Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

28-03-20151 Faglig ledelse i fremtiden FSLS Jubilæumsseminar 2014, Hindsgavl, 8. oktober.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "28-03-20151 Faglig ledelse i fremtiden FSLS Jubilæumsseminar 2014, Hindsgavl, 8. oktober."— Præsentationens transcript:

1 28-03-20151 Faglig ledelse i fremtiden FSLS Jubilæumsseminar 2014, Hindsgavl, 8. oktober

2 28-03-20152 Indhold Introduktion Baggrund: I har sejret “ad helvede til” – hvad nu??? Fremtidens vilkår: Konkurrencestaten m.m. Tendenser 1-7 Ledelsesmæssigt udviklingsrum Hvad synes I selv?

3 28-03-20153 Lykkeligt samliv på 33. år med samme kvinde….. OS på universitetshospital Disclaimer:

4 28-03-20154 Politik og professioner: hvem bestemmer og hvordan? Lægeforeningen: Ja, tak til bedre behandling og mindre bureaukrati - mere nytte af dokumentation (UfL 176/18) Læren fra EPJ: læger kom ind i kampen, da de manglede overblik og flow Danske Regioner: Væk med nyttesløs dokumentation – op mod 4 timer dagligt for en sygeplejefaglig medarbejder (Dagens Medicin 8. september) Holder sygeplejerskerne så op med at dokumentere som led faglig profilering?

5 Hvordan synes I selv det går ….med at tage og fastholde initiativet? ….med at holde fokus på det væsentlige? ….med at bidrage til øget værdi i sundhedsvæsenet? ………..? 28-03-20155

6 6 6 Kilde: Health Care Industry 2013, Sustainable Health Systems - Visions, Strategies, Critical Uncertainties and Scenarios, World Economic Forum 2013 De samme mønstre går igen overalt i den rige verden

7 28-03-20157 Tendens 1: Borgerne kontrollerer og deler egne sundhedsdata Tendens 2: Rådgivningsfirmaer og mere frivilligt arbejde Tendens 3: Borgerne bestemmer selv over deres sundhedspenge Tendens 4: Nogle forvalter selv – andre bruger sundhedskassen Tendens 6: Større forbrug men til lavere stykomkostninger Tendens 7: Flere lægelige generalister – og meget mere sundhedsfremme Tendens 5: Måling fra aktivitet til effektivitet Kilde: Bendix, H. og Graversen, H.P.: Dansk Sundhed 2030 – nogle fremtider at Forholde sig til, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, Nr. 2, 2014

8 Fremtidens hospital I: stort, spredt, forskelligt 28-03-20158 Akut Udgående teams Rådgivning Dagkirurgi Senge Ambula- torium Center

9 Fremtidens hospital II: forskellige faglige fællesskaber 28-03-20159 Lægelige specialer Plejefaglige specialer Terapeutiske specialer Parakliniske specialer Administrative specialer Funktio- nelle lidelser Psykiatri + somatik Effektive forløb Diagnostik Palliation Tele- medicin

10 28-03-201510 d Kollega 1 Adm. Kollega 1 Proff 1 Kollega 4 Proff 3 Kollega 2 Proff 2 Kollega 1 Udvikl. Kollega 3 Støtte Leder Systemet Enheden Fremtidens hospital(sledelse)III: udøves af de fleste

11 28-03-201511 Patienten er subjekt Patienten er objekt Naturvidenskabelig erkendelse Samfundsvidenskabelig erkendelse Sundhedsprofessionelle modeller Tendens Kilde: Bendix H.W. og Jørgensen P.:Ledelse af fagfolk på hospitalerne I Danske Regioner/Dansk Selskab for ledelse i sundhedsvæsenet: Sund ledelse,København, 2012 Dobbelt blindforsøgØkonomiske optimerings- modeller Kvantitative adfærdsstudier Antropologisk feltstudie

12 28-03-201512 Ledelsesudfordringer efter NPM – paradokserne står i kø Politiske, administrative og bruger-krav Kvalitetsforventninger og ressourcer Brugeroplevet og faglig kvalitet Forskellige professionsparadigmer Driftshensyn, udviklingshensyn og symbolik Styring af tværsektorielle forløb

13 28-03-201513 Kommuner: vi har det samlede ansvar – og mangler kompetencer Civilsamfundet: på vores præmisser Pårørende: giv os tryghed Praktiserende læger: sammenhæng Hospitaler: kun det absolut nødvendige Aktører omkring borgeren

14 28-03-201514 Subjekt eller objekt? Hvordan undgår de sundhedsfaglige at gå i vejen for borgeren? Parat som patientens partner? SPL, dec. 13: patienten som partner….. SPL, jan. 14: patientinddragelse er…..

15 28-03-201515 Motivation og handlingskapacitet, antagelser Klassisk social- demokratisme Tredjevejs- (markeds) socialisme Neoliberalisme Riddere (altruistisk motivation) Landsknægte (egoistisk motivation) Dronninger (høj handlingskapacitet) Bønder (lav handlingskapacitet) Kilde: Andersen L.B., Kristensen N. og Pedersen L.H.: Motivation og handlingskapacitet. Relationen mellem producenter og brugere af offentlige ydelser, Politica, Nr. 1, Januar 2012

16 28-03-201516 PædagogerLærereLæger Lærere, videreudd. Att. Policy making 41,443,245,039,3 Com. Public Interest 80,081,377,975,8 Compassion82,981,874,976,2 Brugerorien- tering 82,277,677,973,2 Samlet PSM286,5283,9275,7264,6 N911714925 Karateristik (sml. m.øvr.) Relativt høj, brugerorienter- et PSM Relativt samfundsorien teret Relativt policy- orienteret PSM Relativt lav PSM Motivation og handlingskapacitet, resultater Producenternes gennemsnitlige score på public service motivation (PSM)

17 28-03-201517 Varianter af hybridledelse Administrerende overlæge Oversygeplejerske Primært orienteret mod faglig verden KlinikerenDriftslederen Oversætter og bindeledFormidleren Forlader ’faget’Generalistlederen Integrerer begge verdener gennem mellemlederne Generalistlederen Kilde: P. Kragh Jespersen: Mellem profession og management, Handelshøjskolens Forlag, København 2005

18 28-03-201518 Strategisk ledelse Personale ledelse Administrativ ledelse Faglig ledelse Lede udvikling af faglighed Integrerende ledelse Relationel ledelse

19 28-03-201519 Et par iagttagelser udefra Dokumentation i klinik: præcis, nødvendig, én gang Faglig:patientoplevet kvalitet – omsorg:uafhængighed Fra det sofistikerede til den rette indsats til rette person Fra vicevært/husholderske til ny faglig selvforståelse? Når væsenet er trængt og forløbet komprimeret, så er der netop brug for faglighed

20 28-03-201520 Hvad synes I selv? Når der er fokus på komplekse og komprimerede forløb på tværs, patienten i centrum, evidensbaseret praksis og sygeplejeforskning, sygeplejens faglige ledelse og uddannnelse i klinisk praksis… Hvad kalder det på hos jer? Hvem har hvilket ansvar for udviklingen? Hvad skal der til for at komme videre fagligt og ledelsesmæssigt? Hvordan både højne faglighed og arbejde tværfagligt? Hvor kan I og medarbejderne hente energien?

21 28-03-201521 Præsentationer Henrik Bendix Laboratorieleder, MidtLab Udvikling af aktiviteten Innovation Kompetencer og skalering Bøger og artikler om ledelse, udvikling og organisering Ph.d. i organisation (CBS) Cand.scient.pol (AU) Henrik.bendix@midtlab.dk Mobil: 2172 8979 MidtLab – www.midtlab.dk Fælles innovationsenhed for Region Midtjylland Rekvirerede opgaver overalt i den offentlige sektor Camps: fornyelse under tryk Labs: virkelighedens udfordringer+alle interessenter+PSDA+tid Prøvehandlinger i hverdagen Innovationskompetencer

22 Referencer Bendix, H.W.: Fremtidens hospitalsledelse i Pedersen, K.M. og Petersen, N.C. (red.), Fremtidens hospital, Munksgaard, København, 2014 (ult. november) Bendix, H. og Graversen, H.P.: Dansk Sundhed 2030 – nogle fremtider at forholde sig til, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, Nr. 2, 2014 Bendix H.W. og Jørgensen P.:Ledelse af fagfolk på hospitalerne I Danske Regioner/Dansk Selskab for ledelse i sundhedsvæsenet: Sund ledelse,København, 2012 Bendix, H.W. Digmann, A. Jørgensen, P. og Pedersen, K.M.: Hospitalsledelse – organisatorisk fænomen og faglig disciplin, Gyldendal Offentlig, København, 2012 (omfattende litteraturhenvisninger) 28-03-201522

23 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! - HUSK: I HAR STADIG SEJRET AD HELVEDE TIL hwb@henrikwbendix.dkhwb@henrikwbendix.dk – 2172 8979 – www.henrikwbendix.dk 28-03-201523


Download ppt "28-03-20151 Faglig ledelse i fremtiden FSLS Jubilæumsseminar 2014, Hindsgavl, 8. oktober."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google