Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INDUSTRISAMFUNDET - fra damp til drivhusgasser -

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INDUSTRISAMFUNDET - fra damp til drivhusgasser -"— Præsentationens transcript:

1 INDUSTRISAMFUNDET - fra damp til drivhusgasser -

2 INDUSTRISAMFUND Dampmaskinen opfindes, hvilket giver mulighed for effektiv Masseproduktion af industrivarer som bl.a. maskiner til landbruget og produkter til de private husholdninger

3 INDUSTRISAMFUND Masseproduktionen gør i stadigt større grad den manuelle(menneskelige) arbejdskraft overflødig og stadigt flere fra landbefolkningen flytter til byområderne, hvor industrien og dermed arbejdspladserne findes.

4 INDUSTRISAMFUND Typisk for de nye arbejdspladser i industrien er, at det er store arbejdspladser, hvor de ansatte opfatter sig selv som et nummer i rækken. Man går stort set kun på arbejde for at tjene en dagløn. Arbejdsdagene er lange (7.15 – for pigen på TV fabrikken ARENA) Man arbejder for at leve og nyder sin FRITID

5 INDUSTRISAMFUND I takt med den stigende industrialisering begynder kvinderne at komme ind på arbejdsmarkedet. Op igennem 1960érne kommer ca kvinder ind på det danske arbejdsmarked.

6 INDUSTRISAMFUND (Grafikken viser kvindernes andel af arbejdsstyrken i Danmark fra 1950 - 1981)

7 INDUSTRISAMFUND Allerede i 1970'erne var unge kvinders uddannelses- og erhvervsfrekvens imidlertid på lige fod med unge mænds. Tidligere havde kvinderne hovedsageligt passet børn og hus, mens deres mand forsørgede familien. Nu begynder de at bidrage til familiens indkomst med deres løn.

8 INDUSTRISAMFUND Familierne bliver dermed rigere og 1960érne bliver kendetegnet ved en stor stigning i velstand for mange danskere. Flere og flere familier får råd til goder som bil, TV, eget hus og rejser til udlandet.

9 INDUSTRISAMFUNDET Det danske samfund som helhed bliver ligeledes rigere idet man får højere skatteindtægter. Industrisamfundet økonomiske fremgang får en brat opbremsning med oliekrisen i starten af 1970érne.

10 INDUSTRIUSAMFUND - og danskerne er dermed på vej mod nye tider….


Download ppt "INDUSTRISAMFUNDET - fra damp til drivhusgasser -"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google