Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formidlingskursus 2014 Gymnasiepraktik og Det rullende Universitet Klasserumskultur og elevernes forskellighed Susanne Th. Jensen Vicerektor Odder Gymnasium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formidlingskursus 2014 Gymnasiepraktik og Det rullende Universitet Klasserumskultur og elevernes forskellighed Susanne Th. Jensen Vicerektor Odder Gymnasium."— Præsentationens transcript:

1 Formidlingskursus 2014 Gymnasiepraktik og Det rullende Universitet Klasserumskultur og elevernes forskellighed Susanne Th. Jensen Vicerektor Odder Gymnasium

2 Vores mange forskellige elever skal have mange forskellige fag….Hvad betyder det for klasserummet?

3 Eleverne er forskellige af forskellige årsager  Forskelle i ungdomsuddannelserne: HHX,HTX,STX,VUC,HF  Forskelle indenfor den enkelte ungdomsuddannelse - demografi  Forskelle på de enkelte skoler - skolekultur  Forskelle på studieretningerne  Forskel på A-B-C niveau-fag  -----------------------------------------  Forskelle i klasserumskultur

4 Eleverne Hvem er de? Hvilken undervisning er de vant til?

5 Heterogenitet Social baggrund - stigende gymnasiefrekvens => gymnasiefremmede elever Forudsætninger - kulturel kapital – især sproglig ballast Forventninger - opfattelse af gymnasiekulturen Adfærd – ”de senmoderne unge” Læringsopfattelser – ønske om udfordring vs ønske om tryghed/eleverne vil ses, men være beskyttet

6 Antal Klogskab Elevernes fordeling i Industrisamfundets Gymnasium (Jesper Bo Jensen, Fremforsk.dk)

7 Antal Klogskab A B Elevernes fordeling i nutidens/fremtidens gymnasium

8 Summeøvelse Hvilke konsekvenser forestiller I jer, at den heterogene elevgruppe kan få for tilrettelæggelse af undervisningen/oplæg? Kort diskussion

9 Konsekvenser – opsummering Behov for  Initierende spørgsmål/ice-breakers, der giver fingerpeg om niveau  Variation af arbejdsformer: bredt didaktisk repertoire m inddragelse af forskellige læringsstile  Aktivitet: selvstændiggørelse af læring, fx Cooperative Learning, peer- learning mv  Sekvensering, elevaktivering, differentiering  Eleven som medkonstruktør af den fælles etablerede viden i klassen?  ????

10 Summeøvelse Hvilke konsekvenser forestiller I jer, at den heterogene elevgruppe kan få lærerrollen? Kort diskussion

11 Konsekvenser – opsummering Behov for Relationer mellem lærer og elever – motivation og læring er forbundne kar Lærerrolle: Inklusion og respekt - for både individ og fællesskab Bevidsthed om de mange ressourcer i klasselokalet – ”uhæmmet brug af viden” Etablering af ”vi-kultur”

12 Udfordringer for lærerne Mange lærerroller – forelæser/fortæller; konsulent/coach; instruktør Mange arbejdsformer – fokus på elevaktivering, videndeling, kvalificering af viden Ny faglighed, der knytter an til andre fag (AT) ; IKT i undervisningen, innovation Nye elevkompetencer og nyt dannelsesbegreb – digital dannelse? – innovationsdannelse? Teamorganisering – lærersamarbejde om fag & studieretninger Lærere som ”medledere”/”studieretningsledere”

13 Pædagogikum Et-årig vekseluddannelse m:  1/3 egen-undervisning  1/3 teori  1/3 undervisning i vejleders klasse  ansættelse på en skole med tilknyttede vejledere & kursusleder  sideløbende kurser/ teoretisk pædagogikum  afslutning med prøve i praktisk pæd. + skr opgave

14 De nye gymnasielærere er teoretisk velfunderede – professionelle ift til at analysere og reflektere over egen/andres undervisning arbejder bevidst med arbejds- og organiseringsformer og træner eleverne i dem tilstræber stor variation for at nå alle typer elever er arbejdsomme og ambitiøse arbejder i forskellige praksisfællesskaber, team- og netværkssammenhænge, tværfaglig undervisning

15 De nye gymnasielærere…. arbejder med metakognition – elevernes bevidsthed om hvordan de lærer bedst arbejder med formative evalueringsformer som en del af læring er vant til at bruge netmedieret kommunikation i undervisningen er vant til at arbejde sammen, påtager sig medlederskab og kollegial ledelse har fin organisatorisk forståelse

16 De nye gymnasielærere har 4 overordnede kompetencer: Faglig kompetence Didaktisk, pædagogisk kompetence Relationskompetence Ledelseskompetence

17 Undervisningsministeriets indsatsområder ”SIP – århundredets satsning”  Studieretningssamarbejde - synergi  Evaluering for læring  Innovation i fagene – anvende viden i ny kontekst  Nye organiseringer af undervisningen – en anderledes skolehverdag  Gymnasiefremmede  Talentudvikling  Motivation

18 Glæd jer til at møde eleverne

19 Det er høj-meningsfuldt arbejde at være deres lærer i et undervisningsrum med diversitet og så mange forskellige energier Man udvikler sig personligt og fagligt ved at være deres lærer At dele og dele ud af den faglige viden, man brænder, for er givende og til stadighed udviklende

20 Glæd jer til at møde eleverne – af alle slags…

21 Og, husk at møde eleverne med respekt…


Download ppt "Formidlingskursus 2014 Gymnasiepraktik og Det rullende Universitet Klasserumskultur og elevernes forskellighed Susanne Th. Jensen Vicerektor Odder Gymnasium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google