Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

It i fagene 8. april 2010 Igangsætte og understøtte udviklingen af IT didaktiske design Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "It i fagene 8. april 2010 Igangsætte og understøtte udviklingen af IT didaktiske design Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus."— Præsentationens transcript:

1 It i fagene 8. april 2010 Igangsætte og understøtte udviklingen af IT didaktiske design Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet

2 Igangsætte og understøtte udviklingen af IT didaktiske design  Web 2.0 giver nye muligheder for undervisning og læring, men for at kunne anvende web 2.0 i skolen skal der udvikles didaktiske designs i relation til de enkelte fag. Konkret arbejdes der med udarbejdelsen af didaktiske design for digitale læremidler og med begrundelser for interaktioner mellem it og faglige mål med udgangspunkt i de lærendes forudsætninger.  Efterfølgende kan der rapporteres til kolleger på kurset om en lokal systematik og udfordring

3 4 principper  1 ste princip  Autentisk kommunikation  2 et princip  Faglige mål – ikke aktivisme  3 je princip  Inddrag og accepter personlige relationer  4 de princip  Strukturer og organiser arbejdet

4 Hvad gør et lærermiddel/et beskrevet undervisningsforløb?  Formidler et indhold  På et niveau  Med et fagsyn  I en form (billeder/tekst/lyd/aktiviteter osv.)  Tilrettelægger  Struktur i indhold  I en progression (taxonomi)  Organiserer  Lægger op til/skaber relationer mellem elever og lærer  Lægger op til processer i undervisningen  Understøtter processer, samarbejde

5 ”Traditionelt” lærebogssystem  Alle spørgsmål er besvaret:  Hvad skal jeg gøre nu?  Hvad skal jeg vide og hvad skal eleverne vide?  Hvad skal jeg få eleverne til at gøre (eller hvad får systemet eleverne til at gøre)?  Indholdet er ”certificeret”  Progressionen er sikret  Kontrol af elevernes forståelse er sikret (opgaver)  Giver mig som lærer overblik og kontrol  ”Jeg kan være tryg”

6 Undervisningsforløb med it  Hvis man skal lave et forløb med integration af it så må man overveje  Hvilke kompetencer er det målet at eleverne udvikler undervejs i forløbet?  Hvilke faglige færdigheder, hvilken viden, hvilke forståelser, hvilke holdninger udgøres kompetencerne af?  Hvilken situation og hvilke typer aktiviteter kan bidrage til at elevene udvikler denne viden, færdighed osv.?  Hvordan oplever eleverne at aktiviteterne er meningsfulde?

7 Et eksempel Autentisk kommunikation

8 Skrivning i kommunikative sammenhænge  Breve til og fra bedsteforældre  3. a skal skrive et brev til en af deres bedsteforældre eller forældre.  En del går i gang med krum hals.  Men nogle sidder meget hurtigt og kigger ud i luften.  Peter siger: ”Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive!”.

9 Peter har fat i den lange ende  For uden en reel kommunikationssituation, så er det meget ofte umuligt at finde på noget at skrive om.  Peters lærer må altså skabe en ramme om produktionen af tekst.

10 Forfra  3. a arbejder med samfundskendskab  For at udvikle en dybere forståelse af det samfund de lever i  og derigennem blive i stand til at deltage i de demokratiske beslutningsprocesser og til at bidrage til dette samfund.  De skal finde ud af hvilke jobs der skal varetages.  Efter en fælles brainstorm har de skrevet nogle almindelige jobs op på tavlen.  Men læreren siger at der er mange flere. Derfor foreslår hun at eleverne skriver emails til deres bedsteforældre og spørger dem hvilke jobs de har haft gennem tiden.

11 Skrivning med mål  Peter skriver på livet løs til alle sine bedsteforældre. To dage senere åbner eleverne deres e-mailbokse og går i gang med at læse.  Læreren deler tavlen op i fire kategorier: Laver ting og mad Sælger Holder styr på ting og mennesker Passer på og underviser

12 Læsning med mål  Nu skal eleverne sige hvilke jobs de har og hvilke kategorier de findes inden for.  De læser deres tekster igen – denne gang skal de finde og kategorisere information

13  Skrivning med mål  Læsning med mål  Fokus i læsningen  Abstraktion - generalisering  Funktionel skrivning og læsning  Autentiske situationer Hvorfor er det smart?

14 Hjemmeside i det små  Læreren tager et digitalfoto af tavlen efter timen og skriver oversigten rent derhjemme.  Hun lægger oversigten på hjemmesiden.  Næste dag skriver eleverne en kort tekst på hver deres side på hjemmesiden.  De skriver bl.a. hvad de gerne vil være når de bliver store.  Læreren sætter en gæstebog ind på hver af elevernes sider.

15 Kommunikationen fortsætter  Tredje dag sender eleverne endnu en e-mail til bedsteforældrene og forældrene. Med tak for svaret og en link til klassens hjemmeside.  Der går et par dage og elevernes gæstebøger bugner efterhånden af kommentarer for forældre og bedsteforældre.

16  Skrive til interesserede modtagere  Genren gives af den autentiske situation  Jeg skriver for at kommunikere – ikke for at blive rettet. Hvorfor er det smart?

17 Dette undervisningsforløb med it  Hvilke kompetencer er det målet at eleverne udvikler undervejs i forløbet?  Kommunikative kompetencer, demokratisk kompetence (samfundskundskab)  Hvilke faglige færdigheder, hvilken viden, hvilke forståelser, hvilke holdninger udgøres kompetencerne af?  At skrive til en modtager, faglig læsning, viden om samfundets sammenhænge, samfundsforståelse, jeg skal ville bidrage til samfundsproduktionen, jeg skal ville vælge et område at bidrage på  Hvilken situation og hvilke typer aktiviteter kan bidrage til at elevene udvikler denne viden, færdighed osv.?  Situationer hvor de får konkrete erfaringer med forskellige typer jobs. Situationer hvor de kan forholde det de arbejder med i undervisningen til deres egen fremtid.  Hvordan oplever eleverne at aktiviteterne er meningsfulde?  De kommunikerer med personer der betyder noget for dem. De oplever at deres egne overvejelser betyder noget.

18 1 ste princip Autentisk kommunikation

19 Opgave Udtænk i store træk 1-3 didaktiske designs hvori der indgår autentisk kommunikation

20 Hvad er faglighed?  Målsætning  Eleven skal kunne faget → basisfaglighed  Eleven skal kunne bruge faget → general skills  Eleven skal kunne bruge ting hun har lært gennem faget i sit møde med udfordringer i situationer → kompetencer Indhold Fagets stof & færdigheder Opgaver hvor fagets stof og færdigheder kan anvendes Situationer med udfordringer – hvor fagets metoder og vidensområde kan tages i brug

21 Hvad er faglighed  Forståelse  Kende fakta  Hitler gik ind i Polen i 1939  Hitler havde tidligere besat Sudeterlandet i Tjekkoslovakiet  Hitler havde ikke-angrebspagt med Rusland  Chaimberlain sagde ”Peace for our time”

22 Hvad er faglighed  Forståelse  Vide hvad fakta betyder  Hitler beordrede sine generaler til at beordre soldater til at gå i krig på den måde Hitler og generalerne besluttede med henblik på at tage magten i Polen.  Hitler havde efter München-pagten udvidet det tyske Lebensraum ved at annektere de dele af Tjekkoslovakiet der overvejende var beboet af etniske tyskere.  Efter München-pagten holdt Chaimberlain sin kendte tale om fred i vor tid. I eftertiden er den (naturligvis) primært blevet husket fordi den var udtryk for eklatant fejlforståelse af begivenhederne.

23 Hvad er faglighed  Forståelse  Forstå hvordan fakta hænger sammen  Hitler opfattes af tyskerne som svaret på den urimelige ydmygelse som tyskerne blev udsat for efter 1. verdenskrig.  Hitler fik sat skik på det tyske samfund, begyndte at give tyskerne stoltheden tilbage, fik langsomt tiltvunget sig magt til Tyskland igen – og mente at også besættelsen af Polen ville gå uden at Frankrig og England svarede igen. Osv.

24 Hvad er faglighed  Forståelse  Forstå hvordan jeg forholder mig til de sammenhængende fakta.  Beskriver de noget efterstræbelsesværdigt? Hvem er det godt for og hvem er det ikke godt for? Hvad er de mulige konsekvenser? Hvordan kan denne situation udvikle sig videre?  Hvad er årsagen til at det (ikke) er efterstræbelsesværdigt?

25 Hvad er faglighed  Forståelse  Forstå hvorfor de sammenhængende fakta er relevante for mig nu og her.  Hvad jeg kan lære af dem i den situation jeg står i? Hvordan minder denne situation om andre situationer jeg har været i eller har hørt om? Er der nogen der er ligesom Hitler i denne situation? Eller som Chamberlain? Eller...? Osv.

26 Hvad er faglighed?  Forståelse (opsamling)  Kende fakta  Vide hvad fakta betyder  Forstå hvordan fakta hænger sammen  Forstå hvordan jeg forholder mig til de sammenhængende fakta.  Forstå hvorfor de sammenhængende fakta er relevante for mig nu og her.

27 Hvad er faglighed  Tilsvarende med færdighed  Kunne færdigheden  Vide hvornår færdigheden kan bruges  Vide hvordan forskellige færdigheder kan bruges sammen  Vælge hvilke redskaber der skal bruges i en given situation  Forholde mig til om redskaberne er gode at anvende – om udgiften står mål med udbyttet

28 Fagformål Dansk – Fælles Mål II  Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Mål: Udvikling af personlig og kulturel identitet Indlevelsesevne og forståelse Middel: Fremme forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

29 Digitale læremidler

30 Der er mange slags digitale læremidler  Træningsprogrammer  Interaktive undervisningsprogrammer  Vidensplatforme  Skalprogrammer  Samarbejdsplatforme  Praksisstilladserende interaktive platforme  Læringsspil/rollespil

31 Træningsprogrammer

32 Hop om bord computerspillet Dele af Mingoville Dele af Dansklandskabet Dele af ABC.dk Meget såkaldt Edutainment Og tusindvis af andre programmer!

33 Hop om bord computerspillet

34 Hop om bord  Hvad er forbogstavet i dette ord?  Spand, båd, hus osv.  Evaluering  Hvor er du dygtig, det var godt, flot!, det var rigtigt… nej, det var ikke rigtigt, prøv igen, forkert!  ”Spil spillet”:  Prøv alle fire, og svaret er: Hvor er du dygtig!

35 Behavioristisk læringsteori  Operant betingning  Rigtig handling belønnes, forkert handling straffes  En læringsproces der uomtvisteligt virker  Tilrettelæggelse  Det faglige stof skal kunne ordnes i sekvenser af stof som kan formidles  Afbrudt af kontrolspørgsmål som kan belønnes  Målet er at eleverne kan undervise sig selv  Problemer  Den lærende responderer som en marionet  Den lærende lærer ikke at agere og reflektere, men at reagere og gætte

36 Hvad læres i Hop om bord?  Lærer eleven hvordan man finder indlyden i et ord?  Lærer eleven at stave?  Lærer eleven at de elever som kan alting i forvejen, er gode, og dem som ikke kan er forkerte  Lærer eleven at skrivning handler om at kommunikere?  Lærer eleven at det er vigtigt at engagere sig?

37 Problemer med Hop om bord  Eleven der ikke kan, lærer noget om egen uduelighed  Eleven der kan, begynder at kede sig  Eleven lærer at der findes rigtigt og forkert  Eleven lærer at sprog skal være korrekt – ikke at det handler om at kommunikere

38 Faglighed? Målsætning Eleven skal kunne faget (basisfaglighed) Indhold Fagets stof og færdigheder  der er tilstrækkeligt simple til at en computer kan teste dem Forståelse Kende fakta Færdigheder Kunne færdigheden

39 Edutainment som ikke er behavioristisk

40 Stjerneløb med computer i 0.kl.  På et udleveret papir til hver gruppe står en besked.  Eleverne skriver sedlen af og får den læst op med adgang for alle fx.  Løb ud til flagstangen og find papkassen.

41 Stjerneløb fortsat  Ved flagstangen finder de et stykke agurk. Sammen med agurken ligger endnu en seddel  osv. til eleverne har samlet til en lækker frokost.  De to i gruppen hjælpes ad med at sige og skrive bogstaverne, så de både bliver set, hørt, talt og skrevet.  Og de får erfaring med samarbejde

42 De udvalgte – i Hasle Bakker Skoven er ved at dø, og kun den nye generation - børnene - de udvalgte – kan komme ind og undersøge, hvad grunden er. Eleverne bliver aktive medspillere i det interaktive mobildrama. 3 faser Forberedelse  forskellige begreber til at beskrive karakteristika for biotoper, dvs. karakteristika for søvand, søbund, skov, åbne områder, vandløb osv. Hasle Bakker  undersøgelse af forskellige typer af biotoper.  Eleverne tager billeder af det, de finder, og beskrive karakteristika i små reportager, optaget med videokameraet på mobilen Efterbearbejdning  Under denne skal grupperne fremlægge deres resultater, og lærerne kan diskutere elevernes brug af begreberne i videoreportagerne.

43 Interaktive undervisningsprogrammer

44 Udforskende programmer NetLogo  Med NetLogo kan alverdens processer simuleres  Eleverne kan ændre på faktorer og se konsekvenserne  Fx Klimaforandringer Klimaforandringer  ccl.northwestern.ed u/netlogo

45 Udforskende programmer Geogebra  Geogebra er et dynamisk matematik- software som forener aritmetik, geometri, algebra og Infinitesimalregning.  Med GeoGebra kan matematiske udtryk og formler afbildes og afprøves

46 Konstruktivistisk læringsteori  Eleverne skal selv konstruere deres forståelse af et fænomen.  De skal udfordres og gives input som de selv kan agere med  Indholdet er forståelse af viden og færdigheder til håndtering  Læremidlet udfordrer  Eleverne er de aktive – læreren vejleder  Elev-computer-organisering

47 Faglighed! Målsætning Eleven skal kunne bruge faget Indhold Opgaver hvor fagets stof og færdigheder kan anvendes Forståelse Eleven skal kunne forstå sammenhænge Færdighed Vide hvordan forskellige færdigheder kan bruges sammen

48 Prøv selv www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/ Øverste menupunkt til venstre.

49 Vidensplatforme

50  DanskeDyr.dk  Frilaesning.dk  Abc.dk  Wikipedia.dk og andre leksika  Infoguide.dk  Nielsen Litteratur Information  Osv.

51 Læringssyn  Svagt specificeret (og derfor næsten ikke et læremiddel).  Kan både bruges til  Informationssamling  Projektarbejde  Lærerstyret hhv. elevstyret  Stolebundet hhv. interaktivt  Osv.

52 Skalprogrammer

53  Tekstbehandling  Audacity, Photo Story, tegneprogrammer etc.  CD-Ord, Adgang for alle osv.  Præsentationsprogrammer  Powerpoint  Freemind  Prezi

54 Læringsteori  Svagt defineret  og derfor først et læremiddel når det anvendes som sådan i klassen  Redskab i mange typer processer  ganske som blyanten og kladdehæftet  Elevstyret  men hvis læreren underviser i brugen af programmet bliver det… lærerstyret.

55 Skalprogrammer og vidensplatforme i samarbejde og projektarbejde  https://prezi.com/secure/48c5c1c49d054fc700 9f32b78306c0e71abd8d17/ https://prezi.com/secure/48c5c1c49d054fc700 9f32b78306c0e71abd8d17/  Spring... Spring...

56 Skalprogrammer og vidensplatforme i samarbejde og projektarbejde  Et eksempel: Projektarbejde i 2. klasse  Rammer:  Hvad er et projektarbejde  Ældre elever fortæller om projektarbejde  Oplæg om faglig læsning ved læsevejleder  Eleverne skal udvikle deres læsestrategier og kende til hvilke strategier, man benytter i forbindelse med faglig læsning.

57 Finde viden  Inspiration: Faglig læsning i bøger efter eget valg  inspirationsudstilling på biblioteket med fagbøger  DanskeDyr.dk  Frilaesning.dk  Overemnet præsenteres  brainstorm, ”det ved vi”, valg af underemne, probemformulering  Informationssøgning  i udvalgte sider på nettet og i faglitteratur

58 Fagbog på nettet  Eleverne fremlægger deres arbejde ved at skrive en fagbog på nettet.  Bogen skal formidle  den viden eleverne har fået om deres emne, og  der skal sættes flotte billeder ind der kan illustrere det de skriver om. www.bundsgaard.net/2ab.

59 Fremlæggelse  Elevernes bøger vises på det interaktive whiteboard  eleverne vælger noget vigtig ny viden ud, som de vil fortælle deres klassekammerater om.  Til sidst går eleverne på opdagelse i hinandens fagbøger.

60 Læringsteori  Indholdet er  viden og de kompetencer som udvikles gennem at finde, udvælge, bearbejde og præsentere viden  Elevrolle  Aktivt søgende, formidlende  Eleverne arbejder sammen og diskuterer  Elever bliver eksperter – som ved noget de andre kan lære af  Læreren  Vejleder  Rummet organiseres som et arbejdsværelse  Computeren er et redskab på mange forskellige måder

61 Faglighed! Målsætning Eleven skal kunne bruge ting hun har lært gennem faget i sit møde med udfordringer i situationer Indhold Situationer med udfordringer – hvor fagets metoder og vidensområde kan tages i brug Forståelse Kende fakta Vide hvad fakta betyder Forstå hvordan fakta hænger sammen Forstå hvordan jeg forholder mig til de sammenhængende fakta. Forstå hvorfor de sammenhængende fakta er relevante for mig nu og her. Færdigheder Kunne færdigheden Vide hvornår færdigheden kan bruges Vide hvordan forskellige færdigheder kan bruges sammen Vide hvordan færdigheder kan bruges i en (skole-)situation.

62 Andre præsentationsformer

63 Video og billede  Et besøg ved et vandhul  Eleverne tager video/billeder af dyr i vandet, dyr i luften, dyr på jorden  Fx fordelt på forhånd så hver gruppe har en af de tre opgaver

64 Produkter - eksempler  Videoen klippes med Windows Movie Maker  Billederne sættes ind i Word eller powerpoint til en billedhistorie  Der sættes lyd til billederne med Audacity eller Windows Lydoptager – kan lægges ind i powerpointen

65 Eller: En troldehistorie  Eleverne laver trolde  Sætter dem op i tableauer  Tager billeder og skriver/indtaler tekster

66 Fremvisning  Produkterne vises på computeren med headsets, så eleverne kan gå rundt til hinanden og se og høre og grine  Udvalgte produkter vises til forældremødet/klassefesten – og mulighed for at gå rundt og se dem alle i computerrummet  Produkterne kan lægges på nettet sammen med en gæstebog

67 Andre ideer til foto/video  Eleverne tager et eller flere fotos/videoer med eget eller skolens kamera/mobil:  > det bedste sted hjemme hos mig selv  > eller mit værelse  > eller det farligste sted på min skolevej  > eller mit kæledyr  > mit bedste legetøj  > min familie

68 Teknik  VadoMobiltelefonWebcam

69 Tegneserier

70 Mind Maps til præsentation  http://www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/inte raktivewhiteboards/ http://www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/inte raktivewhiteboards/

71 2 et princip Faglige mål - ikke aktivisme!

72 Opgave Hvad er de faglige mål i jeres didaktiske designs? Arbejd gerne videre på dem.

73 Computer Support for Collaborative Learning

74 Samarbejdsplatform: Dynamitbogen  Elever arbejder sammen om at skabe  dynamiske lærebøger til hinanden  på internettet  på tværs af skoler, klasser og årgange.

75 Dynamitbogen  Væsentligste begrundelse  Kommunikationssituationen er autentisk  At skrive til konkrete modtagere  De sociale relationer indgår som integreret del af projektet  Der er klare faglige mål som kan nås i den funktionelle sammenhæng

76 I forløbet indgår  Overvejelser over modtagergruppens forudsætninger og interesser  Valg af genre og tiltaleform.  Informationssøgning og fokusering og problemformulering  Skrivning og gensidig responsgivning  Løbende publicering og opbygning af hypertekststrukturen.

77 Webparlament

78 Ide  Flere klasser arbejder sammen via webben om at komme til klarhed over et emne, foreslå regler for eller ideer til fornyet praksis og fremlægge det for relevante personer.  Alle elever har profiler – og derigennem identitet i det virtuelle rum – og adgang til social kommunikation  Eleverne mødes som afslutning på projektet til en paneldebat

79 Tilrettelæggelse  Der er klare rammer for samarbejdet  Et (evt. elev-) fastlagt emneområde  Produkt- og fremlæggelsesmål  Der sker en grundig forberedelse før diskussionen på tværs går i gang – eleverne skriver læserbreve  Klare tids- og organisatoriske rammer for debatterne  Der debatteres efter webhøringsformen med en ordstyrer  Eleverne starter med at have for-imod-holdninger

80 Masser af faglige muligheder  Tværfaglighed. Faglig læsning  Genreskrivning (læserbrev, argumenterende tekster)  Samarbejde om skrivning af policy paper  Skriftlig selvfremstilling

81 Eksempler på adgang til typiske udfordringer  Pige sætter billede af sig selv og veninderne ind på sin profil  Kommentar: Du ser da godt ud – men hende der bagved, hun er da ikke så smart.  Efterfølgende støtte fra vennerne – og de andre elever.  Pige sætter billede ind af sig selv med bikini – drengene spotter det. Hvad sker der så?

82 Faglighed! Målsætning Eleven skal kunne bruge ting hun har lært gennem faget i sit møde med udfordringer i situationer Indhold Situationer med udfordringer – hvor fagets metoder og vidensområde kan tages i brug Sociale relationer er en eksplicit del af indholdet Forståelse Kende fakta Vide hvad fakta betyder Forstå hvordan fakta hænger sammen Forstå hvordan jeg forholder mig til de sammenhængende fakta. Forstå hvorfor de sammenhængende fakta er relevante for mig nu og her. Færdigheder Kunne færdigheden Vide hvornår færdigheden kan bruges Vide hvordan forskellige færdigheder kan bruges sammen Vælge hvilke redskaber der skal bruges i en given situation

83 3 dje princip Inddrag og accepter personlige relationer

84 Opgave Hvordan er de sociale relationer i jeres didaktiske designs?

85 PraksisStilladserende interaktiv platform

86 At arbejde som...  Journalister  Rådgivende ingeniører  Kriminalefterforskere  Kommunikationsrådgivere  Filmskabere

87 Hvorfor? Tankerammer!  Fællesskaberne udvikler tankerammer:  Forskellige måder at vide noget,  beslutte hvad der er værd at vide noget om,  og at tilføje til den fælles fond af viden og forståelse i fællesskabet  Tankerammer er praksiskompetencer  Faglige kompetencer læres gennem  autentisk arbejde  Meningsfuldt!

88 Men, men, men...  Faglighed  Drukner let i produktmålet  Kaos  Lærerens tid går med organisering  At få alle med  De svage og de dovne dukker sig  Struktur på arbejdet  Hvad skal jeg nu gøre?

89 Praksis-Stilladserende Interaktiv Platform  Stilladserer  Organiserer samarbejde  Strukturerer processen  Stiller relevante redskaber til rådighed for deltagerne  Gør praksisfællesskabet relevant for skolen ved at  Fokusere på de aspekter af praksisfællesskabet som aktualiserer relevante kompetencer  Understøtte udviklingen af faglige kompetencer  Reducerer kompleksiteten i praksis

90 Ekstra Bladet Redaktionen  Elever producerer avis online  Avisen trykkes i 1000 eksemplarer  Gratis

91 Faser fra profil over planlægning, research, foto, fokus og skrivning til Layout og Deadline Elevernes arbejde struktureres

92 o Organisering af arbejdet fra start til slut Eleverne opretter artikler … fordeler opgaver … sætter deadlines … o Eleverne ved hvad de skal o Læreren har overblikket o Læreren kan sætte ind hvor der er behov. Kaos håndteres

93 Future City  Future City er i problemer  Bruger for meget energi fra kulkraftværker, forurener åer og søer, har mest tung industri osv.  Arbejdsløshed, dårlige skoler etc.  Eleverne er rådgivende ingeniører.  Mål: At præsentere den bedste plan for Future City.

94 En ingeniørarbejdsplads...

95 Organiserer samarbejdet – og understøtter lærerens overblik

96 Faglige begreber og metoder når der er brug for dem…  Udfordringen for læreren:  At få faglige aspekter af arbejdet tematiseret når der er behov for det.  At kunne gennemskue hvad der er faglighed i  At kende alle de faglige aspekter

97 Interaktive assistenter Karsten Schnack 2000 Faglige loops i projektarbejde

98 Faglighed: Interaktive assistenter  Tager udgangspunkt i elevernes konkrete opgave  Leder elevene gennem arbejdsgangen eller erkendelsen  Computeren strukturerer – eleven tænker  Computeren sidder ikke med alle svarene – de er ikke ”multiple choice”

99 Interaktive assistenter II  Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre  Computeren integrerer elevens respons i den videre proces  Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs – integreret

100 Forsøgsopstillinger og artikler

101 Assistentrapport

102 En oversigt over – svar på de vigtigste spørgsmål Kan vises til og – diskuteres med læreren Kan fungere som rettesnor ifht. diskussionen – som grundlag for argumenter i diskussionen i tværgrupperne, som erindring om faglige overvejelser osv.

103 Læringssyn  Det faglige indhold  bliver vigtigt at lære i praksis  – og læres gennem praksis  Autentisk kommunikation er  motiverende  Eleverne er  engagerede og samarbejder om autentiske udfordringer  Læreren er  Deltager i praksis og faglig vejleder

104 Læringssyn  Det faglige indhold  bliver vigtigt at lære i praksis  – og læres gennem praksis  Autentisk kommunikation er  motiverende  Eleverne er  engagerede og samarbejder om autentiske udfordringer  Læreren er  Deltager i praksis og faglig vejleder

105 Faglighed! Målsætning Eleven skal kunne bruge ting hun har lært gennem faget i sit møde med udfordringer i situationer Indhold Situationer med udfordringer – hvor fagets metoder og vidensområde kan tages i brug Forståelse Forstå hvorfor de sammenhængende fakta er relevante for mig nu og her. Forstå hvordan jeg forholder mig til de sammenhængende fakta. Forstå hvordan fakta hænger sammen Vide hvad fakta betyder Kende fakta Færdighed Vælge hvilke redskaber der skal bruges i en given situation Forholde mig til om redskaberne er gode at anvende – om udgiften står mål med udbyttet

106 4 de princip Strukturer og organiser samarbejdet

107 Rollespil Hurtigt

108 ”Velkommen på forsiden” Et dilemmaspil  Et spil om at skabe  den bedste forside  Som at være der selv  Journalist  Fotograf  Redaktør  2 lektioner  God indledning til Redaktionen

109

110

111

112

113

114

115 Velkommen på forsiden…  Eleverne kan udvikle  mere kritisk sans over for avisernes nyheder  Lærer om  presseetik  Lærer om  journalisters, fotografers og redaktørers roller (deres tankerammer)  Eleverne diskuterer på baggrund af forskellig viden – har behov for hinandens viden

116 Rollespil: Drabssag Melved

117 Rollespil o Konfrontation o Spillet om magten o Drabssag Melved o Velkommen på forsiden

118 Læringsteori  Indholdet er i praksis  kompetencer i diskussion, refleksion, præsentation osv.  kompetencer mere end viden  Spillene aktiverer eleverne  provokerer til diskussioner og overvejelser  Læreren er  organisator og vejleder  Eleverne  arbejder sammen med hinanden og mod hinanden  Rummet er som  en moderne kontor-arbejdsplads

119 4 principper  1 ste princip  Autentisk kommunikation  2 et princip  Faglige mål – ikke aktivisme  3 je princip  Inddrag og accepter personlige relationer  4 de princip  Strukturer og organiser arbejdet

120 Tak for nu www.jeppe.bundsgaard.net jebu@dpu.dk Spørgsmål og kommentarer?


Download ppt "It i fagene 8. april 2010 Igangsætte og understøtte udviklingen af IT didaktiske design Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google