videnudveksling

10 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Udfordringen for universitet og forskningsbibliotek består i Integration og balance skaber merværdi Merværdi er konkurrenceparameter International akkreditering/ Benchmarking er måleværktøj Måleværktøj afdækker brugerfokusering og kvalitet

11 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Integration mellem universitets- og biblioteksplatform Én brugeradgang Én fælles fortælling Fælles værdiforøget formidling

12 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Tendens i tiden… Meget taler for – og OECD anbefaler -Større undervisningsenheder – færre/ større universiteter - Øget international fokus - øget studenter/udannelsesudveksling - Internationale forskningsnetværk -Øget samspil mellem offentlig og privat forskning - Øget studenteroptag – mindre frafald - Øget kvalitet – hurtigere studieafslutning

13 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Hvis tanke bliver til handling så kan… 12 universiteter om få år blive til ét pr. region Universiteternes faglige profil bliver skarpere Den internationale dimension i uddannelserne realiseres Og forskningsbibliotekerne kan få en helt ny dagsorden

14 Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Så er det handling der tæller Socialt regnskab Viden- regnskab Grønt regnskab Etisk regnskab Benchmarking Akkreditering LibQual Den internationale dimension


Download ppt "Outcome og performance measurement i forskningsbibliotekerne Tal eller handling der tæller Overbibliotekar Tove Bang."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google