Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Spildevandsplan 2013 - 2024 Det grønne Råd – møde 18-01-2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Spildevandsplan 2013 - 2024 Det grønne Råd – møde 18-01-2012."— Præsentationens transcript:

1 Spildevandsplan 2013 - 2024 Det grønne Råd – møde 18-01-2012

2 Spildevandsplan 2008-2012 Fokuspunkter i nuværende spildevandsplan: Form –Få og upræcise målsætninger –Struktur lidt uklar. Indhold –Kloakering i det åbne land. –Egne renseløsninger i det åbne land. –Reduktion af overfladevand i kloakkerne (suppl. med tillæg 1). Opfordring til grundejere at opsamle regnvand til bilvask, vanding og nedsivning. 3 delområder udlagt til separatkloakering. –Overvejelser om nedlæggelse af renseanlæg.

3 Spildevandsplan 2013 - 2024 Planperiode 12 år, hvoraf 4 år er detaljeret. Forslag til fokuspunkter: Form –Mål og retningslinier, fx a la vandforsyningsplan. –Være rammesættende. –Være stabil.

4 Forslag til fokuspunkter fortsat: Ideer fra Det grønne Råd:

5 Tidsplan –Principper for ny spildevandsplan - UMT – møde 12. marts 2010, herunder fastlægge hvad leverer Svendborg Spildevand/myndighed? –Arbejde med planforslag – medio marts - juni. –Politisk behandling af forslag UMT 13.08, Byråd 28-08 –Offentlig høring 8 uger – frist ca. 26.10. –Politisk behandling endelig vedtagelse UMT 05.12, Byråd 18.12


Download ppt "Spildevandsplan 2013 - 2024 Det grønne Råd – møde 18-01-2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google